ӭ ¼  עԱ

ż

ż ҳ ͼѧ

utf8ֱ16ƶ

2017-5-22 15:37| 鿴: 2386 |ԭ: а

utf8ֱ16ƶ
GB        Unicode        UTF-8   Chinese Character
Code        code         #Code    (coded in UTF-8)
D2BB        4E00        E4 B8 80        һ

B6A1        4E01        E4 B8 81        

C6DF        4E03        E4 B8 83        

CDF2        4E07        E4 B8 87        

D5C9        4E08        E4 B8 88        

C8FD        4E09        E4 B8 89        

C9CF        4E0A        E4 B8 8A        

CFC2        4E0B        E4 B8 8B        

D8A2        4E0C        E4 B8 8C        آ

B2BB        4E0D        E4 B8 8D        

D3EB        4E0E        E4 B8 8E        

D8A4        4E10        E4 B8 90        ؤ

B3F3        4E11        E4 B8 91        

D7A8        4E13        E4 B8 93        ר

C7D2        4E14        E4 B8 94        

D8A7        4E15        E4 B8 95        ا

CAC0        4E16        E4 B8 96        

C7F0        4E18        E4 B8 98        

B1FB        4E19        E4 B8 99        

D2B5        4E1A        E4 B8 9A        ҵ

B4D4        4E1B        E4 B8 9B        

B6AB        4E1C        E4 B8 9C        

CBBF        4E1D        E4 B8 9D        ˿

D8A9        4E1E        E4 B8 9E        ة

B6AA        4E22        E4 B8 A2        

C1BD        4E24        E4 B8 A4        

D1CF        4E25        E4 B8 A5        

C9A5        4E27        E4 B8 A7        ɥ

D8AD        4E28        E4 B8 A8        ح

B8F6        4E2A        E4 B8 AA        

D1BE        4E2B        E4 B8 AB        Ѿ

E3DC        4E2C        E4 B8 AC        

D6D0        4E2D        E4 B8 AD        

B7E1        4E30        E4 B8 B0        

B4AE        4E32        E4 B8 B2        

C1D9        4E34        E4 B8 B4        

D8BC        4E36        E4 B8 B6        ؼ

CDE8        4E38        E4 B8 B8        

B5A4        4E39        E4 B8 B9        

CEAA        4E3A        E4 B8 BA        Ϊ

D6F7        4E3B        E4 B8 BB        

C0F6        4E3D        E4 B8 BD        

BED9        4E3E        E4 B8 BE        

D8AF        4E3F        E4 B8 BF        د

C4CB        4E43        E4 B9 83        

BEC3        4E45        E4 B9 85        

D8B1        4E47        E4 B9 87        ر

C3B4        4E48        E4 B9 88        ô

D2E5        4E49        E4 B9 89        

D6AE        4E4B        E4 B9 8B        ֮

CEDA        4E4C        E4 B9 8C        

D5A7        4E4D        E4 B9 8D        է

BAF5        4E4E        E4 B9 8E        

B7A6        4E4F        E4 B9 8F        

C0D6        4E50        E4 B9 90        

C6B9        4E52        E4 B9 92        ƹ

C5D2        4E53        E4 B9 93        

C7C7        4E54        E4 B9 94        

B9D4        4E56        E4 B9 96        

B3CB        4E58        E4 B9 98        

D2D2        4E59        E4 B9 99        

D8BF        4E5C        E4 B9 9C        ؿ

BEC5        4E5D        E4 B9 9D        

C6F2        4E5E        E4 B9 9E        

D2B2        4E5F        E4 B9 9F        Ҳ

CFB0        4E60        E4 B9 A0        ϰ

CFE7        4E61        E4 B9 A1        

CAE9        4E66        E4 B9 A6        

D8C0        4E69        E4 B9 A9        

C2F2        4E70        E4 B9 B0        

C2D2        4E71        E4 B9 B1        

C8E9        4E73        E4 B9 B3        

C7AC        4E7E        E4 B9 BE        Ǭ

C1CB        4E86        E4 BA 86        

D3E8        4E88        E4 BA 88        

D5F9        4E89        E4 BA 89        

CAC2        4E8B        E4 BA 8B        

B6FE        4E8C        E4 BA 8C        

D8A1        4E8D        E4 BA 8D        ء

D3DA        4E8E        E4 BA 8E        

BFF7        4E8F        E4 BA 8F        

D4C6        4E91        E4 BA 91        

BBA5        4E92        E4 BA 92        

D8C1        4E93        E4 BA 93        

CEE5        4E94        E4 BA 94        

BEAE        4E95        E4 BA 95        

D8A8        4E98        E4 BA 98        ب

D1C7        4E9A        E4 BA 9A        

D0A9        4E9B        E4 BA 9B        Щ

D8BD        4E9F        E4 BA 9F        ؽ

D9EF        4EA0        E4 BA A0        

CDF6        4EA1        E4 BA A1        

BFBA        4EA2        E4 BA A2        

BDBB        4EA4        E4 BA A4        

BAA5        4EA5        E4 BA A5        

D2E0        4EA6        E4 BA A6        

B2FA        4EA7        E4 BA A7        

BAE0        4EA8        E4 BA A8        

C4B6        4EA9        E4 BA A9        Ķ

CFED        4EAB        E4 BA AB        

BEA9        4EAC        E4 BA AC        

CDA4        4EAD        E4 BA AD        ͤ

C1C1        4EAE        E4 BA AE        

C7D7        4EB2        E4 BA B2        

D9F1        4EB3        E4 BA B3        

D9F4        4EB5        E4 BA B5        

C8CB        4EBA        E4 BA BA        

D8E9        4EBB        E4 BA BB        

D2DA        4EBF        E4 BA BF        

CAB2        4EC0        E4 BB 80        ʲ

C8CA        4EC1        E4 BB 81        

D8EC        4EC2        E4 BB 82        

D8EA        4EC3        E4 BB 83        

D8C6        4EC4        E4 BB 84        

BDF6        4EC5        E4 BB 85        

C6CD        4EC6        E4 BB 86        

B3F0        4EC7        E4 BB 87        

D8EB        4EC9        E4 BB 89        

BDF1        4ECA        E4 BB 8A        

BDE9        4ECB        E4 BB 8B        

C8D4        4ECD        E4 BB 8D        

B4D3        4ECE        E4 BB 8E        

C2D8        4ED1        E4 BB 91        

B2D6        4ED3        E4 BB 93        

D7D0        4ED4        E4 BB 94        

CACB        4ED5        E4 BB 95        

CBFB        4ED6        E4 BB 96        

D5CC        4ED7        E4 BB 97        

B8B6        4ED8        E4 BB 98        

CFC9        4ED9        E4 BB 99        

D9DA        4EDD        E4 BB 9D        

D8F0        4EDE        E4 BB 9E        

C7AA        4EDF        E4 BB 9F        Ǫ

D8EE        4EE1        E4 BB A1        

B4FA        4EE3        E4 BB A3        

C1EE        4EE4        E4 BB A4        

D2D4        4EE5        E4 BB A5        

D8ED        4EE8        E4 BB A8        

D2C7        4EEA        E4 BB AA        

D8EF        4EEB        E4 BB AB        

C3C7        4EEC        E4 BB AC        

D1F6        4EF0        E4 BB B0        

D6D9        4EF2        E4 BB B2        

D8F2        4EF3        E4 BB B3        

D8F5        4EF5        E4 BB B5        

BCFE        4EF6        E4 BB B6        

BCDB        4EF7        E4 BB B7        

C8CE        4EFB        E4 BB BB        

B7DD        4EFD        E4 BB BD        

B7C2        4EFF        E4 BB BF        

C6F3        4F01        E4 BC 81        

D8F8        4F09        E4 BC 89        

D2C1        4F0A        E4 BC 8A        

CEE9        4F0D        E4 BC 8D        

BCBF        4F0E        E4 BC 8E        

B7FC        4F0F        E4 BC 8F        

B7A5        4F10        E4 BC 90        

D0DD        4F11        E4 BC 91        

D6DA        4F17        E4 BC 97        

D3C5        4F18        E4 BC 98        

BBEF        4F19        E4 BC 99        

BBE1        4F1A        E4 BC 9A        

D8F1        4F1B        E4 BC 9B        

C9A1        4F1E        E4 BC 9E        ɡ

CEB0        4F1F        E4 BC 9F        ΰ

B4AB        4F20        E4 BC A0        

D8F3        4F22        E4 BC A2        

C9CB        4F24        E4 BC A4        

D8F6        4F25        E4 BC A5        

C2D7        4F26        E4 BC A6        

D8F7        4F27        E4 BC A7        

CEB1        4F2A        E4 BC AA        α

D8F9        4F2B        E4 BC AB        

B2AE        4F2F        E4 BC AF        

B9C0        4F30        E4 BC B0        

D9A3        4F32        E4 BC B2        ٣

B0E9        4F34        E4 BC B4        

C1E6        4F36        E4 BC B6        

C9EC        4F38        E4 BC B8        

CBC5        4F3A        E4 BC BA        

CBC6        4F3C        E4 BC BC        

D9A4        4F3D        E4 BC BD        ٤

B5E8        4F43        E4 BD 83        

B5AB        4F46        E4 BD 86        

CEBB        4F4D        E4 BD 8D        λ

B5CD        4F4E        E4 BD 8E        

D7A1        4F4F        E4 BD 8F        ס

D7F4        4F50        E4 BD 90        

D3D3        4F51        E4 BD 91        

CCE5        4F53        E4 BD 93        

BACE        4F55        E4 BD 95        

D9A2        4F57        E4 BD 97        ٢

D9DC        4F58        E4 BD 98        

D3E0        4F59        E4 BD 99        

D8FD        4F5A        E4 BD 9A        

B7F0        4F5B        E4 BD 9B        

D7F7        4F5C        E4 BD 9C        

D8FE        4F5D        E4 BD 9D        

D8FA        4F5E        E4 BD 9E        

D9A1        4F5F        E4 BD 9F        ١

C4E3        4F60        E4 BD A0        

D3B6        4F63        E4 BD A3        Ӷ

D8F4        4F64        E4 BD A4        

D9DD        4F65        E4 BD A5        

D8FB        4F67        E4 BD A7        

C5E5        4F69        E4 BD A9        

C0D0        4F6C        E4 BD AC        

D1F0        4F6F        E4 BD AF        

B0DB        4F70        E4 BD B0        

BCD1        4F73        E4 BD B3        

D9A6        4F74        E4 BD B4        ٦

D9A5        4F76        E4 BD B6        ٥

D9AC        4F7B        E4 BD BB        ٬

D9AE        4F7C        E4 BD BC        ٮ

D9AB        4F7E        E4 BD BE        ٫

CAB9        4F7F        E4 BD BF        ʹ

D9A9        4F83        E4 BE 83        ٩

D6B6        4F84        E4 BE 84        ֶ

B3DE        4F88        E4 BE 88        

D9A8        4F89        E4 BE 89        ٨

C0FD        4F8B        E4 BE 8B        

CACC        4F8D        E4 BE 8D        

D9AA        4F8F        E4 BE 8F        ٪

D9A7        4F91        E4 BE 91        ٧

D9B0        4F94        E4 BE 94        ٰ

B6B1        4F97        E4 BE 97        

B9A9        4F9B        E4 BE 9B        

D2C0        4F9D        E4 BE 9D        

CFC0        4FA0        E4 BE A0        

C2C2        4FA3        E4 BE A3        

BDC4        4FA5        E4 BE A5        

D5EC        4FA6        E4 BE A6        

B2E0        4FA7        E4 BE A7        

C7C8        4FA8        E4 BE A8        

BFEB        4FA9        E4 BE A9        

D9AD        4FAA        E4 BE AA        ٭

D9AF        4FAC        E4 BE AC        ٯ

CEEA        4FAE        E4 BE AE        

BAEE        4FAF        E4 BE AF        

C7D6        4FB5        E4 BE B5        

B1E3        4FBF        E4 BE BF        

B4D9        4FC3        E4 BF 83        

B6ED        4FC4        E4 BF 84        

D9B4        4FC5        E4 BF 85        ٴ

BFA1        4FCA        E4 BF 8A        

D9DE        4FCE        E4 BF 8E        

C7CE        4FCF        E4 BF 8F        

C0FE        4FD0        E4 BF 90        

D9B8        4FD1        E4 BF 91        ٸ

CBD7        4FD7        E4 BF 97        

B7FD        4FD8        E4 BF 98        

D9B5        4FDA        E4 BF 9A        ٵ

D9B7        4FDC        E4 BF 9C        ٷ

B1A3        4FDD        E4 BF 9D        

D3E1        4FDE        E4 BF 9E        

D9B9        4FDF        E4 BF 9F        ٹ

D0C5        4FE1        E4 BF A1        

D9B6        4FE3        E4 BF A3        ٶ

D9B1        4FE6        E4 BF A6        ٱ

D9B2        4FE8        E4 BF A8        ٲ

C1A9        4FE9        E4 BF A9        

D9B3        4FEA        E4 BF AA        ٳ

BCF3        4FED        E4 BF AD        

D0DE        4FEE        E4 BF AE        

B8A9        4FEF        E4 BF AF        

BEE3        4FF1        E4 BF B1        

D9BD        4FF3        E4 BF B3        ٽ

D9BA        4FF8        E4 BF B8        ٺ

B0B3        4FFA        E4 BF BA        

D9C2        4FFE        E4 BF BE        

D9C4        500C        E5 80 8C        

B1B6        500D        E5 80 8D        

D9BF        500F        E5 80 8F        ٿ

B5B9        5012        E5 80 92        

BEF3        5014        E5 80 94        

CCC8        5018        E5 80 98        

BAF2        5019        E5 80 99        

D2D0        501A        E5 80 9A        

D9C3        501C        E5 80 9C        

BDE8        501F        E5 80 9F        

B3AB        5021        E5 80 A1        

D9C5        5025        E5 80 A5        

BEEB        5026        E5 80 A6        

D9C6        5028        E5 80 A8        

D9BB        5029        E5 80 A9        ٻ

C4DF        502A        E5 80 AA        

D9BE        502C        E5 80 AC        پ

D9C1        502D        E5 80 AD        

D9C0        502E        E5 80 AE        

D5AE        503A        E5 80 BA        ծ

D6B5        503C        E5 80 BC        ֵ

C7E3        503E        E5 80 BE        

D9C8        5043        E5 81 83        

BCD9        5047        E5 81 87        

D9CA        5048        E5 81 88        

D9BC        504C        E5 81 8C        ټ

D9CB        504E        E5 81 8E        

C6AB        504F        E5 81 8F        ƫ

D9C9        5055        E5 81 95        

D7F6        505A        E5 81 9A        

CDA3        505C        E5 81 9C        ͣ

BDA1        5065        E5 81 A5        

D9CC        506C        E5 81 AC        

C5BC        5076        E5 81 B6        ż

CDB5        5077        E5 81 B7        ͵

D9CD        507B        E5 81 BB        

D9C7        507E        E5 81 BE        

B3A5        507F        E5 81 BF        

BFFE        5080        E5 82 80        

B8B5        5085        E5 82 85        

C0FC        5088        E5 82 88        

B0F8        508D        E5 82 8D        

B4F6        50A3        E5 82 A3        

D9CE        50A5        E5 82 A5        

D9CF        50A7        E5 82 A7        

B4A2        50A8        E5 82 A8        

D9D0        50A9        E5 82 A9        

B4DF        50AC        E5 82 AC        

B0C1        50B2        E5 82 B2        

D9D1        50BA        E5 82 BA        

C9B5        50BB        E5 82 BB        ɵ

CFF1        50CF        E5 83 8F        

D9D2        50D6        E5 83 96        

C1C5        50DA        E5 83 9A        

D9D6        50E6        E5 83 A6        

C9AE        50E7        E5 83 A7        ɮ

D9D5        50EC        E5 83 AC        

D9D4        50ED        E5 83 AD        

D9D7        50EE        E5 83 AE        

CBDB        50F3        E5 83 B3        

BDA9        50F5        E5 83 B5        

C6A7        50FB        E5 83 BB        Ƨ

D9D3        5106        E5 84 86        

D9D8        5107        E5 84 87        

D9D9        510B        E5 84 8B        

C8E5        5112        E5 84 92        

C0DC        5121        E5 84 A1        

B6F9        513F        E5 84 BF        

D8A3        5140        E5 85 80        أ

D4CA        5141        E5 85 81        

D4AA        5143        E5 85 83        Ԫ

D0D6        5144        E5 85 84        

B3E4        5145        E5 85 85        

D5D7        5146        E5 85 86        

CFC8        5148        E5 85 88        

B9E2        5149        E5 85 89        

BFCB        514B        E5 85 8B        

C3E2        514D        E5 85 8D        

B6D2        5151        E5 85 91        

CDC3        5154        E5 85 94        

D9EE        5155        E5 85 95        

D9F0        5156        E5 85 96        

B5B3        515A        E5 85 9A        

B6B5        515C        E5 85 9C        

BEA4        5162        E5 85 A2        

C8EB        5165        E5 85 A5        

C8AB        5168        E5 85 A8        ȫ

B0CB        516B        E5 85 AB        

B9AB        516C        E5 85 AC        

C1F9        516D        E5 85 AD        

D9E2        516E        E5 85 AE        

C0BC        5170        E5 85 B0        

B9B2        5171        E5 85 B1        

B9D8        5173        E5 85 B3        

D0CB        5174        E5 85 B4        

B1F8        5175        E5 85 B5        

C6E4        5176        E5 85 B6        

BEDF        5177        E5 85 B7        

B5E4        5178        E5 85 B8        

D7C8        5179        E5 85 B9        

D1F8        517B        E5 85 BB        

BCE6        517C        E5 85 BC        

CADE        517D        E5 85 BD        

BCBD        5180        E5 86 80        

D9E6        5181        E5 86 81        

D8E7        5182        E5 86 82        

C4DA        5185        E5 86 85        

B8D4        5188        E5 86 88        

C8BD        5189        E5 86 89        Ƚ

B2E1        518C        E5 86 8C        

D4D9        518D        E5 86 8D        

C3B0        5192        E5 86 92        ð

C3E1        5195        E5 86 95        

DAA2        5196        E5 86 96        ڢ

C8DF        5197        E5 86 97        

D0B4        5199        E5 86 99        д

BEFC        519B        E5 86 9B        

C5A9        519C        E5 86 9C        ũ

B9DA        51A0        E5 86 A0        

DAA3        51A2        E5 86 A2        ڣ

D4A9        51A4        E5 86 A4        ԩ

DAA4        51A5        E5 86 A5        ڤ

D9FB        51AB        E5 86 AB        

B6AC        51AC        E5 86 AC        

B7EB        51AF        E5 86 AF        

B1F9        51B0        E5 86 B0        

D9FC        51B1        E5 86 B1        

B3E5        51B2        E5 86 B2        

BEF6        51B3        E5 86 B3        

BFF6        51B5        E5 86 B5        

D2B1        51B6        E5 86 B6        ұ

C0E4        51B7        E5 86 B7        

B6B3        51BB        E5 86 BB        

D9FE        51BC        E5 86 BC        

D9FD        51BD        E5 86 BD        

BEBB        51C0        E5 87 80        

C6E0        51C4        E5 87 84        

D7BC        51C6        E5 87 86        ׼

DAA1        51C7        E5 87 87        ڡ

C1B9        51C9        E5 87 89        

B5F2        51CB        E5 87 8B        

C1E8        51CC        E5 87 8C        

BCF5        51CF        E5 87 8F        

B4D5        51D1        E5 87 91        

C1DD        51DB        E5 87 9B        

C4FD        51DD        E5 87 9D        

BCB8        51E0        E5 87 A0        

B7B2        51E1        E5 87 A1        

B7EF        51E4        E5 87 A4        

D9EC        51EB        E5 87 AB        

C6BE        51ED        E5 87 AD        ƾ

BFAD        51EF        E5 87 AF        

BBCB        51F0        E5 87 B0        

B5CA        51F3        E5 87 B3        

DBC9        51F5        E5 87 B5        

D0D7        51F6        E5 87 B6        

CDB9        51F8        E5 87 B8        ͹

B0BC        51F9        E5 87 B9        

B3F6        51FA        E5 87 BA        

BBF7        51FB        E5 87 BB        

DBCA        51FC        E5 87 BC        

BAAF        51FD        E5 87 BD        

D4E4        51FF        E5 87 BF        

B5B6        5200        E5 88 80        

B5F3        5201        E5 88 81        

D8D6        5202        E5 88 82        

C8D0        5203        E5 88 83        

B7D6        5206        E5 88 86        

C7D0        5207        E5 88 87        

D8D7        5208        E5 88 88        

BFAF        520A        E5 88 8A        

DBBB        520D        E5 88 8D        ۻ

D8D8        520E        E5 88 8E        

D0CC        5211        E5 88 91        

BBAE        5212        E5 88 92        

EBBE        5216        E5 88 96        

C1D0        5217        E5 88 97        

C1F5        5218        E5 88 98        

D4F2        5219        E5 88 99        

B8D5        521A        E5 88 9A        

B4B4        521B        E5 88 9B        

B3F5        521D        E5 88 9D        

C9BE        5220        E5 88 A0        ɾ

C5D0        5224        E5 88 A4        

C5D9        5228        E5 88 A8        

C0FB        5229        E5 88 A9        

B1F0        522B        E5 88 AB        

D8D9        522D        E5 88 AD        

B9CE        522E        E5 88 AE        

B5BD        5230        E5 88 B0        

D8DA        5233        E5 88 B3        

D6C6        5236        E5 88 B6        

CBA2        5237        E5 88 B7        ˢ

C8AF        5238        E5 88 B8        ȯ

C9B2        5239        E5 88 B9        ɲ

B4CC        523A        E5 88 BA        

BFCC        523B        E5 88 BB        

B9F4        523D        E5 88 BD        

D8DB        523F        E5 88 BF        

D8DC        5240        E5 89 80        

B6E7        5241        E5 89 81        

BCC1        5242        E5 89 82        

CCEA        5243        E5 89 83        

CFF7        524A        E5 89 8A        

D8DD        524C        E5 89 8C        

C7B0        524D        E5 89 8D        ǰ

B9D0        5250        E5 89 90        

BDA3        5251        E5 89 91        

CCDE        5254        E5 89 94        

C6CA        5256        E5 89 96        

D8E0        525C        E5 89 9C        

D8DE        525E        E5 89 9E        

D8DF        5261        E5 89 A1        

B0FE        5265        E5 89 A5        

BEE7        5267        E5 89 A7        

CAA3        5269        E5 89 A9        ʣ

BCF4        526A        E5 89 AA        

B8B1        526F        E5 89 AF        

B8EE        5272        E5 89 B2        

D8E2        527D        E5 89 BD        

BDCB        527F        E5 89 BF        

D8E4        5281        E5 8A 81        

D8E3        5282        E5 8A 82        

C5FC        5288        E5 8A 88        

D8E5        5290        E5 8A 90        

D8E6        5293        E5 8A 93        

C1A6        529B        E5 8A 9B        

C8B0        529D        E5 8A 9D        Ȱ

B0EC        529E        E5 8A 9E        

B9A6        529F        E5 8A 9F        

BCD3        52A0        E5 8A A0        

CEF1        52A1        E5 8A A1        

DBBD        52A2        E5 8A A2        ۽

C1D3        52A3        E5 8A A3        

B6AF        52A8        E5 8A A8        

D6FA        52A9        E5 8A A9        

C5AC        52AA        E5 8A AA        Ŭ

BDD9        52AB        E5 8A AB        

DBBE        52AC        E5 8A AC        ۾

DBBF        52AD        E5 8A AD        ۿ

C0F8        52B1        E5 8A B1        

BEA2        52B2        E5 8A B2        

C0CD        52B3        E5 8A B3        

DBC0        52BE        E5 8A BE        

CAC6        52BF        E5 8A BF        

B2AA        52C3        E5 8B 83        

D3C2        52C7        E5 8B 87        

C3E3        52C9        E5 8B 89        

D1AB        52CB        E5 8B 8B        ѫ

DBC2        52D0        E5 8B 90        

C0D5        52D2        E5 8B 92        

DBC3        52D6        E5 8B 96        

BFB1        52D8        E5 8B 98        

C4BC        52DF        E5 8B 9F        ļ

C7DA        52E4        E5 8B A4        

DBC4        52F0        E5 8B B0        

D9E8        52F9        E5 8B B9        

C9D7        52FA        E5 8B BA        

B9B4        52FE        E5 8B BE        

CEF0        52FF        E5 8B BF        

D4C8        5300        E5 8C 80        

B0FC        5305        E5 8C 85        

B4D2        5306        E5 8C 86        

D0D9        5308        E5 8C 88        

D9E9        530D        E5 8C 8D        

DECB        530F        E5 8C 8F        

D9EB        5310        E5 8C 90        

D8B0        5315        E5 8C 95        ذ

BBAF        5316        E5 8C 96        

B1B1        5317        E5 8C 97        

B3D7        5319        E5 8C 99        

D8CE        531A        E5 8C 9A        

D4D1        531D        E5 8C 9D        

BDB3        5320        E5 8C A0        

BFEF        5321        E5 8C A1        

CFBB        5323        E5 8C A3        ϻ

D8D0        5326        E5 8C A6        

B7CB        532A        E5 8C AA        

D8D1        532E        E5 8C AE        

C6A5        5339        E5 8C B9        ƥ

C7F8        533A        E5 8C BA        

D2BD        533B        E5 8C BB        ҽ

D8D2        533E        E5 8C BE        

C4E4        533F        E5 8C BF        

CAAE        5341        E5 8D 81        ʮ

C7A7        5343        E5 8D 83        ǧ

D8A6        5345        E5 8D 85        ئ

C9FD        5347        E5 8D 87        

CEE7        5348        E5 8D 88        

BBDC        5349        E5 8D 89        

B0EB        534A        E5 8D 8A        

BBAA        534E        E5 8D 8E        

D0AD        534F        E5 8D 8F        Э

B1B0        5351        E5 8D 91        

D7E4        5352        E5 8D 92        

D7BF        5353        E5 8D 93        ׿

B5A5        5355        E5 8D 95        

C2F4        5356        E5 8D 96        

C4CF        5357        E5 8D 97        

B2A9        535A        E5 8D 9A        

B2B7        535C        E5 8D 9C        

B1E5        535E        E5 8D 9E        

DFB2        535F        E5 8D 9F        ߲

D5BC        5360        E5 8D A0        ռ

BFA8        5361        E5 8D A1        

C2AC        5362        E5 8D A2        ¬

D8D5        5363        E5 8D A3        

C2B1        5364        E5 8D A4        ±

D8D4        5366        E5 8D A6        

CED4        5367        E5 8D A7        

DAE0        5369        E5 8D A9        

CEC0        536B        E5 8D AB        

D8B4        536E        E5 8D AE        ش

C3AE        536F        E5 8D AF        î

D3A1        5370        E5 8D B0        ӡ

CEA3        5371        E5 8D B1        Σ

BCB4        5373        E5 8D B3        

C8B4        5374        E5 8D B4        ȴ

C2D1        5375        E5 8D B5        

BEED        5377        E5 8D B7        

D0B6        5378        E5 8D B8        ж

DAE1        537A        E5 8D BA        

C7E4        537F        E5 8D BF        

B3A7        5382        E5 8E 82        

B6F2        5384        E5 8E 84        

CCFC        5385        E5 8E 85        

C0FA        5386        E5 8E 86        

C0F7        5389        E5 8E 89        

D1B9        538B        E5 8E 8B        ѹ

D1E1        538C        E5 8E 8C        

D8C7        538D        E5 8E 8D        

B2DE        5395        E5 8E 95        

C0E5        5398        E5 8E 98        

BAF1        539A        E5 8E 9A        

D8C8        539D        E5 8E 9D        

D4AD        539F        E5 8E 9F        ԭ

CFE1        53A2        E5 8E A2        

D8C9        53A3        E5 8E A3        

D8CA        53A5        E5 8E A5        

CFC3        53A6        E5 8E A6        

B3F8        53A8        E5 8E A8        

BEC7        53A9        E5 8E A9        

D8CB        53AE        E5 8E AE        

DBCC        53B6        E5 8E B6        

C8A5        53BB        E5 8E BB        ȥ

CFD8        53BF        E5 8E BF        

C8FE        53C1        E5 8F 81        

B2CE        53C2        E5 8F 82        

D3D6        53C8        E5 8F 88        

B2E6        53C9        E5 8F 89        

BCB0        53CA        E5 8F 8A        

D3D1        53CB        E5 8F 8B        

CBAB        53CC        E5 8F 8C        ˫

B7B4        53CD        E5 8F 8D        

B7A2        53D1        E5 8F 91        

CAE5        53D4        E5 8F 94        

C8A1        53D6        E5 8F 96        ȡ

CADC        53D7        E5 8F 97        

B1E4        53D8        E5 8F 98        

D0F0        53D9        E5 8F 99        

C5D1        53DB        E5 8F 9B        

DBC5        53DF        E5 8F 9F        

B5FE        53E0        E5 8F A0        

BFDA        53E3        E5 8F A3        

B9C5        53E4        E5 8F A4        

BEE4        53E5        E5 8F A5        

C1ED        53E6        E5 8F A6        

DFB6        53E8        E5 8F A8        ߶

DFB5        53E9        E5 8F A9        ߵ

D6BB        53EA        E5 8F AA        ֻ

BDD0        53EB        E5 8F AB        

D5D9        53EC        E5 8F AC        

B0C8        53ED        E5 8F AD        

B6A3        53EE        E5 8F AE        

BFC9        53EF        E5 8F AF        

CCA8        53F0        E5 8F B0        ̨

DFB3        53F1        E5 8F B1        ߳

CAB7        53F2        E5 8F B2        ʷ

D3D2        53F3        E5 8F B3        

D8CF        53F5        E5 8F B5        

D2B6        53F6        E5 8F B6        Ҷ

BAC5        53F7        E5 8F B7        

CBBE        53F8        E5 8F B8        ˾

CCBE        53F9        E5 8F B9        ̾

DFB7        53FB        E5 8F BB        ߷

B5F0        53FC        E5 8F BC        

DFB4        53FD        E5 8F BD        ߴ

D3F5        5401        E5 90 81        

B3D4        5403        E5 90 83        

B8F7        5404        E5 90 84        

DFBA        5406        E5 90 86        ߺ

BACF        5408        E5 90 88        

BCAA        5409        E5 90 89        

B5F5        540A        E5 90 8A        

CDAC        540C        E5 90 8C        ͬ

C3FB        540D        E5 90 8D        

BAF3        540E        E5 90 8E        

C0F4        540F        E5 90 8F        

CDC2        5410        E5 90 90        

CFF2        5411        E5 90 91        

DFB8        5412        E5 90 92        ߸

CFC5        5413        E5 90 93        

C2C0        5415        E5 90 95        

DFB9        5416        E5 90 96        ߹

C2F0        5417        E5 90 97        

BEFD        541B        E5 90 9B        

C1DF        541D        E5 90 9D        

CDCC        541E        E5 90 9E        

D2F7        541F        E5 90 9F        

B7CD        5420        E5 90 A0        

DFC1        5421        E5 90 A1        

DFC4        5423        E5 90 A3        

B7F1        5426        E5 90 A6        

B0C9        5427        E5 90 A7        

B6D6        5428        E5 90 A8        

B7D4        5429        E5 90 A9        

BAAC        542B        E5 90 AB        

CCFD        542C        E5 90 AC        

BFD4        542D        E5 90 AD        

CBB1        542E        E5 90 AE        ˱

C6F4        542F        E5 90 AF        

D6A8        5431        E5 90 B1        ֨

DFC5        5432        E5 90 B2        

CEE2        5434        E5 90 B4        

B3B3        5435        E5 90 B5        

CEFC        5438        E5 90 B8        

B4B5        5439        E5 90 B9        

CEC7        543B        E5 90 BB        

BAF0        543C        E5 90 BC        

CEE1        543E        E5 90 BE        

D1BD        5440        E5 91 80        ѽ

DFC0        5443        E5 91 83        

B4F4        5446        E5 91 86        

B3CA        5448        E5 91 88        

B8E6        544A        E5 91 8A        

DFBB        544B        E5 91 8B        ߻

C4C5        5450        E5 91 90        

DFBC        5452        E5 91 92        ߼

DFBD        5453        E5 91 93        ߽

DFBE        5454        E5 91 94        ߾

C5BB        5455        E5 91 95        Ż

DFBF        5456        E5 91 96        ߿

DFC2        5457        E5 91 97        

D4B1        5458        E5 91 98        Ա

DFC3        5459        E5 91 99        

C7BA        545B        E5 91 9B        Ǻ

CED8        545C        E5 91 9C        

C4D8        5462        E5 91 A2        

DFCA        5464        E5 91 A4        

DFCF        5466        E5 91 A6        

D6DC        5468        E5 91 A8        

DFC9        5471        E5 91 B1        

DFDA        5472        E5 91 B2        

CEB6        5473        E5 91 B3        ζ

BAC7        5475        E5 91 B5        

DFCE        5476        E5 91 B6        

DFC8        5477        E5 91 B7        

C5DE        5478        E5 91 B8        

C9EB        547B        E5 91 BB        

BAF4        547C        E5 91 BC        

C3FC        547D        E5 91 BD        

BED7        5480        E5 92 80        

DFC6        5482        E5 92 82        

DFCD        5484        E5 92 84        

C5D8        5486        E5 92 86        

D5A6        548B        E5 92 8B        զ

BACD        548C        E5 92 8C        

BECC        548E        E5 92 8E        

D3BD        548F        E5 92 8F        ӽ

B8C0        5490        E5 92 90        

D6E4        5492        E5 92 92        

DFC7        5494        E5 92 94        

B9BE        5495        E5 92 95        

BFA7        5496        E5 92 96        

C1FC        5499        E5 92 99        

DFCB        549A        E5 92 9A        

DFCC        549B        E5 92 9B        

DFD0        549D        E5 92 9D        

DFDB        54A3        E5 92 A3        

DFE5        54A4        E5 92 A4        

DFD7        54A6        E5 92 A6        

DFD6        54A7        E5 92 A7        

D7C9        54A8        E5 92 A8        

DFE3        54A9        E5 92 A9        

DFE4        54AA        E5 92 AA        

E5EB        54AB        E5 92 AB        

D2A7        54AC        E5 92 AC        ҧ

DFD2        54AD        E5 92 AD        

BFA9        54AF        E5 92 AF        

D4DB        54B1        E5 92 B1        

BFC8        54B3        E5 92 B3        

DFD4        54B4        E5 92 B4        

CFCC        54B8        E5 92 B8        

DFDD        54BB        E5 92 BB        

D1CA        54BD        E5 92 BD        

DFDE        54BF        E5 92 BF        

B0A7        54C0        E5 93 80        

C6B7        54C1        E5 93 81        Ʒ

DFD3        54C2        E5 93 82        

BAE5        54C4        E5 93 84        

B6DF        54C6        E5 93 86        

CDDB        54C7        E5 93 87        

B9FE        54C8        E5 93 88        

D4D5        54C9        E5 93 89        

DFDF        54CC        E5 93 8C        

CFEC        54CD        E5 93 8D        

B0A5        54CE        E5 93 8E        

DFE7        54CF        E5 93 8F        

DFD1        54D0        E5 93 90        

D1C6        54D1        E5 93 91        

DFD5        54D2        E5 93 92        

DFD8        54D3        E5 93 93        

DFD9        54D4        E5 93 94        

DFDC        54D5        E5 93 95        

BBA9        54D7        E5 93 97        

DFE0        54D9        E5 93 99        

DFE1        54DA        E5 93 9A        

DFE2        54DC        E5 93 9C        

DFE6        54DD        E5 93 9D        

DFE8        54DE        E5 93 9E        

D3B4        54DF        E5 93 9F        Ӵ

B8E7        54E5        E5 93 A5        

C5B6        54E6        E5 93 A6        Ŷ

DFEA        54E7        E5 93 A7        

C9DA        54E8        E5 93 A8        

C1A8        54E9        E5 93 A9        

C4C4        54EA        E5 93 AA        

BFDE        54ED        E5 93 AD        

CFF8        54EE        E5 93 AE        

D5DC        54F2        E5 93 B2        

DFEE        54F3        E5 93 B3        

B2B8        54FA        E5 93 BA        

BADF        54FC        E5 93 BC        

DFEC        54FD        E5 93 BD        

DBC1        54FF        E5 93 BF        

D1E4        5501        E5 94 81        

CBF4        5506        E5 94 86        

B4BD        5507        E5 94 87        

B0A6        5509        E5 94 89        

DFF1        550F        E5 94 8F        

CCC6        5510        E5 94 90        

DFF2        5511        E5 94 91        

DFED        5514        E5 94 94        

DFE9        551B        E5 94 9B        

DFEB        5520        E5 94 A0        

DFEF        5522        E5 94 A2        

DFF0        5523        E5 94 A3        

BBBD        5524        E5 94 A4        

DFF3        5527        E5 94 A7        

DFF4        552A        E5 94 AA        

BBA3        552C        E5 94 AC        

CADB        552E        E5 94 AE        

CEA8        552F        E5 94 AF        Ψ

E0A7        5530        E5 94 B0        

B3AA        5531        E5 94 B1        

E0A6        5533        E5 94 B3        

E0A1        5537        E5 94 B7        

DFFE        553C        E5 94 BC        

CDD9        553E        E5 94 BE        

DFFC        553F        E5 94 BF        

DFFA        5541        E5 95 81        

BFD0        5543        E5 95 83        

D7C4        5544        E5 95 84        

C9CC        5546        E5 95 86        

DFF8        5549        E5 95 89        

B0A1        554A        E5 95 8A        

DFFD        5550        E5 95 90        

DFFB        5555        E5 95 95        

E0A2        5556        E5 95 96        

E0A8        555C        E5 95 9C        

B7C8        5561        E5 95 A1        

C6A1        5564        E5 95 A4        ơ

C9B6        5565        E5 95 A5        ɶ

C0B2        5566        E5 95 A6        

DFF5        5567        E5 95 A7        

C5BE        556A        E5 95 AA        ž

D8C4        556C        E5 95 AC        

DFF9        556D        E5 95 AD        

C4F6        556E        E5 95 AE        

E0A3        5575        E5 95 B5        

E0A4        5576        E5 95 B6        

E0A5        5577        E5 95 B7        

D0A5        5578        E5 95 B8        Х

E0B4        557B        E5 95 BB        

CCE4        557C        E5 95 BC        

E0B1        557E        E5 95 BE        

BFA6        5580        E5 96 80        

E0AF        5581        E5 96 81        

CEB9        5582        E5 96 82        ι

E0AB        5583        E5 96 83        

C9C6        5584        E5 96 84        

C0AE        5587        E5 96 87        

E0AE        5588        E5 96 88        

BAED        5589        E5 96 89        

BAB0        558A        E5 96 8A        

E0A9        558B        E5 96 8B        

DFF6        558F        E5 96 8F        

E0B3        5591        E5 96 91        

E0B8        5594        E5 96 94        

B4AD        5598        E5 96 98        

E0B9        5599        E5 96 99        

CFB2        559C        E5 96 9C        ϲ

BAC8        559D        E5 96 9D        

E0B0        559F        E5 96 9F        

D0FA        55A7        E5 96 A7        

E0AC        55B1        E5 96 B1        

D4FB        55B3        E5 96 B3        

DFF7        55B5        E5 96 B5        

C5E7        55B7        E5 96 B7        

E0AD        55B9        E5 96 B9        

D3F7        55BB        E5 96 BB        

E0B6        55BD        E5 96 BD        

E0B7        55BE        E5 96 BE        

E0C4        55C4        E5 97 84        

D0E1        55C5        E5 97 85        

E0BC        55C9        E5 97 89        

E0C9        55CC        E5 97 8C        

E0CA        55CD        E5 97 8D        

E0BE        55D1        E5 97 91        

E0AA        55D2        E5 97 92        

C9A4        55D3        E5 97 93        ɤ

E0C1        55D4        E5 97 94        

E0B2        55D6        E5 97 96        

CAC8        55DC        E5 97 9C        

E0C3        55DD        E5 97 9D        

E0B5        55DF        E5 97 9F        

CECB        55E1        E5 97 A1        

CBC3        55E3        E5 97 A3        

E0CD        55E4        E5 97 A4        

E0C6        55E5        E5 97 A5        

E0C2        55E6        E5 97 A6        

E0CB        55E8        E5 97 A8        

E0BA        55EA        E5 97 AA        

E0BF        55EB        E5 97 AB        

E0C0        55EC        E5 97 AC        

E0C5        55EF        E5 97 AF        

E0C7        55F2        E5 97 B2        

E0C8        55F3        E5 97 B3        

E0CC        55F5        E5 97 B5        

E0BB        55F7        E5 97 B7        

CBD4        55FD        E5 97 BD        

E0D5        55FE        E5 97 BE        

E0D6        5600        E5 98 80        

E0D2        5601        E5 98 81        

E0D0        5608        E5 98 88        

BCCE        5609        E5 98 89        

E0D1        560C        E5 98 8C        

B8C2        560E        E5 98 8E        

D8C5        560F        E5 98 8F        

D0EA        5618        E5 98 98        

C2EF        561B        E5 98 9B        

E0CF        561E        E5 98 9E        

E0BD        561F        E5 98 9F        

E0D4        5623        E5 98 A3        

E0D3        5624        E5 98 A4        

E0D7        5627        E5 98 A7        

E0DC        562C        E5 98 AC        

E0D8        562D        E5 98 AD        

D6F6        5631        E5 98 B1        

B3B0        5632        E5 98 B2        

D7EC        5634        E5 98 B4        

CBBB        5636        E5 98 B6        ˻

E0DA        5639        E5 98 B9        

CEFB        563B        E5 98 BB        

BAD9        563F        E5 98 BF        

E0E1        564C        E5 99 8C        

E0DD        564D        E5 99 8D        

D2AD        564E        E5 99 8E        ҭ

E0E2        5654        E5 99 94        

E0DB        5657        E5 99 97        

E0D9        5658        E5 99 98        

E0DF        5659        E5 99 99        

E0E0        565C        E5 99 9C        

E0DE        5662        E5 99 A2        

E0E4        5664        E5 99 A4        

C6F7        5668        E5 99 A8        

D8AC        5669        E5 99 A9        ج

D4EB        566A        E5 99 AA        

E0E6        566B        E5 99 AB        

CAC9        566C        E5 99 AC        

E0E5        5671        E5 99 B1        

B8C1        5676        E5 99 B6        

E0E7        567B        E5 99 BB        

E0E8        567C        E5 99 BC        

E0E9        5685        E5 9A 85        

E0E3        5686        E5 9A 86        

BABF        568E        E5 9A 8E        

CCE7        568F        E5 9A 8F        

E0EA        5693        E5 9A 93        

CFF9        56A3        E5 9A A3        

E0EB        56AF        E5 9A AF        

C8C2        56B7        E5 9A B7        

BDC0        56BC        E5 9A BC        

C4D2        56CA        E5 9B 8A        

E0EC        56D4        E5 9B 94        

E0ED        56D7        E5 9B 97        

C7F4        56DA        E5 9B 9A        

CBC4        56DB        E5 9B 9B        

E0EE        56DD        E5 9B 9D        

BBD8        56DE        E5 9B 9E        

D8B6        56DF        E5 9B 9F        ض

D2F2        56E0        E5 9B A0        

E0EF        56E1        E5 9B A1        

CDC5        56E2        E5 9B A2        

B6DA        56E4        E5 9B A4        

E0F1        56EB        E5 9B AB        

D4B0        56ED        E5 9B AD        ԰

C0A7        56F0        E5 9B B0        

B4D1        56F1        E5 9B B1        

CEA7        56F4        E5 9B B4        Χ

E0F0        56F5        E5 9B B5        

E0F2        56F9        E5 9B B9        

B9CC        56FA        E5 9B BA        

B9FA        56FD        E5 9B BD        

CDBC        56FE        E5 9B BE        ͼ

E0F3        56FF        E5 9B BF        

C6D4        5703        E5 9C 83        

E0F4        5704        E5 9C 84        

D4B2        5706        E5 9C 86        Բ

C8A6        5708        E5 9C 88        Ȧ

E0F6        5709        E5 9C 89        

E0F5        570A        E5 9C 8A        

E0F7        571C        E5 9C 9C        

CDC1        571F        E5 9C 9F        

CAA5        5723        E5 9C A3        ʥ

D4DA        5728        E5 9C A8        

DBD7        5729        E5 9C A9        

DBD9        572A        E5 9C AA        

DBD8        572C        E5 9C AC        

B9E7        572D        E5 9C AD        

DBDC        572E        E5 9C AE        

DBDD        572F        E5 9C AF        

B5D8        5730        E5 9C B0        

DBDA        5733        E5 9C B3        

DBDB        5739        E5 9C B9        

B3A1        573A        E5 9C BA        

DBDF        573B        E5 9C BB        

BBF8        573E        E5 9C BE        

D6B7        5740        E5 9D 80        ַ

DBE0        5742        E5 9D 82        

BEF9        5747        E5 9D 87        

B7BB        574A        E5 9D 8A        

DBD0        574C        E5 9D 8C        

CCAE        574D        E5 9D 8D        ̮

BFB2        574E        E5 9D 8E        

BBB5        574F        E5 9D 8F        

D7F8        5750        E5 9D 90        

BFD3        5751        E5 9D 91        

BFE9        5757        E5 9D 97        

BCE1        575A        E5 9D 9A        

CCB3        575B        E5 9D 9B        ̳

DBDE        575C        E5 9D 9C        

B0D3        575D        E5 9D 9D        

CEEB        575E        E5 9D 9E        

B7D8        575F        E5 9D 9F        

D7B9        5760        E5 9D A0        ׹

C6C2        5761        E5 9D A1        

C0A4        5764        E5 9D A4        

CCB9        5766        E5 9D A6        ̹

DBE7        5768        E5 9D A8        

DBE1        5769        E5 9D A9        

C6BA        576A        E5 9D AA        ƺ

DBE3        576B        E5 9D AB        

DBE8        576D        E5 9D AD        

C5F7        576F        E5 9D AF        

DBEA        5773        E5 9D B3        

DBE9        5776        E5 9D B6        

BFC0        5777        E5 9D B7        

DBE6        577B        E5 9D BB        

DBE5        577C        E5 9D BC        

B4B9        5782        E5 9E 82        

C0AC        5783        E5 9E 83        

C2A2        5784        E5 9E 84        ¢

DBE2        5785        E5 9E 85        

DBE4        5786        E5 9E 86        

D0CD        578B        E5 9E 8B        

DBED        578C        E5 9E 8C        

C0DD        5792        E5 9E 92        

DBF2        5793        E5 9E 93        

B6E2        579B        E5 9E 9B        

DBF3        57A0        E5 9E A0        

DBD2        57A1        E5 9E A1        

B9B8        57A2        E5 9E A2        

D4AB        57A3        E5 9E A3        ԫ

DBEC        57A4        E5 9E A4        

BFD1        57A6        E5 9E A6        

DBF0        57A7        E5 9E A7        

DBD1        57A9        E5 9E A9        

B5E6        57AB        E5 9E AB        

DBEB        57AD        E5 9E AD        

BFE5        57AE        E5 9E AE        

DBEE        57B2        E5 9E B2        

DBF1        57B4        E5 9E B4        

DBF9        57B8        E5 9E B8        

B9A1        57C2        E5 9F 82        

B0A3        57C3        E5 9F 83        

C2F1        57CB        E5 9F 8B        

B3C7        57CE        E5 9F 8E        

DBEF        57CF        E5 9F 8F        

DBF8        57D2        E5 9F 92        

C6D2        57D4        E5 9F 94        

DBF4        57D5        E5 9F 95        

DBF5        57D8        E5 9F 98        

DBF7        57D9        E5 9F 99        

DBF6        57DA        E5 9F 9A        

DBFE        57DD        E5 9F 9D        

D3F2        57DF        E5 9F 9F        

B2BA        57E0        E5 9F A0        

DBFD        57E4        E5 9F A4        

DCA4        57ED        E5 9F AD        ܤ

DBFB        57EF        E5 9F AF        

DBFA        57F4        E5 9F B4        

DBFC        57F8        E5 9F B8        

C5E0        57F9        E5 9F B9        

BBF9        57FA        E5 9F BA        

DCA3        57FD        E5 9F BD        ܣ

DCA5        5800        E5 A0 80        ܥ

CCC3        5802        E5 A0 82        

B6D1        5806        E5 A0 86        

DDC0        5807        E5 A0 87        

DCA1        580B        E5 A0 8B        ܡ

DCA2        580D        E5 A0 8D        ܢ

C7B5        5811        E5 A0 91        ǵ

B6E9        5815        E5 A0 95        

DCA7        5819        E5 A0 99        ܧ

DCA6        581E        E5 A0 9E        ܦ

DCA9        5820        E5 A0 A0        ܩ

B1A4        5821        E5 A0 A1        

B5CC        5824        E5 A0 A4        

BFB0        582A        E5 A0 AA        

D1DF        5830        E5 A0 B0        

B6C2        5835        E5 A0 B5        

DCA8        5844        E5 A1 84        ܨ

CBFA        584C        E5 A1 8C        

EBF3        584D        E5 A1 8D        

CBDC        5851        E5 A1 91        

CBFE        5854        E5 A1 94        

CCC1        5858        E5 A1 98        

C8FB        585E        E5 A1 9E        

DCAA        5865        E5 A1 A5        ܪ

CCEE        586B        E5 A1 AB        

DCAB        586C        E5 A1 AC        ܫ

DBD3        587E        E5 A1 BE        

DCAF        5880        E5 A2 80        ܯ

DCAC        5881        E5 A2 81        ܬ

BEB3        5883        E5 A2 83        

CAFB        5885        E5 A2 85        

DCAD        5889        E5 A2 89        ܭ

C9CA        5892        E5 A2 92        

C4B9        5893        E5 A2 93        Ĺ

C7BD        5899        E5 A2 99        ǽ

DCAE        589A        E5 A2 9A        ܮ

D4F6        589E        E5 A2 9E        

D0E6        589F        E5 A2 9F        

C4AB        58A8        E5 A2 A8        ī

B6D5        58A9        E5 A2 A9        

DBD4        58BC        E5 A2 BC        

B1DA        58C1        E5 A3 81        

DBD5        58C5        E5 A3 85        

DBD6        58D1        E5 A3 91        

BABE        58D5        E5 A3 95        

C8C0        58E4        E5 A3 A4        

CABF        58EB        E5 A3 AB        ʿ

C8C9        58EC        E5 A3 AC        

D7B3        58EE        E5 A3 AE        ׳

C9F9        58F0        E5 A3 B0        

BFC7        58F3        E5 A3 B3        

BAF8        58F6        E5 A3 B6        

D2BC        58F9        E5 A3 B9        Ҽ

E2BA        5902        E5 A4 82        

B4A6        5904        E5 A4 84        

B1B8        5907        E5 A4 87        

B8B4        590D        E5 A4 8D        

CFC4        590F        E5 A4 8F        

D9E7        5914        E5 A4 94        

CFA6        5915        E5 A4 95        Ϧ

CDE2        5916        E5 A4 96        

D9ED        5919        E5 A4 99        

B6E0        591A        E5 A4 9A        

D2B9        591C        E5 A4 9C        ҹ

B9BB        591F        E5 A4 9F        

E2B9        5924        E5 A4 A4        

E2B7        5925        E5 A4 A5        

B4F3        5927        E5 A4 A7        

CCEC        5929        E5 A4 A9        

CCAB        592A        E5 A4 AA        ̫

B7F2        592B        E5 A4 AB        

D8B2        592D        E5 A4 AD        ز

D1EB        592E        E5 A4 AE        

BABB        592F        E5 A4 AF        

CAA7        5931        E5 A4 B1        ʧ

CDB7        5934        E5 A4 B4        ͷ

D2C4        5937        E5 A4 B7        

BFE4        5938        E5 A4 B8        

BCD0        5939        E5 A4 B9        

B6E1        593A        E5 A4 BA        

DEC5        593C        E5 A4 BC        

DEC6        5941        E5 A5 81        

DBBC        5942        E5 A5 82        ۼ

D1D9        5944        E5 A5 84        

C6E6        5947        E5 A5 87        

C4CE        5948        E5 A5 88        

B7EE        5949        E5 A5 89        

B7DC        594B        E5 A5 8B        

BFFC        594E        E5 A5 8E        

D7E0        594F        E5 A5 8F        

C6F5        5951        E5 A5 91        

B1BC        5954        E5 A5 94        

DEC8        5955        E5 A5 95        

BDB1        5956        E5 A5 96        

CCD7        5957        E5 A5 97        

DECA        5958        E5 A5 98        

DEC9        595A        E5 A5 9A        

B5EC        5960        E5 A5 A0        

C9DD        5962        E5 A5 A2        

B0C2        5965        E5 A5 A5        

C5AE        5973        E5 A5 B3        Ů

C5AB        5974        E5 A5 B4        ū

C4CC        5976        E5 A5 B6        

BCE9        5978        E5 A5 B8        

CBFD        5979        E5 A5 B9        

BAC3        597D        E5 A5 BD        

E5F9        5981        E5 A6 81        

C8E7        5982        E5 A6 82        

E5FA        5983        E5 A6 83        

CDFD        5984        E5 A6 84        

D7B1        5986        E5 A6 86        ױ

B8BE        5987        E5 A6 87        

C2E8        5988        E5 A6 88        

C8D1        598A        E5 A6 8A        

E5FB        598D        E5 A6 8D        

B6CA        5992        E5 A6 92        

BCCB        5993        E5 A6 93        

D1FD        5996        E5 A6 96        

E6A1        5997        E5 A6 97        

C3EE        5999        E5 A6 99        

E6A4        599E        E5 A6 9E        

E5FE        59A3        E5 A6 A3        

E6A5        59A4        E5 A6 A4        

CDD7        59A5        E5 A6 A5        

B7C1        59A8        E5 A6 A8        

E5FC        59A9        E5 A6 A9        

E5FD        59AA        E5 A6 AA        

E6A3        59AB        E5 A6 AB        

C4DD        59AE        E5 A6 AE        

E6A8        59AF        E5 A6 AF        

E6A7        59B2        E5 A6 B2        

C3C3        59B9        E5 A6 B9        

C6DE        59BB        E5 A6 BB        

E6AA        59BE        E5 A6 BE        

C4B7        59C6        E5 A7 86        ķ

E6A2        59CA        E5 A7 8A        

CABC        59CB        E5 A7 8B        ʼ

BDE3        59D0        E5 A7 90        

B9C3        59D1        E5 A7 91        

E6A6        59D2        E5 A7 92        

D0D5        59D3        E5 A7 93        

CEAF        59D4        E5 A7 94        ί

E6A9        59D7        E5 A7 97        

E6B0        59D8        E5 A7 98        

D2A6        59DA        E5 A7 9A        Ҧ

BDAA        59DC        E5 A7 9C        

E6AD        59DD        E5 A7 9D        

E6AF        59E3        E5 A7 A3        

C0D1        59E5        E5 A7 A5        

D2CC        59E8        E5 A7 A8        

BCA7        59EC        E5 A7 AC        

E6B1        59F9        E5 A7 B9        

D2F6        59FB        E5 A7 BB        

D7CB        59FF        E5 A7 BF        

CDFE        5A01        E5 A8 81        

CDDE        5A03        E5 A8 83        

C2A6        5A04        E5 A8 84        ¦

E6AB        5A05        E5 A8 85        

E6AC        5A06        E5 A8 86        

BDBF        5A07        E5 A8 87        

E6AE        5A08        E5 A8 88        

E6B3        5A09        E5 A8 89        

E6B2        5A0C        E5 A8 8C        

E6B6        5A11        E5 A8 91        

E6B8        5A13        E5 A8 93        

C4EF        5A18        E5 A8 98        

C4C8        5A1C        E5 A8 9C        

BEEA        5A1F        E5 A8 9F        

C9EF        5A20        E5 A8 A0        

E6B7        5A23        E5 A8 A3        

B6F0        5A25        E5 A8 A5        

C3E4        5A29        E5 A8 A9        

D3E9        5A31        E5 A8 B1        

E6B4        5A32        E5 A8 B2        

E6B5        5A34        E5 A8 B4        

C8A2        5A36        E5 A8 B6        Ȣ

E6BD        5A3C        E5 A8 BC        

E6B9        5A40        E5 A9 80        

C6C5        5A46        E5 A9 86        

CDF1        5A49        E5 A9 89        

E6BB        5A4A        E5 A9 8A        

E6BC        5A55        E5 A9 95        

BBE9        5A5A        E5 A9 9A        

E6BE        5A62        E5 A9 A2        

E6BA        5A67        E5 A9 A7        

C0B7        5A6A        E5 A9 AA        

D3A4        5A74        E5 A9 B4        Ӥ

E6BF        5A75        E5 A9 B5        

C9F4        5A76        E5 A9 B6        

E6C3        5A77        E5 A9 B7        

E6C4        5A7A        E5 A9 BA        

D0F6        5A7F        E5 A9 BF        

C3BD        5A92        E5 AA 92        ý

C3C4        5A9A        E5 AA 9A        

E6C2        5A9B        E5 AA 9B        

E6C1        5AAA        E5 AA AA        

E6C7        5AB2        E5 AA B2        

CFB1        5AB3        E5 AA B3        ϱ

EBF4        5AB5        E5 AA B5        

E6CA        5AB8        E5 AA B8        

E6C5        5ABE        E5 AA BE        

BCDE        5AC1        E5 AB 81        

C9A9        5AC2        E5 AB 82        ɩ

BCB5        5AC9        E5 AB 89        

CFD3        5ACC        E5 AB 8C        

E6C8        5AD2        E5 AB 92        

E6C9        5AD4        E5 AB 94        

E6CE        5AD6        E5 AB 96        

E6D0        5AD8        E5 AB 98        

E6D1        5ADC        E5 AB 9C        

E6CB        5AE0        E5 AB A0        

B5D5        5AE1        E5 AB A1        

E6CC        5AE3        E5 AB A3        

E6CF        5AE6        E5 AB A6        

C4DB        5AE9        E5 AB A9        

E6C6        5AEB        E5 AB AB        

E6CD        5AF1        E5 AB B1        

E6D2        5B09        E5 AC 89        

E6D4        5B16        E5 AC 96        

E6D3        5B17        E5 AC 97        

E6D5        5B32        E5 AC B2        

D9F8        5B34        E5 AC B4        

E6D6        5B37        E5 AC B7        

E6D7        5B40        E5 AD 80        

D7D3        5B50        E5 AD 90        

E6DD        5B51        E5 AD 91        

E6DE        5B53        E5 AD 93        

BFD7        5B54        E5 AD 94        

D4D0        5B55        E5 AD 95        

D7D6        5B57        E5 AD 97        

B4E6        5B58        E5 AD 98        

CBEF        5B59        E5 AD 99        

E6DA        5B5A        E5 AD 9A        

D8C3        5B5B        E5 AD 9B        

D7CE        5B5C        E5 AD 9C        

D0A2        5B5D        E5 AD 9D        Т

C3CF        5B5F        E5 AD 9F        

E6DF        5B62        E5 AD A2        

BCBE        5B63        E5 AD A3        

B9C2        5B64        E5 AD A4        

E6DB        5B65        E5 AD A5        

D1A7        5B66        E5 AD A6        ѧ

BAA2        5B69        E5 AD A9        

C2CF        5B6A        E5 AD AA        

D8AB        5B6C        E5 AD AC        ث

CAEB        5B70        E5 AD B0        

E5EE        5B71        E5 AD B1        

E6DC        5B73        E5 AD B3        

B7F5        5B75        E5 AD B5        

C8E6        5B7A        E5 AD BA        

C4F5        5B7D        E5 AD BD        

E5B2        5B80        E5 AE 80        

C4FE        5B81        E5 AE 81        

CBFC        5B83        E5 AE 83        

E5B3        5B84        E5 AE 84        

D5AC        5B85        E5 AE 85        լ

D3EE        5B87        E5 AE 87        

CAD8        5B88        E5 AE 88        

B0B2        5B89        E5 AE 89        

CBCE        5B8B        E5 AE 8B        

CDEA        5B8C        E5 AE 8C        

BAEA        5B8F        E5 AE 8F        

E5B5        5B93        E5 AE 93        

E5B4        5B95        E5 AE 95        

D7DA        5B97        E5 AE 97        

B9D9        5B98        E5 AE 98        

D6E6        5B99        E5 AE 99        

B6A8        5B9A        E5 AE 9A        

CDF0        5B9B        E5 AE 9B        

D2CB        5B9C        E5 AE 9C        

B1A6        5B9D        E5 AE 9D        

CAB5        5B9E        E5 AE 9E        ʵ

B3E8        5BA0        E5 AE A0        

C9F3        5BA1        E5 AE A1        

BFCD        5BA2        E5 AE A2        

D0FB        5BA3        E5 AE A3        

CAD2        5BA4        E5 AE A4        

E5B6        5BA5        E5 AE A5        

BBC2        5BA6        E5 AE A6        

CFDC        5BAA        E5 AE AA        

B9AC        5BAB        E5 AE AB        

D4D7        5BB0        E5 AE B0        

BAA6        5BB3        E5 AE B3        

D1E7        5BB4        E5 AE B4        

CFFC        5BB5        E5 AE B5        

BCD2        5BB6        E5 AE B6        

E5B7        5BB8        E5 AE B8        

C8DD        5BB9        E5 AE B9        

BFED        5BBD        E5 AE BD        

B1F6        5BBE        E5 AE BE        

CBDE        5BBF        E5 AE BF        

BCC5        5BC2        E5 AF 82        

BCC4        5BC4        E5 AF 84        

D2FA        5BC5        E5 AF 85        

C3DC        5BC6        E5 AF 86        

BFDC        5BC7        E5 AF 87        

B8BB        5BCC        E5 AF 8C        

C3C2        5BD0        E5 AF 90        

BAAE        5BD2        E5 AF 92        

D4A2        5BD3        E5 AF 93        Ԣ

C7DE        5BDD        E5 AF 9D        

C4AF        5BDE        E5 AF 9E        į

B2EC        5BDF        E5 AF 9F        

B9D1        5BE1        E5 AF A1        

E5BB        5BE4        E5 AF A4        

C1C8        5BE5        E5 AF A5        

D5AF        5BE8        E5 AF A8        կ

E5BC        5BEE        E5 AF AE        

E5BE        5BF0        E5 AF B0        

B4E7        5BF8        E5 AF B8        

B6D4        5BF9        E5 AF B9        

CBC2        5BFA        E5 AF BA        

D1B0        5BFB        E5 AF BB        Ѱ

B5BC        5BFC        E5 AF BC        

CAD9        5BFF        E5 AF BF        

B7E2        5C01        E5 B0 81        

C9E4        5C04        E5 B0 84        

BDAB        5C06        E5 B0 86        

CEBE        5C09        E5 B0 89        ξ

D7F0        5C0A        E5 B0 8A        

D0A1        5C0F        E5 B0 8F        С

C9D9        5C11        E5 B0 91        

B6FB        5C14        E5 B0 94        

E6D8        5C15        E5 B0 95        

BCE2        5C16        E5 B0 96        

B3BE        5C18        E5 B0 98        

C9D0        5C1A        E5 B0 9A        

E6D9        5C1C        E5 B0 9C        

B3A2        5C1D        E5 B0 9D        

DECC        5C22        E5 B0 A2        

D3C8        5C24        E5 B0 A4        

DECD        5C25        E5 B0 A5        

D2A2        5C27        E5 B0 A7        Ң

DECE        5C2C        E5 B0 AC        

BECD        5C31        E5 B0 B1        

DECF        5C34        E5 B0 B4        

CAAC        5C38        E5 B0 B8        ʬ

D2FC        5C39        E5 B0 B9        

B3DF        5C3A        E5 B0 BA        

E5EA        5C3B        E5 B0 BB        

C4E1        5C3C        E5 B0 BC        

BEA1        5C3D        E5 B0 BD        

CEB2        5C3E        E5 B0 BE        β

C4F2        5C3F        E5 B0 BF        

BED6        5C40        E5 B1 80        

C6A8        5C41        E5 B1 81        ƨ

B2E3        5C42        E5 B1 82        

BED3        5C45        E5 B1 85        

C7FC        5C48        E5 B1 88        

CCEB        5C49        E5 B1 89        

BDEC        5C4A        E5 B1 8A        

CEDD        5C4B        E5 B1 8B        

CABA        5C4E        E5 B1 8E        ʺ

C6C1        5C4F        E5 B1 8F        

E5EC        5C50        E5 B1 90        

D0BC        5C51        E5 B1 91        м

D5B9        5C55        E5 B1 95        չ

E5ED        5C59        E5 B1 99        

CAF4        5C5E        E5 B1 9E        

CDC0        5C60        E5 B1 A0        

C2C5        5C61        E5 B1 A1        

E5EF        5C63        E5 B1 A3        

C2C4        5C65        E5 B1 A5        

E5F0        5C66        E5 B1 A6        

E5F8        5C6E        E5 B1 AE        

CDCD        5C6F        E5 B1 AF        

C9BD        5C71        E5 B1 B1        ɽ

D2D9        5C79        E5 B1 B9        

E1A8        5C7A        E5 B1 BA        

D3EC        5C7F        E5 B1 BF        

CBEA        5C81        E5 B2 81        

C6F1        5C82        E5 B2 82        

E1AC        5C88        E5 B2 88        

E1A7        5C8C        E5 B2 8C        

E1A9        5C8D        E5 B2 8D        

E1AA        5C90        E5 B2 90        

E1AF        5C91        E5 B2 91        

B2ED        5C94        E5 B2 94        

E1AB        5C96        E5 B2 96        

B8DA        5C97        E5 B2 97        

E1AD        5C98        E5 B2 98        

E1AE        5C99        E5 B2 99        

E1B0        5C9A        E5 B2 9A        

B5BA        5C9B        E5 B2 9B        

E1B1        5C9C        E5 B2 9C        

E1B3        5CA2        E5 B2 A2        

E1B8        5CA3        E5 B2 A3        

D1D2        5CA9        E5 B2 A9        

E1B6        5CAB        E5 B2 AB        

E1B5        5CAC        E5 B2 AC        

C1EB        5CAD        E5 B2 AD        

E1B7        5CB1        E5 B2 B1        

D4C0        5CB3        E5 B2 B3        

E1B2        5CB5        E5 B2 B5        

E1BA        5CB7        E5 B2 B7        

B0B6        5CB8        E5 B2 B8        

E1B4        5CBD        E5 B2 BD        

BFF9        5CBF        E5 B2 BF        

E1B9        5CC1        E5 B3 81        

E1BB        5CC4        E5 B3 84        

E1BE        5CCB        E5 B3 8B        

E1BC        5CD2        E5 B3 92        

D6C5        5CD9        E5 B3 99        

CFBF        5CE1        E5 B3 A1        Ͽ

E1BD        5CE4        E5 B3 A4        

E1BF        5CE5        E5 B3 A5        

C2CD        5CE6        E5 B3 A6        

B6EB        5CE8        E5 B3 A8        

D3F8        5CEA        E5 B3 AA        

C7CD        5CED        E5 B3 AD        

B7E5        5CF0        E5 B3 B0        

BEFE        5CFB        E5 B3 BB        

E1C0        5D02        E5 B4 82        

E1C1        5D03        E5 B4 83        

E1C7        5D06        E5 B4 86        

B3E7        5D07        E5 B4 87        

C6E9        5D0E        E5 B4 8E        

B4DE        5D14        E5 B4 94        

D1C2        5D16        E5 B4 96        

E1C8        5D1B        E5 B4 9B        

E1C6        5D1E        E5 B4 9E        

E1C5        5D24        E5 B4 A4        

E1C3        5D26        E5 B4 A6        

E1C2        5D27        E5 B4 A7        

B1C0        5D29        E5 B4 A9        

D5B8        5D2D        E5 B4 AD        ո

E1C4        5D2E        E5 B4 AE        

E1CB        5D34        E5 B4 B4        

E1CC        5D3D        E5 B4 BD        

E1CA        5D3E        E5 B4 BE        

EFFA        5D47        E5 B5 87        

E1D3        5D4A        E5 B5 8A        

E1D2        5D4B        E5 B5 8B        

C7B6        5D4C        E5 B5 8C        Ƕ

E1C9        5D58        E5 B5 98        

E1CE        5D5B        E5 B5 9B        

E1D0        5D5D        E5 B5 9D        

E1D4        5D69        E5 B5 A9        

E1D1        5D6B        E5 B5 AB        

E1CD        5D6C        E5 B5 AC        

E1CF        5D6F        E5 B5 AF        

E1D5        5D74        E5 B5 B4        

E1D6        5D82        E5 B6 82        

E1D7        5D99        E5 B6 99        

E1D8        5D9D        E5 B6 9D        

E1DA        5DB7        E5 B6 B7        

E1DB        5DC5        E5 B7 85        

CEA1        5DCD        E5 B7 8D        Ρ

E7DD        5DDB        E5 B7 9B        

B4A8        5DDD        E5 B7 9D        

D6DD        5DDE        E5 B7 9E        

D1B2        5DE1        E5 B7 A1        Ѳ

B3B2        5DE2        E5 B7 A2        

B9A4        5DE5        E5 B7 A5        

D7F3        5DE6        E5 B7 A6        

C7C9        5DE7        E5 B7 A7        

BEDE        5DE8        E5 B7 A8        

B9AE        5DE9        E5 B7 A9        

CED7        5DEB        E5 B7 AB        

B2EE        5DEE        E5 B7 AE        

DBCF        5DEF        E5 B7 AF        

BCBA        5DF1        E5 B7 B1        

D2D1        5DF2        E5 B7 B2        

CBC8        5DF3        E5 B7 B3        

B0CD        5DF4        E5 B7 B4        

CFEF        5DF7        E5 B7 B7        

D9E3        5DFD        E5 B7 BD        

BDED        5DFE        E5 B7 BE        

B1D2        5E01        E5 B8 81        

CAD0        5E02        E5 B8 82        

B2BC        5E03        E5 B8 83        

CBA7        5E05        E5 B8 85        ˧

B7AB        5E06        E5 B8 86        

CAA6        5E08        E5 B8 88        ʦ

CFA3        5E0C        E5 B8 8C        ϣ

E0F8        5E0F        E5 B8 8F        

D5CA        5E10        E5 B8 90        

E0FB        5E11        E5 B8 91        

E0FA        5E14        E5 B8 94        

C5C1        5E15        E5 B8 95        

CCFB        5E16        E5 B8 96        

C1B1        5E18        E5 B8 98        

E0F9        5E19        E5 B8 99        

D6E3        5E1A        E5 B8 9A        

B2AF        5E1B        E5 B8 9B        

D6C4        5E1C        E5 B8 9C        

B5DB        5E1D        E5 B8 9D        

B4F8        5E26        E5 B8 A6        

D6A1        5E27        E5 B8 A7        ֡

CFAF        5E2D        E5 B8 AD        ϯ

B0EF        5E2E        E5 B8 AE        

E0FC        5E31        E5 B8 B1        

E1A1        5E37        E5 B8 B7        

B3A3        5E38        E5 B8 B8        

E0FD        5E3B        E5 B8 BB        

E0FE        5E3C        E5 B8 BC        

C3B1        5E3D        E5 B8 BD        ñ

C3DD        5E42        E5 B9 82        

E1A2        5E44        E5 B9 84        

B7F9        5E45        E5 B9 85        

BBCF        5E4C        E5 B9 8C        

E1A3        5E54        E5 B9 94        

C4BB        5E55        E5 B9 95        Ļ

E1A4        5E5B        E5 B9 9B        

E1A5        5E5E        E5 B9 9E        

E1A6        5E61        E5 B9 A1        

B4B1        5E62        E5 B9 A2        

B8C9        5E72        E5 B9 B2        

C6BD        5E73        E5 B9 B3        ƽ

C4EA        5E74        E5 B9 B4        

B2A2        5E76        E5 B9 B6        

D0D2        5E78        E5 B9 B8        

E7DB        5E7A        E5 B9 BA        

BBC3        5E7B        E5 B9 BB        

D3D7        5E7C        E5 B9 BC        

D3C4        5E7D        E5 B9 BD        

B9E3        5E7F        E5 B9 BF        

E2CF        5E80        E5 BA 80        

D7AF        5E84        E5 BA 84        ׯ

C7EC        5E86        E5 BA 86        

B1D3        5E87        E5 BA 87        

B4B2        5E8A        E5 BA 8A        

E2D1        5E8B        E5 BA 8B        

D0F2        5E8F        E5 BA 8F        

C2AE        5E90        E5 BA 90        ®

E2D0        5E91        E5 BA 91        

BFE2        5E93        E5 BA 93        

D3A6        5E94        E5 BA 94        Ӧ

B5D7        5E95        E5 BA 95        

E2D2        5E96        E5 BA 96        

B5EA        5E97        E5 BA 97        

C3ED        5E99        E5 BA 99        

B8FD        5E9A        E5 BA 9A        

B8AE        5E9C        E5 BA 9C        

C5D3        5E9E        E5 BA 9E        

B7CF        5E9F        E5 BA 9F        

E2D4        5EA0        E5 BA A0        

E2D3        5EA5        E5 BA A5        

B6C8        5EA6        E5 BA A6        

D7F9        5EA7        E5 BA A7        

CDA5        5EAD        E5 BA AD        ͥ

E2D8        5EB3        E5 BA B3        

E2D6        5EB5        E5 BA B5        

CAFC        5EB6        E5 BA B6        

BFB5        5EB7        E5 BA B7        

D3B9        5EB8        E5 BA B8        ӹ

E2D5        5EB9        E5 BA B9        

E2D7        5EBE        E5 BA BE        

C1AE        5EC9        E5 BB 89        

C0C8        5ECA        E5 BB 8A        

E2DB        5ED1        E5 BB 91        

E2DA        5ED2        E5 BB 92        

C0AA        5ED3        E5 BB 93        

C1CE        5ED6        E5 BB 96        

E2DC        5EDB        E5 BB 9B        

E2DD        5EE8        E5 BB A8        

E2DE        5EEA        E5 BB AA        

DBC8        5EF4        E5 BB B4        

D1D3        5EF6        E5 BB B6        

CDA2        5EF7        E5 BB B7        ͢

BDA8        5EFA        E5 BB BA        

DEC3        5EFE        E5 BB BE        

D8A5        5EFF        E5 BB BF        إ

BFAA        5F00        E5 BC 80        

DBCD        5F01        E5 BC 81        

D2EC        5F02        E5 BC 82        

C6FA        5F03        E5 BC 83        

C5AA        5F04        E5 BC 84        Ū

DEC4        5F08        E5 BC 88        

B1D7        5F0A        E5 BC 8A        

DFAE        5F0B        E5 BC 8B        ߮

CABD        5F0F        E5 BC 8F        ʽ

DFB1        5F11        E5 BC 91        ߱

B9AD        5F13        E5 BC 93        

D2FD        5F15        E5 BC 95        

B8A5        5F17        E5 BC 97        

BAEB        5F18        E5 BC 98        

B3DA        5F1B        E5 BC 9B        

B5DC        5F1F        E5 BC 9F        

D5C5        5F20        E5 BC A0        

C3D6        5F25        E5 BC A5        

CFD2        5F26        E5 BC A6        

BBA1        5F27        E5 BC A7        

E5F3        5F29        E5 BC A9        

E5F2        5F2A        E5 BC AA        

E5F4        5F2D        E5 BC AD        

CDE4        5F2F        E5 BC AF        

C8F5        5F31        E5 BC B1        

B5AF        5F39        E5 BC B9        

C7BF        5F3A        E5 BC BA        ǿ

E5F6        5F3C        E5 BC BC        

ECB0        5F40        E5 BD 80        

E5E6        5F50        E5 BD 90        

B9E9        5F52        E5 BD 92        

B5B1        5F53        E5 BD 93        

C2BC        5F55        E5 BD 95        ¼

E5E8        5F56        E5 BD 96        

E5E7        5F57        E5 BD 97        

E5E9        5F58        E5 BD 98        

D2CD        5F5D        E5 BD 9D        

E1EA        5F61        E5 BD A1        

D0CE        5F62        E5 BD A2        

CDAE        5F64        E5 BD A4        ͮ

D1E5        5F66        E5 BD A6        

B2CA        5F69        E5 BD A9        

B1EB        5F6A        E5 BD AA        

B1F2        5F6C        E5 BD AC        

C5ED        5F6D        E5 BD AD        

D5C3        5F70        E5 BD B0        

D3B0        5F71        E5 BD B1        Ӱ

E1DC        5F73        E5 BD B3        

E1DD        5F77        E5 BD B7        

D2DB        5F79        E5 BD B9        

B3B9        5F7B        E5 BD BB        

B1CB        5F7C        E5 BD BC        

CDF9        5F80        E5 BE 80        

D5F7        5F81        E5 BE 81        

E1DE        5F82        E5 BE 82        

BEB6        5F84        E5 BE 84        

B4FD        5F85        E5 BE 85        

E1DF        5F87        E5 BE 87        

BADC        5F88        E5 BE 88        

E1E0        5F89        E5 BE 89        

BBB2        5F8A        E5 BE 8A        

C2C9        5F8B        E5 BE 8B        

E1E1        5F8C        E5 BE 8C        

D0EC        5F90        E5 BE 90        

CDBD        5F92        E5 BE 92        ͽ

E1E2        5F95        E5 BE 95        

B5C3        5F97        E5 BE 97        

C5C7        5F98        E5 BE 98        

E1E3        5F99        E5 BE 99        

E1E4        5F9C        E5 BE 9C        

D3F9        5FA1        E5 BE A1        

E1E5        5FA8        E5 BE A8        

D1AD        5FAA        E5 BE AA        ѭ

E1E6        5FAD        E5 BE AD        

CEA2        5FAE        E5 BE AE        ΢

E1E7        5FB5        E5 BE B5        

B5C2        5FB7        E5 BE B7        

E1E8        5FBC        E5 BE BC        

BBD5        5FBD        E5 BE BD        

D0C4        5FC3        E5 BF 83        

E2E0        5FC4        E5 BF 84        

B1D8        5FC5        E5 BF 85        

D2E4        5FC6        E5 BF 86        

E2E1        5FC9        E5 BF 89        

BCC9        5FCC        E5 BF 8C        

C8CC        5FCD        E5 BF 8D        

E2E3        5FCF        E5 BF 8F        

ECFE        5FD0        E5 BF 90        

ECFD        5FD1        E5 BF 91        

DFAF        5FD2        E5 BF 92        ߯

E2E2        5FD6        E5 BF 96        

D6BE        5FD7        E5 BF 97        ־

CDFC        5FD8        E5 BF 98        

C3A6        5FD9        E5 BF 99        æ

E3C3        5FDD        E5 BF 9D        

D6D2        5FE0        E5 BF A0        

E2E7        5FE1        E5 BF A1        

E2E8        5FE4        E5 BF A4        

D3C7        5FE7        E5 BF A7        

E2EC        5FEA        E5 BF AA        

BFEC        5FEB        E5 BF AB        

E2ED        5FED        E5 BF AD        

E2E5        5FEE        E5 BF AE        

B3C0        5FF1        E5 BF B1        

C4EE        5FF5        E5 BF B5        

E2EE        5FF8        E5 BF B8        

D0C3        5FFB        E5 BF BB        

BAF6        5FFD        E5 BF BD        

E2E9        5FFE        E5 BF BE        

B7DE        5FFF        E5 BF BF        

BBB3        6000        E6 80 80        

CCAC        6001        E6 80 81        ̬

CBCB        6002        E6 80 82        

E2E4        6003        E6 80 83        

E2E6        6004        E6 80 84        

E2EA        6005        E6 80 85        

E2EB        6006        E6 80 86        

E2F7        600A        E6 80 8A        

E2F4        600D        E6 80 8D        

D4F5        600E        E6 80 8E        

E2F3        600F        E6 80 8F        

C5AD        6012        E6 80 92        ŭ

D5FA        6014        E6 80 94        

C5C2        6015        E6 80 95        

B2C0        6016        E6 80 96        

E2EF        6019        E6 80 99        

E2F2        601B        E6 80 9B        

C1AF        601C        E6 80 9C        

CBBC        601D        E6 80 9D        ˼

B5A1        6020        E6 80 A0        

E2F9        6021        E6 80 A1        

BCB1        6025        E6 80 A5        

E2F1        6026        E6 80 A6        

D0D4        6027        E6 80 A7        

D4B9        6028        E6 80 A8        Թ

E2F5        6029        E6 80 A9        

B9D6        602A        E6 80 AA        

E2F6        602B        E6 80 AB        

C7D3        602F        E6 80 AF        

E2F0        6035        E6 80 B5        

D7DC        603B        E6 80 BB        

EDA1        603C        E6 80 BC        

E2F8        603F        E6 80 BF        

EDA5        6041        E6 81 81        

E2FE        6042        E6 81 82        

CAD1        6043        E6 81 83        

C1B5        604B        E6 81 8B        

BBD0        604D        E6 81 8D        

BFD6        6050        E6 81 90        

BAE3        6052        E6 81 92        

CBA1        6055        E6 81 95        ˡ

EDA6        6059        E6 81 99        

EDA3        605A        E6 81 9A        

EDA2        605D        E6 81 9D        

BBD6        6062        E6 81 A2        

EDA7        6063        E6 81 A3        

D0F4        6064        E6 81 A4        

EDA4        6067        E6 81 A7        

BADE        6068        E6 81 A8        

B6F7        6069        E6 81 A9        

E3A1        606A        E6 81 AA        

B6B2        606B        E6 81 AB        

CCF1        606C        E6 81 AC        

B9A7        606D        E6 81 AD        

CFA2        606F        E6 81 AF        Ϣ

C7A1        6070        E6 81 B0        ǡ

BFD2        6073        E6 81 B3        

B6F1        6076        E6 81 B6        

E2FA        6078        E6 81 B8        

E2FB        6079        E6 81 B9        

E2FD        607A        E6 81 BA        

E2FC        607B        E6 81 BB        

C4D5        607C        E6 81 BC        

E3A2        607D        E6 81 BD        

D3C1        607F        E6 81 BF        

E3A7        6083        E6 82 83        

C7C4        6084        E6 82 84        

CFA4        6089        E6 82 89        Ϥ

E3A9        608C        E6 82 8C        

BAB7        608D        E6 82 8D        

E3A8        6092        E6 82 92        

BBDA        6094        E6 82 94        

E3A3        6096        E6 82 96        

E3A4        609A        E6 82 9A        

E3AA        609B        E6 82 9B        

E3A6        609D        E6 82 9D        

CEF2        609F        E6 82 9F        

D3C6        60A0        E6 82 A0        

BBBC        60A3        E6 82 A3        

D4C3        60A6        E6 82 A6        

C4FA        60A8        E6 82 A8        

EDA8        60AB        E6 82 AB        

D0FC        60AC        E6 82 AC        

E3A5        60AD        E6 82 AD        

C3F5        60AF        E6 82 AF        

E3AD        60B1        E6 82 B1        

B1AF        60B2        E6 82 B2        

E3B2        60B4        E6 82 B4        

BCC2        60B8        E6 82 B8        

E3AC        60BB        E6 82 BB        

B5BF        60BC        E6 82 BC        

C7E9        60C5        E6 83 85        

E3B0        60C6        E6 83 86        

BEAA        60CA        E6 83 8A        

CDEF        60CB        E6 83 8B        

BBF3        60D1        E6 83 91        

CCE8        60D5        E6 83 95        

E3AF        60D8        E6 83 98        

E3B1        60DA        E6 83 9A        

CFA7        60DC        E6 83 9C        ϧ

E3AE        60DD        E6 83 9D        

CEA9        60DF        E6 83 9F        Ω

BBDD        60E0        E6 83 A0        

B5EB        60E6        E6 83 A6        

BEE5        60E7        E6 83 A7        

B2D2        60E8        E6 83 A8        

B3CD        60E9        E6 83 A9        

B1B9        60EB        E6 83 AB        

E3AB        60EC        E6 83 AC        

B2D1        60ED        E6 83 AD        

B5AC        60EE        E6 83 AE        

B9DF        60EF        E6 83 AF        

B6E8        60F0        E6 83 B0        

CFEB        60F3        E6 83 B3        

E3B7        60F4        E6 83 B4        

BBCC        60F6        E6 83 B6        

C8C7        60F9        E6 83 B9        

D0CA        60FA        E6 83 BA        

E3B8        6100        E6 84 80        

B3EE        6101        E6 84 81        

EDA9        6106        E6 84 86        

D3FA        6108        E6 84 88        

D3E4        6109        E6 84 89        

EDAA        610D        E6 84 8D        

E3B9        610E        E6 84 8E        

D2E2        610F        E6 84 8F        

E3B5        6115        E6 84 95        

D3DE        611A        E6 84 9A        

B8D0        611F        E6 84 9F        

E3B3        6120        E6 84 A0        

E3B6        6123        E6 84 A3        

B7DF        6124        E6 84 A4        

E3B4        6126        E6 84 A6        

C0A2        6127        E6 84 A7        

E3BA        612B        E6 84 AB        

D4B8        613F        E6 84 BF        Ը

B4C8        6148        E6 85 88        

E3BB        614A        E6 85 8A        

BBC5        614C        E6 85 8C        

C9F7        614E        E6 85 8E        

C9E5        6151        E6 85 91        

C4BD        6155        E6 85 95        Ľ

EDAB        615D        E6 85 9D        

C2FD        6162        E6 85 A2        

BBDB        6167        E6 85 A7        

BFAE        6168        E6 85 A8        

CEBF        6170        E6 85 B0        ο

E3BC        6175        E6 85 B5        

BFB6        6177        E6 85 B7        

B1EF        618B        E6 86 8B        

D4F7        618E        E6 86 8E        

E3BE        6194        E6 86 94        

EDAD        619D        E6 86 9D        

E3BF        61A7        E6 86 A7        

BAA9        61A8        E6 86 A8        

EDAC        61A9        E6 86 A9        

E3BD        61AC        E6 86 AC        

E3C0        61B7        E6 86 B7        

BAB6        61BE        E6 86 BE        

B6AE        61C2        E6 87 82        

D0B8        61C8        E6 87 88        и

B0C3        61CA        E6 87 8A        

EDAE        61CB        E6 87 8B        

EDAF        61D1        E6 87 91        

C0C1        61D2        E6 87 92        

E3C1        61D4        E6 87 94        

C5B3        61E6        E6 87 A6        ų

E3C2        61F5        E6 87 B5        

DCB2        61FF        E6 87 BF        ܲ

EDB0        6206        E6 88 86        

B8EA        6208        E6 88 88        

CEEC        620A        E6 88 8A        

EAA7        620B        E6 88 8B        

D0E7        620C        E6 88 8C        

CAF9        620D        E6 88 8D        

C8D6        620E        E6 88 8E        

CFB7        620F        E6 88 8F        Ϸ

B3C9        6210        E6 88 90        

CED2        6211        E6 88 91        

BDE4        6212        E6 88 92        

E3DE        6215        E6 88 95        

BBF2        6216        E6 88 96        

EAA8        6217        E6 88 97        

D5BD        6218        E6 88 98        ս

C6DD        621A        E6 88 9A        

EAA9        621B        E6 88 9B        

EAAA        621F        E6 88 9F        

EAAC        6221        E6 88 A1        

EAAB        6222        E6 88 A2        

EAAE        6224        E6 88 A4        

EAAD        6225        E6 88 A5        

BDD8        622A        E6 88 AA        

EAAF        622C        E6 88 AC        

C2BE        622E        E6 88 AE        ¾

B4C1        6233        E6 88 B3        

B4F7        6234        E6 88 B4        

BBA7        6237        E6 88 B7        

ECE6        623D        E6 88 BD        

ECE5        623E        E6 88 BE        

B7BF        623F        E6 88 BF        

CBF9        6240        E6 89 80        

B1E2        6241        E6 89 81        

ECE7        6243        E6 89 83        

C9C8        6247        E6 89 87        

ECE8        6248        E6 89 88        

ECE9        6249        E6 89 89        

CAD6        624B        E6 89 8B        

DED0        624C        E6 89 8C        

B2C5        624D        E6 89 8D        

D4FA        624E        E6 89 8E        

C6CB        6251        E6 89 91        

B0C7        6252        E6 89 92        

B4F2        6253        E6 89 93        

C8D3        6254        E6 89 94        

CDD0        6258        E6 89 98        

BFB8        625B        E6 89 9B        

BFDB        6263        E6 89 A3        

C7A4        6266        E6 89 A6        Ǥ

D6B4        6267        E6 89 A7        ִ

C0A9        6269        E6 89 A9        

DED1        626A        E6 89 AA        

C9A8        626B        E6 89 AB        ɨ

D1EF        626C        E6 89 AC        

C5A4        626D        E6 89 AD        Ť

B0E7        626E        E6 89 AE        

B3B6        626F        E6 89 AF        

C8C5        6270        E6 89 B0        

B0E2        6273        E6 89 B3        

B7F6        6276        E6 89 B6        

C5FA        6279        E6 89 B9        

B6F3        627C        E6 89 BC        

D5D2        627E        E6 89 BE        

B3D0        627F        E6 89 BF        

BCBC        6280        E6 8A 80        

B3AD        6284        E6 8A 84        

BEF1        6289        E6 8A 89        

B0D1        628A        E6 8A 8A        

D2D6        6291        E6 8A 91        

CAE3        6292        E6 8A 92        

D7A5        6293        E6 8A 93        ץ

CDB6        6295        E6 8A 95        Ͷ

B6B6        6296        E6 8A 96        

BFB9        6297        E6 8A 97        

D5DB        6298        E6 8A 98        

B8A7        629A        E6 8A 9A        

C5D7        629B        E6 8A 9B        

DED2        629F        E6 8A 9F        

BFD9        62A0        E6 8A A0        

C2D5        62A1        E6 8A A1        

C7C0        62A2        E6 8A A2        

BBA4        62A4        E6 8A A4        

B1A8        62A5        E6 8A A5        

C5EA        62A8        E6 8A A8        

C5FB        62AB        E6 8A AB        

CCA7        62AC        E6 8A AC        ̧

B1A7        62B1        E6 8A B1        

B5D6        62B5        E6 8A B5        

C4A8        62B9        E6 8A B9        Ĩ

DED3        62BB        E6 8A BB        

D1BA        62BC        E6 8A BC        Ѻ

B3E9        62BD        E6 8A BD        

C3F2        62BF        E6 8A BF        

B7F7        62C2        E6 8B 82        

D6F4        62C4        E6 8B 84        

B5A3        62C5        E6 8B 85        

B2F0        62C6        E6 8B 86        

C4B4        62C7        E6 8B 87        Ĵ

C4E9        62C8        E6 8B 88        

C0AD        62C9        E6 8B 89        

DED4        62CA        E6 8B 8A        

B0E8        62CC        E6 8B 8C        

C5C4        62CD        E6 8B 8D        

C1E0        62CE        E6 8B 8E        

B9D5        62D0        E6 8B 90        

BEDC        62D2        E6 8B 92        

CDD8        62D3        E6 8B 93        

B0CE        62D4        E6 8B 94        

CDCF        62D6        E6 8B 96        

DED6        62D7        E6 8B 97        

BED0        62D8        E6 8B 98        

D7BE        62D9        E6 8B 99        ׾

DED5        62DA        E6 8B 9A        

D5D0        62DB        E6 8B 9B        

B0DD        62DC        E6 8B 9C        

C4E2        62DF        E6 8B 9F        

C2A3        62E2        E6 8B A2        £

BCF0        62E3        E6 8B A3        

D3B5        62E5        E6 8B A5        ӵ

C0B9        62E6        E6 8B A6        

C5A1        62E7        E6 8B A7        š

B2A6        62E8        E6 8B A8        

D4F1        62E9        E6 8B A9        

C0A8        62EC        E6 8B AC        

CAC3        62ED        E6 8B AD        

DED7        62EE        E6 8B AE        

D5FC        62EF        E6 8B AF        

B9B0        62F1        E6 8B B1        

C8AD        62F3        E6 8B B3        ȭ

CBA9        62F4        E6 8B B4        ˩

DED9        62F6        E6 8B B6        

BFBD        62F7        E6 8B B7        

C6B4        62FC        E6 8B BC        ƴ

D7A7        62FD        E6 8B BD        ק

CAB0        62FE        E6 8B BE        ʰ

C4C3        62FF        E6 8B BF        

B3D6        6301        E6 8C 81        

B9D2        6302        E6 8C 82        

D6B8        6307        E6 8C 87        ָ

EAFC        6308        E6 8C 88        

B0B4        6309        E6 8C 89        

BFE6        630E        E6 8C 8E        

CCF4        6311        E6 8C 91        

CDDA        6316        E6 8C 96        

D6BF        631A        E6 8C 9A        ֿ

C2CE        631B        E6 8C 9B        

CECE        631D        E6 8C 9D        

CCA2        631E        E6 8C 9E        ̢

D0AE        631F        E6 8C 9F        Ю

C4D3        6320        E6 8C A0        

B5B2        6321        E6 8C A1        

DED8        6322        E6 8C A2        

D5F5        6323        E6 8C A3        

BCB7        6324        E6 8C A4        

BBD3        6325        E6 8C A5        

B0A4        6328        E6 8C A8        

C5B2        632A        E6 8C AA        Ų

B4EC        632B        E6 8C AB        

D5F1        632F        E6 8C AF        

EAFD        6332        E6 8C B2        

DEDA        6339        E6 8C B9        

CDA6        633A        E6 8C BA        ͦ

CDEC        633D        E6 8C BD        

CEE6        6342        E6 8D 82        

DEDC        6343        E6 8D 83        

CDB1        6345        E6 8D 85        ͱ

C0A6        6346        E6 8D 86        

D7BD        6349        E6 8D 89        ׽

DEDB        634B        E6 8D 8B        

B0C6        634C        E6 8D 8C        

BAB4        634D        E6 8D 8D        

C9D3        634E        E6 8D 8E        

C4F3        634F        E6 8D 8F        

BEE8        6350        E6 8D 90        

B2B6        6355        E6 8D 95        

C0CC        635E        E6 8D 9E        

CBF0        635F        E6 8D 9F        

BCF1        6361        E6 8D A1        

BBBB        6362        E6 8D A2        

B5B7        6363        E6 8D A3        

C5F5        6367        E6 8D A7        

DEE6        6369        E6 8D A9        

DEE3        636D        E6 8D AD        

BEDD        636E        E6 8D AE        

DEDF        6371        E6 8D B1        

B4B7        6376        E6 8D B6        

BDDD        6377        E6 8D B7        

DEE0        637A        E6 8D BA        

C4ED        637B        E6 8D BB        

CFC6        6380        E6 8E 80        

B5E0        6382        E6 8E 82        

B6DE        6387        E6 8E 87        

CADA        6388        E6 8E 88        

B5F4        6389        E6 8E 89        

DEE5        638A        E6 8E 8A        

D5C6        638C        E6 8E 8C        

DEE1        638E        E6 8E 8E        

CCCD        638F        E6 8E 8F        

C6FE        6390        E6 8E 90        

C5C5        6392        E6 8E 92        

D2B4        6396        E6 8E 96        Ҵ

BEF2        6398        E6 8E 98        

C2D3        63A0        E6 8E A0        

CCBD        63A2        E6 8E A2        ̽

B3B8        63A3        E6 8E A3        

BDD3        63A5        E6 8E A5        

BFD8        63A7        E6 8E A7        

CDC6        63A8        E6 8E A8        

D1DA        63A9        E6 8E A9        

B4EB        63AA        E6 8E AA        

DEE4        63AC        E6 8E AC        

DEDD        63AD        E6 8E AD        

DEE7        63AE        E6 8E AE        

EAFE        63B0        E6 8E B0        

C2B0        63B3        E6 8E B3        °

DEE2        63B4        E6 8E B4        

D6C0        63B7        E6 8E B7        

B5A7        63B8        E6 8E B8        

B2F4        63BA        E6 8E BA        

DEE8        63BC        E6 8E BC        

DEF2        63BE        E6 8E BE        

DEED        63C4        E6 8F 84        

DEF1        63C6        E6 8F 86        

C8E0        63C9        E6 8F 89        

D7E1        63CD        E6 8F 8D        

DEEF        63CE        E6 8F 8E        

C3E8        63CF        E6 8F 8F        

CCE1        63D0        E6 8F 90        

B2E5        63D2        E6 8F 92        

D2BE        63D6        E6 8F 96        Ҿ

DEEE        63DE        E6 8F 9E        

DEEB        63E0        E6 8F A0        

CED5        63E1        E6 8F A1        

B4A7        63E3        E6 8F A3        

BFAB        63E9        E6 8F A9        

BEBE        63EA        E6 8F AA        

BDD2        63ED        E6 8F AD        

DEE9        63F2        E6 8F B2        

D4AE        63F4        E6 8F B4        Ԯ

DEDE        63F6        E6 8F B6        

DEEA        63F8        E6 8F B8        

C0BF        63FD        E6 8F BD        

DEEC        63FF        E6 8F BF        

B2F3        6400        E6 90 80        

B8E9        6401        E6 90 81        

C2A7        6402        E6 90 82        §

BDC1        6405        E6 90 85        

DEF5        640B        E6 90 8B        

DEF8        640C        E6 90 8C        

B2AB        640F        E6 90 8F        

B4A4        6410        E6 90 90        

B4EA        6413        E6 90 93        

C9A6        6414        E6 90 94        ɦ

DEF6        641B        E6 90 9B        

CBD1        641C        E6 90 9C        

B8E3        641E        E6 90 9E        

DEF7        6420        E6 90 A0        

DEFA        6421        E6 90 A1        

DEF9        6426        E6 90 A6        

CCC2        642A        E6 90 AA        

B0E1        642C        E6 90 AC        

B4EE        642D        E6 90 AD        

E5BA        6434        E6 90 B4        

D0AF        643A        E6 90 BA        Я

B2EB        643D        E6 90 BD        

EBA1        643F        E6 90 BF        

DEF4        6441        E6 91 81        

C9E3        6444        E6 91 84        

DEF3        6445        E6 91 85        

B0DA        6446        E6 91 86        

D2A1        6447        E6 91 87        ҡ

B1F7        6448        E6 91 88        

CCAF        644A        E6 91 8A        ̯

DEF0        6452        E6 91 92        

CBA4        6454        E6 91 94        ˤ

D5AA        6458        E6 91 98        ժ

DEFB        645E        E6 91 9E        

B4DD        6467        E6 91 A7        

C4A6        6469        E6 91 A9        Ħ

DEFD        646D        E6 91 AD        

C3FE        6478        E6 91 B8        

C4A1        6479        E6 91 B9        ġ

DFA1        647A        E6 91 BA        ߡ

C1CC        6482        E6 92 82        

DEFC        6484        E6 92 84        

BEEF        6485        E6 92 85        

C6B2        6487        E6 92 87        Ʋ

B3C5        6491        E6 92 91        

C8F6        6492        E6 92 92        

CBBA        6495        E6 92 95        ˺

DEFE        6496        E6 92 96        

DFA4        6499        E6 92 99        ߤ

D7B2        649E        E6 92 9E        ײ

B3B7        64A4        E6 92 A4        

C1C3        64A9        E6 92 A9        

C7CB        64AC        E6 92 AC        

B2A5        64AD        E6 92 AD        

B4E9        64AE        E6 92 AE        

D7AB        64B0        E6 92 B0        ׫

C4EC        64B5        E6 92 B5        

DFA2        64B7        E6 92 B7        ߢ

DFA3        64B8        E6 92 B8        ߣ

DFA5        64BA        E6 92 BA        ߥ

BAB3        64BC        E6 92 BC        

DFA6        64C0        E6 93 80        ߦ

C0DE        64C2        E6 93 82        

C9C3        64C5        E6 93 85        

B2D9        64CD        E6 93 8D        

C7E6        64CE        E6 93 8E        

DFA7        64D0        E6 93 90        ߧ

C7DC        64D2        E6 93 92        

DFA8        64D7        E6 93 97        ߨ

EBA2        64D8        E6 93 98        

CBD3        64DE        E6 93 9E        

DFAA        64E2        E6 93 A2        ߪ

DFA9        64E4        E6 93 A4        ߩ

B2C1        64E6        E6 93 A6        

C5CA        6500        E6 94 80        

DFAB        6509        E6 94 89        ߫

D4DC        6512        E6 94 92        

C8C1        6518        E6 94 98        

DFAC        6525        E6 94 A5        ߬

BEF0        652B        E6 94 AB        

DFAD        652E        E6 94 AE        ߭

D6A7        652F        E6 94 AF        ֧

EAB7        6534        E6 94 B4        

EBB6        6535        E6 94 B5        

CAD5        6536        E6 94 B6        

D8FC        6538        E6 94 B8        

B8C4        6539        E6 94 B9        

B9A5        653B        E6 94 BB        

B7C5        653E        E6 94 BE        

D5FE        653F        E6 94 BF        

B9CA        6545        E6 95 85        

D0A7        6548        E6 95 88        Ч

F4CD        6549        E6 95 89        

B5D0        654C        E6 95 8C        

C3F4        654F        E6 95 8F        

BEC8        6551        E6 95 91        

EBB7        6555        E6 95 95        

B0BD        6556        E6 95 96        

BDCC        6559        E6 95 99        

C1B2        655B        E6 95 9B        

B1D6        655D        E6 95 9D        

B3A8        655E        E6 95 9E        

B8D2        6562        E6 95 A2        

C9A2        6563        E6 95 A3        ɢ

B6D8        6566        E6 95 A6        

EBB8        656B        E6 95 AB        

BEB4        656C        E6 95 AC        

CAFD        6570        E6 95 B0        

C7C3        6572        E6 95 B2        

D5FB        6574        E6 95 B4        

B7F3        6577        E6 95 B7        

CEC4        6587        E6 96 87        

D5AB        658B        E6 96 8B        ի

B1F3        658C        E6 96 8C        

ECB3        6590        E6 96 90        

B0DF        6591        E6 96 91        

ECB5        6593        E6 96 93        

B6B7        6597        E6 96 97        

C1CF        6599        E6 96 99        

F5FA        659B        E6 96 9B        

D0B1        659C        E6 96 9C        б

D5E5        659F        E6 96 9F        

CED3        65A1        E6 96 A1        

BDEF        65A4        E6 96 A4        

B3E2        65A5        E6 96 A5        

B8AB        65A7        E6 96 A7        

D5B6        65A9        E6 96 A9        ն

EDBD        65AB        E6 96 AB        

B6CF        65AD        E6 96 AD        

CBB9        65AF        E6 96 AF        ˹

D0C2        65B0        E6 96 B0        

B7BD        65B9        E6 96 B9        

ECB6        65BC        E6 96 BC        

CAA9        65BD        E6 96 BD        ʩ

C5D4        65C1        E6 97 81        

ECB9        65C3        E6 97 83        

ECB8        65C4        E6 97 84        

C2C3        65C5        E6 97 85        

ECB7        65C6        E6 97 86        

D0FD        65CB        E6 97 8B        

ECBA        65CC        E6 97 8C        

ECBB        65CE        E6 97 8E        

D7E5        65CF        E6 97 8F        

ECBC        65D2        E6 97 92        

ECBD        65D6        E6 97 96        

C6EC        65D7        E6 97 97        

CEDE        65E0        E6 97 A0        

BCC8        65E2        E6 97 A2        

C8D5        65E5        E6 97 A5        

B5A9        65E6        E6 97 A6        

BEC9        65E7        E6 97 A7        

D6BC        65E8        E6 97 A8        ּ

D4E7        65E9        E6 97 A9        

D1AE        65EC        E6 97 AC        Ѯ

D0F1        65ED        E6 97 AD        

EAB8        65EE        E6 97 AE        

EAB9        65EF        E6 97 AF        

EABA        65F0        E6 97 B0        

BAB5        65F1        E6 97 B1        

CAB1        65F6        E6 97 B6        ʱ

BFF5        65F7        E6 97 B7        

CDFA        65FA        E6 97 BA        

EAC0        6600        E6 98 80        

B0BA        6602        E6 98 82        

EABE        6603        E6 98 83        

C0A5        6606        E6 98 86        

EABB        660A        E6 98 8A        

B2FD        660C        E6 98 8C        

C3F7        660E        E6 98 8E        

BBE8        660F        E6 98 8F        

D2D7        6613        E6 98 93        

CEF4        6614        E6 98 94        

EABF        6615        E6 98 95        

EABC        6619        E6 98 99        

EAC3        661D        E6 98 9D        

D0C7        661F        E6 98 9F        

D3B3        6620        E6 98 A0        ӳ

B4BA        6625        E6 98 A5        

C3C1        6627        E6 98 A7        

D7F2        6628        E6 98 A8        

D5D1        662D        E6 98 AD        

CAC7        662F        E6 98 AF        

EAC5        6631        E6 98 B1        

EAC4        6634        E6 98 B4        

EAC7        6635        E6 98 B5        

EAC6        6636        E6 98 B6        

D6E7        663C        E6 98 BC        

CFD4        663E        E6 98 BE        

EACB        6641        E6 99 81        

BBCE        6643        E6 99 83        

BDFA        664B        E6 99 8B        

C9CE        664C        E6 99 8C        

EACC        664F        E6 99 8F        

C9B9        6652        E6 99 92        ɹ

CFFE        6653        E6 99 93        

EACA        6654        E6 99 94        

D4CE        6655        E6 99 95        

EACD        6656        E6 99 96        

EACF        6657        E6 99 97        

CDED        665A        E6 99 9A        

EAC9        665F        E6 99 9F        

EACE        6661        E6 99 A1        

CEEE        6664        E6 99 A4        

BBDE        6666        E6 99 A6        

B3BF        6668        E6 99 A8        

C6D5        666E        E6 99 AE        

BEB0        666F        E6 99 AF        

CEFA        6670        E6 99 B0        

C7E7        6674        E6 99 B4        

BEA7        6676        E6 99 B6        

EAD0        6677        E6 99 B7        

D6C7        667A        E6 99 BA        

C1C0        667E        E6 99 BE        

D4DD        6682        E6 9A 82        

EAD1        6684        E6 9A 84        

CFBE        6687        E6 9A 87        Ͼ

EAD2        668C        E6 9A 8C        

CAEE        6691        E6 9A 91        

C5AF        6696        E6 9A 96        ů

B0B5        6697        E6 9A 97        

EAD4        669D        E6 9A 9D        

EAD3        66A7        E6 9A A7        

F4DF        66A8        E6 9A A8        

C4BA        66AE        E6 9A AE        ĺ

B1A9        66B4        E6 9A B4        

E5DF        66B9        E6 9A B9        

EAD5        66BE        E6 9A BE        

CAEF        66D9        E6 9B 99        

EAD6        66DB        E6 9B 9B        

EAD7        66DC        E6 9B 9C        

C6D8        66DD        E6 9B 9D        

EAD8        66E6        E6 9B A6        

EAD9        66E9        E6 9B A9        

D4BB        66F0        E6 9B B0        Ի

C7FA        66F2        E6 9B B2        

D2B7        66F3        E6 9B B3        ҷ

B8FC        66F4        E6 9B B4        

EAC2        66F7        E6 9B B7        

B2DC        66F9        E6 9B B9        

C2FC        66FC        E6 9B BC        

D4F8        66FE        E6 9B BE        

CCE6        66FF        E6 9B BF        

D7EE        6700        E6 9C 80        

D4C2        6708        E6 9C 88        

D3D0        6709        E6 9C 89        

EBC3        670A        E6 9C 8A        

C5F3        670B        E6 9C 8B        

B7FE        670D        E6 9C 8D        

EBD4        6710        E6 9C 90        

CBB7        6714        E6 9C 94        ˷

EBDE        6715        E6 9C 95        

C0CA        6717        E6 9C 97        

CDFB        671B        E6 9C 9B        

B3AF        671D        E6 9C 9D        

C6DA        671F        E6 9C 9F        

EBFC        6726        E6 9C A6        

C4BE        6728        E6 9C A8        ľ

CEB4        672A        E6 9C AA        δ

C4A9        672B        E6 9C AB        ĩ

B1BE        672C        E6 9C AC        

D4FD        672D        E6 9C AD        

CAF5        672F        E6 9C AF        

D6EC        6731        E6 9C B1        

C6D3        6734        E6 9C B4        

B6E4        6735        E6 9C B5        

BBFA        673A        E6 9C BA        

D0E0        673D        E6 9C BD        

C9B1        6740        E6 9D 80        ɱ

D4D3        6742        E6 9D 82        

C8A8        6743        E6 9D 83        Ȩ

B8CB        6746        E6 9D 86        

E8BE        6748        E6 9D 88        

C9BC        6749        E6 9D 89        ɼ

E8BB        674C        E6 9D 8C        

C0EE        674E        E6 9D 8E        

D0D3        674F        E6 9D 8F        

B2C4        6750        E6 9D 90        

B4E5        6751        E6 9D 91        

E8BC        6753        E6 9D 93        

D5C8        6756        E6 9D 96        

B6C5        675C        E6 9D 9C        

E8BD        675E        E6 9D 9E        

CAF8        675F        E6 9D 9F        

B8DC        6760        E6 9D A0        

CCF5        6761        E6 9D A1        

C0B4        6765        E6 9D A5        

D1EE        6768        E6 9D A8        

E8BF        6769        E6 9D A9        

E8C2        676A        E6 9D AA        

BABC        676D        E6 9D AD        

B1AD        676F        E6 9D AF        

BDDC        6770        E6 9D B0        

EABD        6772        E6 9D B2        

E8C3        6773        E6 9D B3        

E8C6        6775        E6 9D B5        

E8CB        6777        E6 9D B7        

E8CC        677C        E6 9D BC        

CBC9        677E        E6 9D BE        

B0E5        677F        E6 9D BF        

BCAB        6781        E6 9E 81        

B9B9        6784        E6 9E 84        

E8C1        6787        E6 9E 87        

CDF7        6789        E6 9E 89        

E8CA        678B        E6 9E 8B        

CEF6        6790        E6 9E 90        

D5ED        6795        E6 9E 95        

C1D6        6797        E6 9E 97        

E8C4        6798        E6 9E 98        

C3B6        679A        E6 9E 9A        ö

B9FB        679C        E6 9E 9C        

D6A6        679D        E6 9E 9D        ֦

E8C8        679E        E6 9E 9E        

CAE0        67A2        E6 9E A2        

D4E6        67A3        E6 9E A3        

E8C0        67A5        E6 9E A5        

E8C5        67A7        E6 9E A7        

E8C7        67A8        E6 9E A8        

C7B9        67AA        E6 9E AA        ǹ

B7E3        67AB        E6 9E AB        

E8C9        67AD        E6 9E AD        

BFDD        67AF        E6 9E AF        

E8D2        67B0        E6 9E B0        

E8D7        67B3        E6 9E B3        

E8D5        67B5        E6 9E B5        

BCDC        67B6        E6 9E B6        

BCCF        67B7        E6 9E B7        

E8DB        67B8        E6 9E B8        

E8DE        67C1        E6 9F 81        

E8DA        67C3        E6 9F 83        

B1FA        67C4        E6 9F 84        

B0D8        67CF        E6 9F 8F        

C4B3        67D0        E6 9F 90        ij

B8CC        67D1        E6 9F 91        

C6E2        67D2        E6 9F 92        

C8BE        67D3        E6 9F 93        Ⱦ

C8E1        67D4        E6 9F 94        

E8CF        67D8        E6 9F 98        

E8D4        67D9        E6 9F 99        

E8D6        67DA        E6 9F 9A        

B9F1        67DC        E6 9F 9C        

E8D8        67DD        E6 9F 9D        

D7F5        67DE        E6 9F 9E        

C4FB        67E0        E6 9F A0        

E8DC        67E2        E6 9F A2        

B2E9        67E5        E6 9F A5        

E8D1        67E9        E6 9F A9        

BCED        67EC        E6 9F AC        

BFC2        67EF        E6 9F AF        

E8CD        67F0        E6 9F B0        

D6F9        67F1        E6 9F B1        

C1F8        67F3        E6 9F B3        

B2F1        67F4        E6 9F B4        

E8DF        67FD        E6 9F BD        

CAC1        67FF        E6 9F BF        

E8D9        6800        E6 A0 80        

D5A4        6805        E6 A0 85        դ

B1EA        6807        E6 A0 87        

D5BB        6808        E6 A0 88        ջ

E8CE        6809        E6 A0 89        

E8D0        680A        E6 A0 8A        

B6B0        680B        E6 A0 8B        

E8D3        680C        E6 A0 8C        

E8DD        680E        E6 A0 8E        

C0B8        680F        E6 A0 8F        

CAF7        6811        E6 A0 91        

CBA8        6813        E6 A0 93        ˨

C6DC        6816        E6 A0 96        

C0F5        6817        E6 A0 97        

E8E9        681D        E6 A0 9D        

D0A3        6821        E6 A0 A1        У

E8F2        6829        E6 A0 A9        

D6EA        682A        E6 A0 AA        

E8E0        6832        E6 A0 B2        

E8E1        6833        E6 A0 B3        

D1F9        6837        E6 A0 B7        

BACB        6838        E6 A0 B8        

B8F9        6839        E6 A0 B9        

B8F1        683C        E6 A0 BC        

D4D4        683D        E6 A0 BD        

E8EF        683E        E6 A0 BE        

E8EE        6840        E6 A1 80        

E8EC        6841        E6 A1 81        

B9F0        6842        E6 A1 82        

CCD2        6843        E6 A1 83        

E8E6        6844        E6 A1 84        

CEA6        6845        E6 A1 85        Φ

BFF2        6846        E6 A1 86        

B0B8        6848        E6 A1 88        

E8F1        6849        E6 A1 89        

E8F0        684A        E6 A1 8A        

D7C0        684C        E6 A1 8C        

E8E4        684E        E6 A1 8E        

CDA9        6850        E6 A1 90        ͩ

C9A3        6851        E6 A1 91        ɣ

BBB8        6853        E6 A1 93        

BDDB        6854        E6 A1 94        

E8EA        6855        E6 A1 95        

E8E2        6860        E6 A1 A0        

E8E3        6861        E6 A1 A1        

E8E5        6862        E6 A1 A2        

B5B5        6863        E6 A1 A3        

E8E7        6864        E6 A1 A4        

C7C5        6865        E6 A1 A5        

E8EB        6866        E6 A1 A6        

E8ED        6867        E6 A1 A7        

BDB0        6868        E6 A1 A8        

D7AE        6869        E6 A1 A9        ׮

E8F8        686B        E6 A1 AB        

E8F5        6874        E6 A1 B4        

CDB0        6876        E6 A1 B6        Ͱ

E8F6        6877        E6 A1 B7        

C1BA        6881        E6 A2 81        

E8E8        6883        E6 A2 83        

C3B7        6885        E6 A2 85        ÷

B0F0        6886        E6 A2 86        

E8F4        688F        E6 A2 8F        

E8F7        6893        E6 A2 93        

B9A3        6897        E6 A2 97        

C9D2        68A2        E6 A2 A2        

C3CE        68A6        E6 A2 A6        

CEE0        68A7        E6 A2 A7        

C0E6        68A8        E6 A2 A8        

CBF3        68AD        E6 A2 AD        

CCDD        68AF        E6 A2 AF        

D0B5        68B0        E6 A2 B0        е

CAE1        68B3        E6 A2 B3        

E8F3        68B5        E6 A2 B5        

BCEC        68C0        E6 A3 80        

E8F9        68C2        E6 A3 82        

C3DE        68C9        E6 A3 89        

C6E5        68CB        E6 A3 8B        

B9F7        68CD        E6 A3 8D        

B0F4        68D2        E6 A3 92        

D7D8        68D5        E6 A3 95        

BCAC        68D8        E6 A3 98        

C5EF        68DA        E6 A3 9A        

CCC4        68E0        E6 A3 A0        

E9A6        68E3        E6 A3 A3        

C9AD        68EE        E6 A3 AE        ɭ

E9A2        68F0        E6 A3 B0        

C0E2        68F1        E6 A3 B1        

BFC3        68F5        E6 A3 B5        

E8FE        68F9        E6 A3 B9        

B9D7        68FA        E6 A3 BA        

E8FB        68FC        E6 A3 BC        

E9A4        6901        E6 A4 81        

D2CE        6905        E6 A4 85        

E9A3        690B        E6 A4 8B        

D6B2        690D        E6 A4 8D        ֲ

D7B5        690E        E6 A4 8E        ׵

E9A7        6910        E6 A4 90        

BDB7        6912        E6 A4 92        

E8FC        691F        E6 A4 9F        

E8FD        6920        E6 A4 A0        

E9A1        6924        E6 A4 A4        

CDD6        692D        E6 A4 AD        

D2AC        6930        E6 A4 B0        Ҭ

E9B2        6934        E6 A4 B4        

E9A9        6939        E6 A4 B9        

B4AA        693D        E6 A4 BD        

B4BB        693F        E6 A4 BF        

E9AB        6942        E6 A5 82        

D0A8        6954        E6 A5 94        Ш

E9A5        6957        E6 A5 97        

B3FE        695A        E6 A5 9A        

E9AC        695D        E6 A5 9D        

C0E3        695E        E6 A5 9E        

E9AA        6960        E6 A5 A0        

E9B9        6963        E6 A5 A3        

E9B8        6966        E6 A5 A6        

E9AE        696B        E6 A5 AB        

E8FA        696E        E6 A5 AE        

E9A8        6971        E6 A5 B1        

BFAC        6977        E6 A5 B7        

E9B1        6978        E6 A5 B8        

E9BA        6979        E6 A5 B9        

C2A5        697C        E6 A5 BC        ¥

E9AF        6980        E6 A6 80        

B8C5        6982        E6 A6 82        

E9AD        6984        E6 A6 84        

D3DC        6986        E6 A6 86        

E9B4        6987        E6 A6 87        

E9B5        6988        E6 A6 88        

E9B7        6989        E6 A6 89        

E9C7        698D        E6 A6 8D        

C0C6        6994        E6 A6 94        

E9C5        6995        E6 A6 95        

E9B0        6998        E6 A6 98        

E9BB        699B        E6 A6 9B        

B0F1        699C        E6 A6 9C        

E9BC        69A7        E6 A6 A7        

D5A5        69A8        E6 A6 A8        ե

E9BE        69AB        E6 A6 AB        

E9BF        69AD        E6 A6 AD        

E9C1        69B1        E6 A6 B1        

C1F1        69B4        E6 A6 B4        

C8B6        69B7        E6 A6 B7        ȶ

E9BD        69BB        E6 A6 BB        

E9C2        69C1        E6 A7 81        

E9C3        69CA        E6 A7 8A        

E9B3        69CC        E6 A7 8C        

E9B6        69CE        E6 A7 8E        

BBB1        69D0        E6 A7 90        

E9C0        69D4        E6 A7 94        

BCF7        69DB        E6 A7 9B        

E9C4        69DF        E6 A7 9F        

E9C6        69E0        E6 A7 A0        

E9CA        69ED        E6 A7 AD        

E9CE        69F2        E6 A7 B2        

B2DB        69FD        E6 A7 BD        

E9C8        69FF        E6 A7 BF        

B7AE        6A0A        E6 A8 8A        

E9CB        6A17        E6 A8 97        

E9CC        6A18        E6 A8 98        

D5C1        6A1F        E6 A8 9F        

C4A3        6A21        E6 A8 A1        ģ

E9D8        6A28        E6 A8 A8        

BAE1        6A2A        E6 A8 AA        

E9C9        6A2F        E6 A8 AF        

D3A3        6A31        E6 A8 B1        ӣ

E9D4        6A35        E6 A8 B5        

E9D7        6A3D        E6 A8 BD        

E9D0        6A3E        E6 A8 BE        

E9CF        6A44        E6 A9 84        

C7C1        6A47        E6 A9 87        

E9D2        6A50        E6 A9 90        

E9D9        6A58        E6 A9 98        

B3C8        6A59        E6 A9 99        

E9D3        6A5B        E6 A9 9B        

CFF0        6A61        E6 A9 A1        

E9CD        6A65        E6 A9 A5        

B3F7        6A71        E6 A9 B1        

E9D6        6A79        E6 A9 B9        

E9DA        6A7C        E6 A9 BC        

CCB4        6A80        E6 AA 80        ̴

CFAD        6A84        E6 AA 84        ϭ

E9D5        6A8E        E6 AA 8E        

E9DC        6A90        E6 AA 90        

E9DB        6A91        E6 AA 91        

E9DE        6A97        E6 AA 97        

E9D1        6AA0        E6 AA A0        

E9DD        6AA9        E6 AA A9        

E9DF        6AAB        E6 AA AB        

C3CA        6AAC        E6 AA AC        

C7B7        6B20        E6 AC A0        Ƿ

B4CE        6B21        E6 AC A1        

BBB6        6B22        E6 AC A2        

D0C0        6B23        E6 AC A3        

ECA3        6B24        E6 AC A4        

C5B7        6B27        E6 AC A7        ŷ

D3FB        6B32        E6 AC B2        

ECA4        6B37        E6 AC B7        

ECA5        6B39        E6 AC B9        

C6DB        6B3A        E6 AC BA        

BFEE        6B3E        E6 AC BE        

ECA6        6B43        E6 AD 83        

ECA7        6B46        E6 AD 86        

D0AA        6B47        E6 AD 87        Ъ

C7B8        6B49        E6 AD 89        Ǹ

B8E8        6B4C        E6 AD 8C        

ECA8        6B59        E6 AD 99        

D6B9        6B62        E6 AD A2        ֹ

D5FD        6B63        E6 AD A3        

B4CB        6B64        E6 AD A4        

B2BD        6B65        E6 AD A5        

CEE4        6B66        E6 AD A6        

C6E7        6B67        E6 AD A7        

CDE1        6B6A        E6 AD AA        

B4F5        6B79        E6 AD B9        

CBC0        6B7B        E6 AD BB        

BCDF        6B7C        E6 AD BC        

E9E2        6B81        E6 AE 81        

E9E3        6B82        E6 AE 82        

D1EA        6B83        E6 AE 83        

E9E5        6B84        E6 AE 84        

B4F9        6B86        E6 AE 86        

E9E4        6B87        E6 AE 87        

D1B3        6B89        E6 AE 89        ѳ

CAE2        6B8A        E6 AE 8A        

B2D0        6B8B        E6 AE 8B        

E9E8        6B8D        E6 AE 8D        

E9E6        6B92        E6 AE 92        

E9E7        6B93        E6 AE 93        

D6B3        6B96        E6 AE 96        ֳ

E9E9        6B9A        E6 AE 9A        

E9EA        6B9B        E6 AE 9B        

E9EB        6BA1        E6 AE A1        

E9EC        6BAA        E6 AE AA        

ECAF        6BB3        E6 AE B3        

C5B9        6BB4        E6 AE B4        Ź

B6CE        6BB5        E6 AE B5        

D2F3        6BB7        E6 AE B7        

B5EE        6BBF        E6 AE BF        

BBD9        6BC1        E6 AF 81        

ECB1        6BC2        E6 AF 82        

D2E3        6BC5        E6 AF 85        

CEE3        6BCB        E6 AF 8B        

C4B8        6BCD        E6 AF 8D        ĸ

C3BF        6BCF        E6 AF 8F        ÿ

B6BE        6BD2        E6 AF 92        

D8B9        6BD3        E6 AF 93        ع

B1C8        6BD4        E6 AF 94        

B1CF        6BD5        E6 AF 95        

B1D1        6BD6        E6 AF 96        

C5FE        6BD7        E6 AF 97        

B1D0        6BD9        E6 AF 99        

C3AB        6BDB        E6 AF 9B        ë

D5B1        6BE1        E6 AF A1        ձ

EBA4        6BEA        E6 AF AA        

BAC1        6BEB        E6 AF AB        

CCBA        6BEF        E6 AF AF        ̺

EBA5        6BF3        E6 AF B3        

EBA7        6BF5        E6 AF B5        

EBA8        6BF9        E6 AF B9        

EBA6        6BFD        E6 AF BD        

EBA9        6C05        E6 B0 85        

EBAB        6C06        E6 B0 86        

EBAA        6C07        E6 B0 87        

EBAC        6C0D        E6 B0 8D        

CACF        6C0F        E6 B0 8F        

D8B5        6C10        E6 B0 90        ص

C3F1        6C11        E6 B0 91        

C3A5        6C13        E6 B0 93        å

C6F8        6C14        E6 B0 94        

EBAD        6C15        E6 B0 95        

C4CA        6C16        E6 B0 96        

EBAE        6C18        E6 B0 98        

EBAF        6C19        E6 B0 99        

EBB0        6C1A        E6 B0 9A        

B7D5        6C1B        E6 B0 9B        

B7FA        6C1F        E6 B0 9F        

EBB1        6C21        E6 B0 A1        

C7E2        6C22        E6 B0 A2        

EBB3        6C24        E6 B0 A4        

BAA4        6C26        E6 B0 A6        

D1F5        6C27        E6 B0 A7        

B0B1        6C28        E6 B0 A8        

EBB2        6C29        E6 B0 A9        

EBB4        6C2A        E6 B0 AA        

B5AA        6C2E        E6 B0 AE        

C2C8        6C2F        E6 B0 AF        

C7E8        6C30        E6 B0 B0        

EBB5        6C32        E6 B0 B2        

CBAE        6C34        E6 B0 B4        ˮ

E3DF        6C35        E6 B0 B5        

D3C0        6C38        E6 B0 B8        

D9DB        6C3D        E6 B0 BD        

CDA1        6C40        E6 B1 80        ͡

D6AD        6C41        E6 B1 81        ֭

C7F3        6C42        E6 B1 82        

D9E0        6C46        E6 B1 86        

BBE3        6C47        E6 B1 87        

BABA        6C49        E6 B1 89        

E3E2        6C4A        E6 B1 8A        

CFAB        6C50        E6 B1 90        ϫ

E3E0        6C54        E6 B1 94        

C9C7        6C55        E6 B1 95        

BAB9        6C57        E6 B1 97        

D1B4        6C5B        E6 B1 9B        Ѵ

E3E1        6C5C        E6 B1 9C        

C8EA        6C5D        E6 B1 9D        

B9AF        6C5E        E6 B1 9E        

BDAD        6C5F        E6 B1 9F        

B3D8        6C60        E6 B1 A0        

CEDB        6C61        E6 B1 A1        

CCC0        6C64        E6 B1 A4        

E3E8        6C68        E6 B1 A8        

E3E9        6C69        E6 B1 A9        

CDF4        6C6A        E6 B1 AA        

CCAD        6C70        E6 B1 B0        ̭

BCB3        6C72        E6 B1 B2        

E3EA        6C74        E6 B1 B4        

E3EB        6C76        E6 B1 B6        

D0DA        6C79        E6 B1 B9        

C6FB        6C7D        E6 B1 BD        

B7DA        6C7E        E6 B1 BE        

C7DF        6C81        E6 B2 81        

D2CA        6C82        E6 B2 82        

CED6        6C83        E6 B2 83        

E3E4        6C85        E6 B2 85        

E3EC        6C86        E6 B2 86        

C9F2        6C88        E6 B2 88        

B3C1        6C89        E6 B2 89        

E3E7        6C8C        E6 B2 8C        

C6E3        6C8F        E6 B2 8F        

E3E5        6C90        E6 B2 90        

EDB3        6C93        E6 B2 93        

E3E6        6C94        E6 B2 94        

C9B3        6C99        E6 B2 99        ɳ

C5E6        6C9B        E6 B2 9B        

B9B5        6C9F        E6 B2 9F        

C3BB        6CA1        E6 B2 A1        û

E3E3        6CA3        E6 B2 A3        

C5BD        6CA4        E6 B2 A4        Ž

C1A4        6CA5        E6 B2 A5        

C2D9        6CA6        E6 B2 A6        

B2D7        6CA7        E6 B2 A7        

E3ED        6CA9        E6 B2 A9        

BBA6        6CAA        E6 B2 AA        

C4AD        6CAB        E6 B2 AB        ĭ

E3F0        6CAD        E6 B2 AD        

BEDA        6CAE        E6 B2 AE        

E3FB        6CB1        E6 B2 B1        

E3F5        6CB2        E6 B2 B2        

BAD3        6CB3        E6 B2 B3        

B7D0        6CB8        E6 B2 B8        

D3CD        6CB9        E6 B2 B9        

D6CE        6CBB        E6 B2 BB        

D5D3        6CBC        E6 B2 BC        

B9C1        6CBD        E6 B2 BD        

D5B4        6CBE        E6 B2 BE        մ

D1D8        6CBF        E6 B2 BF        

D0B9        6CC4        E6 B3 84        й

C7F6        6CC5        E6 B3 85        

C8AA        6CC9        E6 B3 89        Ȫ

B2B4        6CCA        E6 B3 8A        

C3DA        6CCC        E6 B3 8C        

E3EE        6CD0        E6 B3 90        

E3FC        6CD3        E6 B3 93        

E3EF        6CD4        E6 B3 94        

B7A8        6CD5        E6 B3 95        

E3F7        6CD6        E6 B3 96        

E3F4        6CD7        E6 B3 97        

B7BA        6CDB        E6 B3 9B        

C5A2        6CDE        E6 B3 9E        Ţ

E3F6        6CE0        E6 B3 A0        

C5DD        6CE1        E6 B3 A1        

B2A8        6CE2        E6 B3 A2        

C6FC        6CE3        E6 B3 A3        

C4E0        6CE5        E6 B3 A5        

D7A2        6CE8        E6 B3 A8        ע

C0E1        6CEA        E6 B3 AA        

E3F9        6CEB        E6 B3 AB        

E3FA        6CEE        E6 B3 AE        

E3FD        6CEF        E6 B3 AF        

CCA9        6CF0        E6 B3 B0        ̩

E3F3        6CF1        E6 B3 B1        

D3BE        6CF3        E6 B3 B3        Ӿ

B1C3        6CF5        E6 B3 B5        

EDB4        6CF6        E6 B3 B6        

E3F1        6CF7        E6 B3 B7        

E3F2        6CF8        E6 B3 B8        

E3F8        6CFA        E6 B3 BA        

D0BA        6CFB        E6 B3 BB        к

C6C3        6CFC        E6 B3 BC        

D4F3        6CFD        E6 B3 BD        

E3FE        6CFE        E6 B3 BE        

BDE0        6D01        E6 B4 81        

E4A7        6D04        E6 B4 84        

E4A6        6D07        E6 B4 87        

D1F3        6D0B        E6 B4 8B        

E4A3        6D0C        E6 B4 8C        

E4A9        6D0E        E6 B4 8E        

C8F7        6D12        E6 B4 92        

CFB4        6D17        E6 B4 97        ϴ

E4A8        6D19        E6 B4 99        

E4AE        6D1A        E6 B4 9A        

C2E5        6D1B        E6 B4 9B        

B6B4        6D1E        E6 B4 9E        

BDF2        6D25        E6 B4 A5        

E4A2        6D27        E6 B4 A7        

BAE9        6D2A        E6 B4 AA        

E4AA        6D2B        E6 B4 AB        

E4AC        6D2E        E6 B4 AE        

B6FD        6D31        E6 B4 B1        

D6DE        6D32        E6 B4 B2        

E4B2        6D33        E6 B4 B3        

E4AD        6D35        E6 B4 B5        

E4A1        6D39        E6 B4 B9        

BBEE        6D3B        E6 B4 BB        

CDDD        6D3C        E6 B4 BC        

C7A2        6D3D        E6 B4 BD        Ǣ

C5C9        6D3E        E6 B4 BE        

C1F7        6D41        E6 B5 81        

E4A4        6D43        E6 B5 83        

C7B3        6D45        E6 B5 85        dz

BDAC        6D46        E6 B5 86        

BDBD        6D47        E6 B5 87        

E4A5        6D48        E6 B5 88        

D7C7        6D4A        E6 B5 8A        

B2E2        6D4B        E6 B5 8B        

E4AB        6D4D        E6 B5 8D        

BCC3        6D4E        E6 B5 8E        

E4AF        6D4F        E6 B5 8F        

BBEB        6D51        E6 B5 91        

E4B0        6D52        E6 B5 92        

C5A8        6D53        E6 B5 93        Ũ

E4B1        6D54        E6 B5 94        

D5E3        6D59        E6 B5 99        

BFA3        6D5A        E6 B5 9A        

E4BA        6D5C        E6 B5 9C        

E4B7        6D5E        E6 B5 9E        

E4BB        6D60        E6 B5 A0        

E4BD        6D63        E6 B5 A3        

C6D6        6D66        E6 B5 A6        

BAC6        6D69        E6 B5 A9        

C0CB        6D6A        E6 B5 AA        

B8A1        6D6E        E6 B5 AE        

E4B4        6D6F        E6 B5 AF        

D4A1        6D74        E6 B5 B4        ԡ

BAA3        6D77        E6 B5 B7        

BDFE        6D78        E6 B5 B8        

E4BC        6D7C        E6 B5 BC        

CDBF        6D82        E6 B6 82        Ϳ

C4F9        6D85        E6 B6 85        

CFFB        6D88        E6 B6 88        

C9E6        6D89        E6 B6 89        

D3BF        6D8C        E6 B6 8C        ӿ

CFD1        6D8E        E6 B6 8E        

E4B3        6D91        E6 B6 91        

E4B8        6D93        E6 B6 93        

E4B9        6D94        E6 B6 94        

CCE9        6D95        E6 B6 95        

CCCE        6D9B        E6 B6 9B        

C0D4        6D9D        E6 B6 9D        

E4B5        6D9E        E6 B6 9E        

C1B0        6D9F        E6 B6 9F        

E4B6        6DA0        E6 B6 A0        

CED0        6DA1        E6 B6 A1        

BBC1        6DA3        E6 B6 A3        

B5D3        6DA4        E6 B6 A4        

C8F3        6DA6        E6 B6 A6        

BDA7        6DA7        E6 B6 A7        

D5C7        6DA8        E6 B6 A8        

C9AC        6DA9        E6 B6 A9        ɬ

B8A2        6DAA        E6 B6 AA        

E4CA        6DAB        E6 B6 AB        

E4CC        6DAE        E6 B6 AE        

D1C4        6DAF        E6 B6 AF        

D2BA        6DB2        E6 B6 B2        Һ

BAAD        6DB5        E6 B6 B5        

BAD4        6DB8        E6 B6 B8        

E4C3        6DBF        E6 B6 BF        

B5ED        6DC0        E6 B7 80        

D7CD        6DC4        E6 B7 84        

E4C0        6DC5        E6 B7 85        

CFFD        6DC6        E6 B7 86        

E4BF        6DC7        E6 B7 87        

C1DC        6DCB        E6 B7 8B        

CCCA        6DCC        E6 B7 8C        

CAE7        6DD1        E6 B7 91        

C4D7        6DD6        E6 B7 96        

CCD4        6DD8        E6 B7 98        

E4C8        6DD9        E6 B7 99        

E4C7        6DDD        E6 B7 9D        

E4C1        6DDE        E6 B7 9E        

E4C4        6DE0        E6 B7 A0        

B5AD        6DE1        E6 B7 A1        

D3D9        6DE4        E6 B7 A4        

E4C6        6DE6        E6 B7 A6        

D2F9        6DEB        E6 B7 AB        

B4E3        6DEC        E6 B7 AC        

BBB4        6DEE        E6 B7 AE        

C9EE        6DF1        E6 B7 B1        

B4BE        6DF3        E6 B7 B3        

BBEC        6DF7        E6 B7 B7        

D1CD        6DF9        E6 B7 B9        

CCED        6DFB        E6 B7 BB        

EDB5        6DFC        E6 B7 BC        

C7E5        6E05        E6 B8 85        

D4A8        6E0A        E6 B8 8A        Ԩ

E4CB        6E0C        E6 B8 8C        

D7D5        6E0D        E6 B8 8D        

E4C2        6E0E        E6 B8 8E        

BDA5        6E10        E6 B8 90        

E4C5        6E11        E6 B8 91        

D3E6        6E14        E6 B8 94        

E4C9        6E16        E6 B8 96        

C9F8        6E17        E6 B8 97        

E4BE        6E1A        E6 B8 9A        

D3E5        6E1D        E6 B8 9D        

C7FE        6E20        E6 B8 A0        

B6C9        6E21        E6 B8 A1        

D4FC        6E23        E6 B8 A3        

B2B3        6E24        E6 B8 A4        

E4D7        6E25        E6 B8 A5        

CEC2        6E29        E6 B8 A9        

E4CD        6E2B        E6 B8 AB        

CEBC        6E2D        E6 B8 AD        μ

B8DB        6E2F        E6 B8 AF        

E4D6        6E32        E6 B8 B2        

BFCA        6E34        E6 B8 B4        

D3CE        6E38        E6 B8 B8        

C3EC        6E3A        E6 B8 BA        

C5C8        6E43        E6 B9 83        

E4D8        6E44        E6 B9 84        

CDC4        6E4D        E6 B9 8D        

E4CF        6E4E        E6 B9 8E        

E4D4        6E53        E6 B9 93        

E4D5        6E54        E6 B9 94        

BAFE        6E56        E6 B9 96        

CFE6        6E58        E6 B9 98        

D5BF        6E5B        E6 B9 9B        տ

E4D2        6E5F        E6 B9 9F        

E4D0        6E6B        E6 B9 AB        

E4CE        6E6E        E6 B9 AE        

CDE5        6E7E        E6 B9 BE        

CAAA        6E7F        E6 B9 BF        ʪ

C0A3        6E83        E6 BA 83        

BDA6        6E85        E6 BA 85        

E4D3        6E86        E6 BA 86        

B8C8        6E89        E6 BA 89        

E4E7        6E8F        E6 BA 8F        

D4B4        6E90        E6 BA 90        Դ

E4DB        6E98        E6 BA 98        

C1EF        6E9C        E6 BA 9C        

E4E9        6E9F        E6 BA 9F        

D2E7        6EA2        E6 BA A2        

E4DF        6EA5        E6 BA A5        

E4E0        6EA7        E6 BA A7        

CFAA        6EAA        E6 BA AA        Ϫ

CBDD        6EAF        E6 BA AF        

E4DA        6EB1        E6 BA B1        

E4D1        6EB2        E6 BA B2        

E4E5        6EB4        E6 BA B4        

C8DC        6EB6        E6 BA B6        

E4E3        6EB7        E6 BA B7        

C4E7        6EBA        E6 BA BA        

E4E2        6EBB        E6 BA BB        

E4E1        6EBD        E6 BA BD        

B3FC        6EC1        E6 BB 81        

E4E8        6EC2        E6 BB 82        

B5E1        6EC7        E6 BB 87        

D7CC        6ECB        E6 BB 8B        

E4E6        6ECF        E6 BB 8F        

BBAC        6ED1        E6 BB 91        

D7D2        6ED3        E6 BB 93        

CCCF        6ED4        E6 BB 94        

EBF8        6ED5        E6 BB 95        

E4E4        6ED7        E6 BB 97        

B9F6        6EDA        E6 BB 9A        

D6CD        6EDE        E6 BB 9E        

E4D9        6EDF        E6 BB 9F        

E4DC        6EE0        E6 BB A0        

C2FA        6EE1        E6 BB A1        

E4DE        6EE2        E6 BB A2        

C2CB        6EE4        E6 BB A4        

C0C4        6EE5        E6 BB A5        

C2D0        6EE6        E6 BB A6        

B1F5        6EE8        E6 BB A8        

CCB2        6EE9        E6 BB A9        ̲

B5CE        6EF4        E6 BB B4        

E4EF        6EF9        E6 BB B9        

C6AF        6F02        E6 BC 82        Ư

C6E1        6F06        E6 BC 86        

E4F5        6F09        E6 BC 89        

C2A9        6F0F        E6 BC 8F        ©

C0EC        6F13        E6 BC 93        

D1DD        6F14        E6 BC 94        

E4EE        6F15        E6 BC 95        

C4AE        6F20        E6 BC A0        Į

E4ED        6F24        E6 BC A4        

E4F6        6F29        E6 BC A9        

E4F4        6F2A        E6 BC AA        

C2FE        6F2B        E6 BC AB        

E4DD        6F2D        E6 BC AD        

E4F0        6F2F        E6 BC AF        

CAFE        6F31        E6 BC B1        

D5C4        6F33        E6 BC B3        

E4F1        6F36        E6 BC B6        

D1FA        6F3E        E6 BC BE        

E4EB        6F46        E6 BD 86        

E4EC        6F47        E6 BD 87        

E4F2        6F4B        E6 BD 8B        

CEAB        6F4D        E6 BD 8D        Ϋ

C5CB        6F58        E6 BD 98        

C7B1        6F5C        E6 BD 9C        DZ

C2BA        6F5E        E6 BD 9E        º

E4EA        6F62        E6 BD A2        

C1CA        6F66        E6 BD A6        

CCB6        6F6D        E6 BD AD        ̶

B3B1        6F6E        E6 BD AE        

E4FB        6F72        E6 BD B2        

E4F3        6F74        E6 BD B4        

E4FA        6F78        E6 BD B8        

E4FD        6F7A        E6 BD BA        

E4FC        6F7C        E6 BD BC        

B3CE        6F84        E6 BE 84        

B3BA        6F88        E6 BE 88        

E4F7        6F89        E6 BE 89        

E4F9        6F8C        E6 BE 8C        

E4F8        6F8D        E6 BE 8D        

C5EC        6F8E        E6 BE 8E        

C0BD        6F9C        E6 BE 9C        

D4E8        6FA1        E6 BE A1        

E5A2        6FA7        E6 BE A7        

B0C4        6FB3        E6 BE B3        

E5A4        6FB6        E6 BE B6        

E5A3        6FB9        E6 BE B9        

BCA4        6FC0        E6 BF 80        

E5A5        6FC2        E6 BF 82        

E5A1        6FC9        E6 BF 89        

E4FE        6FD1        E6 BF 91        

B1F4        6FD2        E6 BF 92        

E5A8        6FDE        E6 BF 9E        

E5A9        6FE0        E6 BF A0        

E5A6        6FE1        E6 BF A1        

E5A7        6FEE        E6 BF AE        

E5AA        6FEF        E6 BF AF        

C6D9        7011        E7 80 91        

E5AB        701A        E7 80 9A        

E5AD        701B        E7 80 9B        

E5AC        7023        E7 80 A3        

E5AF        7035        E7 80 B5        

E5AE        7039        E7 80 B9        

B9E0        704C        E7 81 8C        

E5B0        704F        E7 81 8F        

E5B1        705E        E7 81 9E        

BBF0        706B        E7 81 AB        

ECE1        706C        E7 81 AC        

C3F0        706D        E7 81 AD        

B5C6        706F        E7 81 AF        

BBD2        7070        E7 81 B0        

C1E9        7075        E7 81 B5        

D4EE        7076        E7 81 B6        

BEC4        7078        E7 81 B8        

D7C6        707C        E7 81 BC        

D4D6        707E        E7 81 BE        

B2D3        707F        E7 81 BF        

ECBE        7080        E7 82 80        

EAC1        7085        E7 82 85        

C2AF        7089        E7 82 89        ¯

B4B6        708A        E7 82 8A        

D1D7        708E        E7 82 8E        

B3B4        7092        E7 82 92        

C8B2        7094        E7 82 94        Ȳ

BFBB        7095        E7 82 95        

ECC0        7096        E7 82 96        

D6CB        7099        E7 82 99        

ECBF        709C        E7 82 9C        

ECC1        709D        E7 82 9D        

ECC5        70AB        E7 82 AB        

BEE6        70AC        E7 82 AC        

CCBF        70AD        E7 82 AD        ̿

C5DA        70AE        E7 82 AE        

BEBC        70AF        E7 82 AF        

ECC6        70B1        E7 82 B1        

B1FE        70B3        E7 82 B3        

ECC4        70B7        E7 82 B7        

D5A8        70B8        E7 82 B8        ը

B5E3        70B9        E7 82 B9        

ECC2        70BB        E7 82 BB        

C1B6        70BC        E7 82 BC        

B3E3        70BD        E7 82 BD        

ECC3        70C0        E7 83 80        

CBB8        70C1        E7 83 81        ˸

C0C3        70C2        E7 83 82        

CCFE        70C3        E7 83 83        

C1D2        70C8        E7 83 88        

ECC8        70CA        E7 83 8A        

BAE6        70D8        E7 83 98        

C0D3        70D9        E7 83 99        

D6F2        70DB        E7 83 9B        

D1CC        70DF        E7 83 9F        

BFBE        70E4        E7 83 A4        

B7B3        70E6        E7 83 A6        

C9D5        70E7        E7 83 A7        

ECC7        70E8        E7 83 A8        

BBE2        70E9        E7 83 A9        

CCCC        70EB        E7 83 AB        

BDFD        70EC        E7 83 AC        

C8C8        70ED        E7 83 AD        

CFA9        70EF        E7 83 AF        ϩ

CDE9        70F7        E7 83 B7        

C5EB        70F9        E7 83 B9        

B7E9        70FD        E7 83 BD        

D1C9        7109        E7 84 89        

BAB8        710A        E7 84 8A        

ECC9        7110        E7 84 90        

ECCA        7113        E7 84 93        

BBC0        7115        E7 84 95        

ECCB        7116        E7 84 96        

ECE2        7118        E7 84 98        

B1BA        7119        E7 84 99        

B7D9        711A        E7 84 9A        

BDB9        7126        E7 84 A6        

ECCC        712F        E7 84 AF        

D1E6        7130        E7 84 B0        

ECCD        7131        E7 84 B1        

C8BB        7136        E7 84 B6        Ȼ

ECD1        7145        E7 85 85        

ECD3        714A        E7 85 8A        

BBCD        714C        E7 85 8C        

BCE5        714E        E7 85 8E        

ECCF        715C        E7 85 9C        

C9B7        715E        E7 85 9E        ɷ

C3BA        7164        E7 85 A4        ú

ECE3        7166        E7 85 A6        

D5D5        7167        E7 85 A7        

ECD0        7168        E7 85 A8        

D6F3        716E        E7 85 AE        

ECD2        7172        E7 85 B2        

ECCE        7173        E7 85 B3        

ECD4        7178        E7 85 B8        

ECD5        717A        E7 85 BA        

C9BF        717D        E7 85 BD        ɿ

CFA8        7184        E7 86 84        Ϩ

D0DC        718A        E7 86 8A        

D1AC        718F        E7 86 8F        Ѭ

C8DB        7194        E7 86 94        

ECD6        7198        E7 86 98        

CEF5        7199        E7 86 99        

CAEC        719F        E7 86 9F        

ECDA        71A0        E7 86 A0        

ECD9        71A8        E7 86 A8        

B0BE        71AC        E7 86 AC        

ECD7        71B3        E7 86 B3        

ECD8        71B5        E7 86 B5        

ECE4        71B9        E7 86 B9        

C8BC        71C3        E7 87 83        ȼ

C1C7        71CE        E7 87 8E        

ECDC        71D4        E7 87 94        

D1E0        71D5        E7 87 95        

ECDB        71E0        E7 87 A0        

D4EF        71E5        E7 87 A5        

ECDD        71E7        E7 87 A7        

DBC6        71EE        E7 87 AE        

ECDE        71F9        E7 87 B9        

B1AC        7206        E7 88 86        

ECDF        721D        E7 88 9D        

ECE0        7228        E7 88 A8        

D7A6        722A        E7 88 AA        צ

C5C0        722C        E7 88 AC        

EBBC        7230        E7 88 B0        

B0AE        7231        E7 88 B1        

BEF4        7235        E7 88 B5        

B8B8        7236        E7 88 B6        

D2AF        7237        E7 88 B7        ү

B0D6        7238        E7 88 B8        

B5F9        7239        E7 88 B9        

D8B3        723B        E7 88 BB        س

CBAC        723D        E7 88 BD        ˬ

E3DD        723F        E7 88 BF        

C6AC        7247        E7 89 87        Ƭ

B0E6        7248        E7 89 88        

C5C6        724C        E7 89 8C        

EBB9        724D        E7 89 8D        

EBBA        7252        E7 89 92        

EBBB        7256        E7 89 96        

D1C0        7259        E7 89 99        

C5A3        725B        E7 89 9B        ţ

EAF2        725D        E7 89 9D        

C4B2        725F        E7 89 9F        IJ

C4B5        7261        E7 89 A1        ĵ

C0CE        7262        E7 89 A2        

EAF3        7266        E7 89 A6        

C4C1        7267        E7 89 A7        

CEEF        7269        E7 89 A9        

EAF0        726E        E7 89 AE        

EAF4        726F        E7 89 AF        

C9FC        7272        E7 89 B2        

C7A3        7275        E7 89 B5        ǣ

CCD8        7279        E7 89 B9        

CEFE        727A        E7 89 BA        

EAF5        727E        E7 89 BE        

EAF6        727F        E7 89 BF        

CFAC        7280        E7 8A 80        Ϭ

C0E7        7281        E7 8A 81        

EAF7        7284        E7 8A 84        

B6BF        728A        E7 8A 8A        

EAF8        728B        E7 8A 8B        

EAF9        728D        E7 8A 8D        

EAFA        728F        E7 8A 8F        

EAFB        7292        E7 8A 92        

EAF1        729F        E7 8A 9F        

C8AE        72AC        E7 8A AC        Ȯ

E1EB        72AD        E7 8A AD        

B7B8        72AF        E7 8A AF        

E1EC        72B0        E7 8A B0        

E1ED        72B4        E7 8A B4        

D7B4        72B6        E7 8A B6        ״

E1EE        72B7        E7 8A B7        

E1EF        72B8        E7 8A B8        

D3CC        72B9        E7 8A B9        

E1F1        72C1        E7 8B 81        

BFF1        72C2        E7 8B 82        

E1F0        72C3        E7 8B 83        

B5D2        72C4        E7 8B 84        

B1B7        72C8        E7 8B 88        

E1F3        72CD        E7 8B 8D        

E1F2        72CE        E7 8B 8E        

BAFC        72D0        E7 8B 90        

E1F4        72D2        E7 8B 92        

B9B7        72D7        E7 8B 97        

BED1        72D9        E7 8B 99        

C4FC        72DE        E7 8B 9E        

BADD        72E0        E7 8B A0        

BDC6        72E1        E7 8B A1        

E1F5        72E8        E7 8B A8        

E1F7        72E9        E7 8B A9        

B6C0        72EC        E7 8B AC        

CFC1        72ED        E7 8B AD        

CAA8        72EE        E7 8B AE        ʨ

E1F6        72EF        E7 8B AF        

D5F8        72F0        E7 8B B0        

D3FC        72F1        E7 8B B1        

E1F8        72F2        E7 8B B2        

E1FC        72F3        E7 8B B3        

E1F9        72F4        E7 8B B4        

E1FA        72F7        E7 8B B7        

C0EA        72F8        E7 8B B8        

E1FE        72FA        E7 8B BA        

E2A1        72FB        E7 8B BB        

C0C7        72FC        E7 8B BC        

E1FB        7301        E7 8C 81        

E1FD        7303        E7 8C 83        

E2A5        730A        E7 8C 8A        

C1D4        730E        E7 8C 8E        

E2A3        7313        E7 8C 93        

E2A8        7315        E7 8C 95        

B2FE        7316        E7 8C 96        

E2A2        7317        E7 8C 97        

C3CD        731B        E7 8C 9B        

B2C2        731C        E7 8C 9C        

E2A7        731D        E7 8C 9D        

E2A6        731E        E7 8C 9E        

E2A4        7321        E7 8C A1        

E2A9        7322        E7 8C A2        

E2AB        7325        E7 8C A5        

D0C9        7329        E7 8C A9        

D6ED        732A        E7 8C AA        

C3A8        732B        E7 8C AB        è

E2AC        732C        E7 8C AC        

CFD7        732E        E7 8C AE        

E2AE        7331        E7 8C B1        

BAEF        7334        E7 8C B4        

E9E0        7337        E7 8C B7        

E2AD        7338        E7 8C B8        

E2AA        7339        E7 8C B9        

BBAB        733E        E7 8C BE        

D4B3        733F        E7 8C BF        Գ

E2B0        734D        E7 8D 8D        

E2AF        7350        E7 8D 90        

E9E1        7352        E7 8D 92        

E2B1        7357        E7 8D 97        

E2B2        7360        E7 8D A0        

E2B3        736C        E7 8D AC        

CCA1        736D        E7 8D AD        ̡

E2B4        736F        E7 8D AF        

E2B5        737E        E7 8D BE        

D0FE        7384        E7 8E 84        

C2CA        7387        E7 8E 87        

D3F1        7389        E7 8E 89        

CDF5        738B        E7 8E 8B        

E7E0        738E        E7 8E 8E        

E7E1        7391        E7 8E 91        

BEC1        7396        E7 8E 96        

C2EA        739B        E7 8E 9B        

E7E4        739F        E7 8E 9F        

E7E3        73A2        E7 8E A2        

CDE6        73A9        E7 8E A9        

C3B5        73AB        E7 8E AB        õ

E7E2        73AE        E7 8E AE        

BBB7        73AF        E7 8E AF        

CFD6        73B0        E7 8E B0        

C1E1        73B2        E7 8E B2        

E7E9        73B3        E7 8E B3        

E7E8        73B7        E7 8E B7        

E7F4        73BA        E7 8E BA        

B2A3        73BB        E7 8E BB        

E7EA        73C0        E7 8F 80        

E7E6        73C2        E7 8F 82        

E7EC        73C8        E7 8F 88        

E7EB        73C9        E7 8F 89        

C9BA        73CA        E7 8F 8A        ɺ

D5E4        73CD        E7 8F 8D        

E7E5        73CF        E7 8F 8F        

B7A9        73D0        E7 8F 90        

E7E7        73D1        E7 8F 91        

E7EE        73D9        E7 8F 99        

E7F3        73DE        E7 8F 9E        

D6E9        73E0        E7 8F A0        

E7ED        73E5        E7 8F A5        

E7F2        73E7        E7 8F A7        

E7F1        73E9        E7 8F A9        

B0E0        73ED        E7 8F AD        

E7F5        73F2        E7 8F B2        

C7F2        7403        E7 90 83        

C0C5        7405        E7 90 85        

C0ED        7406        E7 90 86        

C1F0        7409        E7 90 89        

E7F0        740A        E7 90 8A        

E7F6        740F        E7 90 8F        

CBF6        7410        E7 90 90        

E8A2        741A        E7 90 9A        

E8A1        741B        E7 90 9B        

D7C1        7422        E7 90 A2        

E7FA        7425        E7 90 A5        

E7F9        7426        E7 90 A6        

E7FB        7428        E7 90 A8        

E7F7        742A        E7 90 AA        

E7FE        742C        E7 90 AC        

E7FD        742E        E7 90 AE        

E7FC        7430        E7 90 B0        

C1D5        7433        E7 90 B3        

C7D9        7434        E7 90 B4        

C5FD        7435        E7 90 B5        

C5C3        7436        E7 90 B6        

C7ED        743C        E7 90 BC        

E8A3        7441        E7 91 81        

E8A6        7455        E7 91 95        

E8A5        7457        E7 91 97        

E8A7        7459        E7 91 99        

BAF7        745A        E7 91 9A        

E7F8        745B        E7 91 9B        

E8A4        745C        E7 91 9C        

C8F0        745E        E7 91 9E        

C9AA        745F        E7 91 9F        ɪ

E8A9        746D        E7 91 AD        

B9E5        7470        E7 91 B0        

D1FE        7476        E7 91 B6        

E8A8        7477        E7 91 B7        

E8AA        747E        E7 91 BE        

E8AD        7480        E7 92 80        

E8AE        7481        E7 92 81        

C1A7        7483        E7 92 83        

E8AF        7487        E7 92 87        

E8B0        748B        E7 92 8B        

E8AC        748E        E7 92 8E        

E8B4        7490        E7 92 90        

E8AB        749C        E7 92 9C        

E8B1        749E        E7 92 9E        

E8B5        74A7        E7 92 A7        

E8B2        74A8        E7 92 A8        

E8B3        74A9        E7 92 A9        

E8B7        74BA        E7 92 BA        

E8B6        74D2        E7 93 92        

B9CF        74DC        E7 93 9C        

F0AC        74DE        E7 93 9E        

F0AD        74E0        E7 93 A0        

C6B0        74E2        E7 93 A2        ư

B0EA        74E3        E7 93 A3        

C8BF        74E4        E7 93 A4        ȿ

CDDF        74E6        E7 93 A6        

CECD        74EE        E7 93 AE        

EAB1        74EF        E7 93 AF        

EAB2        74F4        E7 93 B4        

C6BF        74F6        E7 93 B6        ƿ

B4C9        74F7        E7 93 B7        

EAB3        74FF        E7 93 BF        

D5E7        7504        E7 94 84        

DDF9        750D        E7 94 8D        

EAB4        750F        E7 94 8F        

EAB5        7511        E7 94 91        

EAB6        7513        E7 94 93        

B8CA        7518        E7 94 98        

DFB0        7519        E7 94 99        ߰

C9F5        751A        E7 94 9A        

CCF0        751C        E7 94 9C        

C9FA        751F        E7 94 9F        

C9FB        7525        E7 94 A5        

D3C3        7528        E7 94 A8        

CBA6        7529        E7 94 A9        ˦

B8A6        752B        E7 94 AB        

F0AE        752C        E7 94 AC        

B1C2        752D        E7 94 AD        

E5B8        752F        E7 94 AF        

CCEF        7530        E7 94 B0        

D3C9        7531        E7 94 B1        

BCD7        7532        E7 94 B2        

C9EA        7533        E7 94 B3        

B5E7        7535        E7 94 B5        

C4D0        7537        E7 94 B7        

B5E9        7538        E7 94 B8        

EEAE        753A        E7 94 BA        

BBAD        753B        E7 94 BB        

E7DE        753E        E7 94 BE        

EEAF        7540        E7 95 80        

B3A9        7545        E7 95 85        

EEB2        7548        E7 95 88        

EEB1        754B        E7 95 8B        

BDE7        754C        E7 95 8C        

EEB0        754E        E7 95 8E        

CEB7        754F        E7 95 8F        η

C5CF        7554        E7 95 94        

C1F4        7559        E7 95 99        

DBCE        755A        E7 95 9A        

EEB3        755B        E7 95 9B        

D0F3        755C        E7 95 9C        

C2D4        7565        E7 95 A5        

C6E8        7566        E7 95 A6        

B7AC        756A        E7 95 AA        

EEB4        7572        E7 95 B2        

B3EB        7574        E7 95 B4        

BBFB        7578        E7 95 B8        

EEB5        7579        E7 95 B9        

E7DC        757F        E7 95 BF        

EEB6        7583        E7 96 83        

BDAE        7586        E7 96 86        

F1E2        758B        E7 96 8B        

CAE8        758F        E7 96 8F        

D2C9        7591        E7 96 91        

F0DA        7592        E7 96 92        

F0DB        7594        E7 96 94        

F0DC        7596        E7 96 96        

C1C6        7597        E7 96 97        

B8ED        7599        E7 96 99        

BECE        759A        E7 96 9A        

F0DE        759D        E7 96 9D        

C5B1        759F        E7 96 9F        ű

F0DD        75A0        E7 96 A0        

D1F1        75A1        E7 96 A1        

F0E0        75A3        E7 96 A3        

B0CC        75A4        E7 96 A4        

BDEA        75A5        E7 96 A5        

D2DF        75AB        E7 96 AB        

F0DF        75AC        E7 96 AC        

B4AF        75AE        E7 96 AE        

B7E8        75AF        E7 96 AF        

F0E6        75B0        E7 96 B0        

F0E5        75B1        E7 96 B1        

C6A3        75B2        E7 96 B2        ƣ

F0E1        75B3        E7 96 B3        

F0E2        75B4        E7 96 B4        

B4C3        75B5        E7 96 B5        

F0E3        75B8        E7 96 B8        

D5EE        75B9        E7 96 B9        

CCDB        75BC        E7 96 BC        

BED2        75BD        E7 96 BD        

BCB2        75BE        E7 96 BE        

F0E8        75C2        E7 97 82        

F0E7        75C3        E7 97 83        

F0E4        75C4        E7 97 84        

B2A1        75C5        E7 97 85        

D6A2        75C7        E7 97 87        ֢

D3B8        75C8        E7 97 88        Ӹ

BEB7        75C9        E7 97 89        

C8AC        75CA        E7 97 8A        Ȭ

F0EA        75CD        E7 97 8D        

D1F7        75D2        E7 97 92        

D6CC        75D4        E7 97 94        

BADB        75D5        E7 97 95        

F0E9        75D6        E7 97 96        

B6BB        75D8        E7 97 98        

CDB4        75DB        E7 97 9B        ʹ

C6A6        75DE        E7 97 9E        Ʀ

C1A1        75E2        E7 97 A2        

F0EB        75E3        E7 97 A3        

F0EE        75E4        E7 97 A4        

F0ED        75E6        E7 97 A6        

F0F0        75E7        E7 97 A7        

F0EC        75E8        E7 97 A8        

BBBE        75EA        E7 97 AA        

F0EF        75EB        E7 97 AB        

CCB5        75F0        E7 97 B0        ̵

F0F2        75F1        E7 97 B1        

B3D5        75F4        E7 97 B4        

B1D4        75F9        E7 97 B9        

F0F3        75FC        E7 97 BC        

F0F4        75FF        E7 97 BF        

F0F6        7600        E7 98 80        

B4E1        7601        E7 98 81        

F0F1        7603        E7 98 83        

F0F7        7605        E7 98 85        

F0FA        760A        E7 98 8A        

F0F8        760C        E7 98 8C        

F0F5        7610        E7 98 90        

F0FD        7615        E7 98 95        

F0F9        7617        E7 98 97        

F0FC        7618        E7 98 98        

F0FE        7619        E7 98 99        

F1A1        761B        E7 98 9B        

CEC1        761F        E7 98 9F        

F1A4        7620        E7 98 A0        

F1A3        7622        E7 98 A2        

C1F6        7624        E7 98 A4        

F0FB        7625        E7 98 A5        

CADD        7626        E7 98 A6        

B4F1        7629        E7 98 A9        

B1F1        762A        E7 98 AA        

CCB1        762B        E7 98 AB        ̱

F1A6        762D        E7 98 AD        

F1A7        7630        E7 98 B0        

F1AC        7633        E7 98 B3        

D5CE        7634        E7 98 B4        

F1A9        7635        E7 98 B5        

C8B3        7638        E7 98 B8        ȳ

F1A2        763C        E7 98 BC        

F1AB        763E        E7 98 BE        

F1A8        763F        E7 98 BF        

F1A5        7640        E7 99 80        

F1AA        7643        E7 99 83        

B0A9        764C        E7 99 8C        

F1AD        764D        E7 99 8D        

F1AF        7654        E7 99 94        

F1B1        7656        E7 99 96        

F1B0        765C        E7 99 9C        

F1AE        765E        E7 99 9E        

D1A2        7663        E7 99 A3        Ѣ

F1B2        766B        E7 99 AB        

F1B3        766F        E7 99 AF        

B9EF        7678        E7 99 B8        

B5C7        767B        E7 99 BB        

B0D7        767D        E7 99 BD        

B0D9        767E        E7 99 BE        

D4ED        7682        E7 9A 82        

B5C4        7684        E7 9A 84        

BDD4        7686        E7 9A 86        

BBCA        7687        E7 9A 87        

F0A7        7688        E7 9A 88        

B8DE        768B        E7 9A 8B        

F0A8        768E        E7 9A 8E        

B0A8        7691        E7 9A 91        

F0A9        7693        E7 9A 93        

CDEE        7696        E7 9A 96        

F0AA        7699        E7 9A 99        

F0AB        76A4        E7 9A A4        

C6A4        76AE        E7 9A AE        Ƥ

D6E5        76B1        E7 9A B1        

F1E4        76B2        E7 9A B2        

F1E5        76B4        E7 9A B4        

C3F3        76BF        E7 9A BF        

D3DB        76C2        E7 9B 82        

D6D1        76C5        E7 9B 85        

C5E8        76C6        E7 9B 86        

D3AF        76C8        E7 9B 88        ӯ

D2E6        76CA        E7 9B 8A        

EEC1        76CD        E7 9B 8D        

B0BB        76CE        E7 9B 8E        

D5B5        76CF        E7 9B 8F        յ

D1CE        76D0        E7 9B 90        

BCE0        76D1        E7 9B 91        

BAD0        76D2        E7 9B 92        

BFF8        76D4        E7 9B 94        

B8C7        76D6        E7 9B 96        

B5C1        76D7        E7 9B 97        

C5CC        76D8        E7 9B 98        

CAA2        76DB        E7 9B 9B        ʢ

C3CB        76DF        E7 9B 9F        

EEC2        76E5        E7 9B A5        

C4BF        76EE        E7 9B AE        Ŀ

B6A2        76EF        E7 9B AF        

EDEC        76F1        E7 9B B1        

C3A4        76F2        E7 9B B2        ä

D6B1        76F4        E7 9B B4        ֱ

CFE0        76F8        E7 9B B8        

EDEF        76F9        E7 9B B9        

C5CE        76FC        E7 9B BC        

B6DC        76FE        E7 9B BE        

CAA1        7701        E7 9C 81        ʡ

EDED        7704        E7 9C 84        

EDF0        7707        E7 9C 87        

EDF1        7708        E7 9C 88        

C3BC        7709        E7 9C 89        ü

BFB4        770B        E7 9C 8B        

EDEE        770D        E7 9C 8D        

EDF4        7719        E7 9C 99        

EDF2        771A        E7 9C 9A        

D5E6        771F        E7 9C 9F        

C3DF        7720        E7 9C A0        

EDF3        7722        E7 9C A2        

EDF6        7726        E7 9C A6        

D5A3        7728        E7 9C A8        գ

D1A3        7729        E7 9C A9        ѣ

EDF5        772D        E7 9C AD        

C3D0        772F        E7 9C AF        

EDF7        7735        E7 9C B5        

BFF4        7736        E7 9C B6        

BEEC        7737        E7 9C B7        

EDF8        7738        E7 9C B8        

CCF7        773A        E7 9C BA        

D1DB        773C        E7 9C BC        

D7C5        7740        E7 9D 80        

D5F6        7741        E7 9D 81        

EDFC        7743        E7 9D 83        

EDFB        7747        E7 9D 87        

EDF9        7750        E7 9D 90        

EDFA        7751        E7 9D 91        

EDFD        775A        E7 9D 9A        

BEA6        775B        E7 9D 9B        

CBAF        7761        E7 9D A1        ˯

EEA1        7762        E7 9D A2        

B6BD        7763        E7 9D A3        

EEA2        7765        E7 9D A5        

C4C0        7766        E7 9D A6        

EDFE        7768        E7 9D A8        

BDDE        776B        E7 9D AB        

B2C7        776C        E7 9D AC        

B6C3        7779        E7 9D B9        

EEA5        777D        E7 9D BD        

D8BA        777E        E7 9D BE        غ

EEA3        777F        E7 9D BF        

EEA6        7780        E7 9E 80        

C3E9        7784        E7 9E 84        

B3F2        7785        E7 9E 85        

EEA7        778C        E7 9E 8C        

EEA4        778D        E7 9E 8D        

CFB9        778E        E7 9E 8E        Ϲ

EEA8        7791        E7 9E 91        

C2F7        7792        E7 9E 92        

EEA9        779F        E7 9E 9F        

EEAA        77A0        E7 9E A0        

DEAB        77A2        E7 9E A2        ޫ

C6B3        77A5        E7 9E A5        Ƴ

C7C6        77A7        E7 9E A7        

D6F5        77A9        E7 9E A9        

B5C9        77AA        E7 9E AA        

CBB2        77AC        E7 9E AC        ˲

EEAB        77B0        E7 9E B0        

CDAB        77B3        E7 9E B3        ͫ

EEAC        77B5        E7 9E B5        

D5B0        77BB        E7 9E BB        հ

EEAD        77BD        E7 9E BD        

F6C4        77BF        E7 9E BF        

DBC7        77CD        E7 9F 8D        

B4A3        77D7        E7 9F 97        

C3AC        77DB        E7 9F 9B        ì

F1E6        77DC        E7 9F 9C        

CAB8        77E2        E7 9F A2        ʸ

D2D3        77E3        E7 9F A3        

D6AA        77E5        E7 9F A5        ֪

EFF2        77E7        E7 9F A7        

BED8        77E9        E7 9F A9        

BDC3        77EB        E7 9F AB        

EFF3        77EC        E7 9F AC        

B6CC        77ED        E7 9F AD        

B0AB        77EE        E7 9F AE        

CAAF        77F3        E7 9F B3        ʯ

EDB6        77F6        E7 9F B6        

EDB7        77F8        E7 9F B8        

CEF9        77FD        E7 9F BD        

B7AF        77FE        E7 9F BE        

BFF3        77FF        E7 9F BF        

EDB8        7800        E7 A0 80        

C2EB        7801        E7 A0 81        

C9B0        7802        E7 A0 82        ɰ

EDB9        7809        E7 A0 89        

C6F6        780C        E7 A0 8C        

BFB3        780D        E7 A0 8D        

EDBC        7811        E7 A0 91        

C5F8        7812        E7 A0 92        

D1D0        7814        E7 A0 94        

D7A9        7816        E7 A0 96        ש

EDBA        7817        E7 A0 97        

EDBB        7818        E7 A0 98        

D1E2        781A        E7 A0 9A        

EDBF        781C        E7 A0 9C        

EDC0        781D        E7 A0 9D        

EDC4        781F        E7 A0 9F        

EDC8        7823        E7 A0 A3        

EDC6        7825        E7 A0 A5        

EDCE        7826        E7 A0 A6        

D5E8        7827        E7 A0 A7        

EDC9        7829        E7 A0 A9        

EDC7        782C        E7 A0 AC        

EDBE        782D        E7 A0 AD        

C5E9        7830        E7 A0 B0        

C6C6        7834        E7 A0 B4        

C9E9        7837        E7 A0 B7        

D4D2        7838        E7 A0 B8        

EDC1        7839        E7 A0 B9        

EDC2        783A        E7 A0 BA        

EDC3        783B        E7 A0 BB        

EDC5        783C        E7 A0 BC        

C0F9        783E        E7 A0 BE        

B4A1        7840        E7 A1 80        

B9E8        7845        E7 A1 85        

EDD0        7847        E7 A1 87        

EDD1        784C        E7 A1 8C        

EDCA        784E        E7 A1 8E        

EDCF        7850        E7 A1 90        

CEF8        7852        E7 A1 92        

CBB6        7855        E7 A1 95        ˶

EDCC        7856        E7 A1 96        

EDCD        7857        E7 A1 97        

CFF5        785D        E7 A1 9D        

EDD2        786A        E7 A1 AA        

C1F2        786B        E7 A1 AB        

D3B2        786C        E7 A1 AC        Ӳ

EDCB        786D        E7 A1 AD        

C8B7        786E        E7 A1 AE        ȷ

BCEF        7877        E7 A1 B7        

C5F0        787C        E7 A1 BC        

EDD6        7887        E7 A2 87        

B5EF        7889        E7 A2 89        

C2B5        788C        E7 A2 8C        µ

B0AD        788D        E7 A2 8D        

CBE9        788E        E7 A2 8E        

B1AE        7891        E7 A2 91        

EDD4        7893        E7 A2 93        

CDEB        7897        E7 A2 97        

B5E2        7898        E7 A2 98        

EDD5        789A        E7 A2 9A        

EDD3        789B        E7 A2 9B        

EDD7        789C        E7 A2 9C        

B5FA        789F        E7 A2 9F        

EDD8        78A1        E7 A2 A1        

EDD9        78A3        E7 A2 A3        

EDDC        78A5        E7 A2 A5        

B1CC        78A7        E7 A2 A7        

C5F6        78B0        E7 A2 B0        

BCEE        78B1        E7 A2 B1        

EDDA        78B2        E7 A2 B2        

CCBC        78B3        E7 A2 B3        ̼

B2EA        78B4        E7 A2 B4        

EDDB        78B9        E7 A2 B9        

C4EB        78BE        E7 A2 BE        

B4C5        78C1        E7 A3 81        

B0F5        78C5        E7 A3 85        

EDDF        78C9        E7 A3 89        

C0DA        78CA        E7 A3 8A        

B4E8        78CB        E7 A3 8B        

C5CD        78D0        E7 A3 90        

EDDD        78D4        E7 A3 94        

BFC4        78D5        E7 A3 95        

EDDE        78D9        E7 A3 99        

C4A5        78E8        E7 A3 A8        ĥ

EDE0        78EC        E7 A3 AC        

EDE1        78F2        E7 A3 B2        

EDE3        78F4        E7 A3 B4        

C1D7        78F7        E7 A3 B7        

BBC7        78FA        E7 A3 BA        

BDB8        7901        E7 A4 81        

EDE2        7905        E7 A4 85        

EDE4        7913        E7 A4 93        

EDE6        791E        E7 A4 9E        

EDE5        7924        E7 A4 A4        

EDE7        7934        E7 A4 B4        

CABE        793A        E7 A4 BA        ʾ

ECEA        793B        E7 A4 BB        

C0F1        793C        E7 A4 BC        

C9E7        793E        E7 A4 BE        

ECEB        7940        E7 A5 80        

C6EE        7941        E7 A5 81        

ECEC        7946        E7 A5 86        

C6ED        7948        E7 A5 88        

ECED        7949        E7 A5 89        

ECF0        7953        E7 A5 93        

D7E6        7956        E7 A5 96        

ECF3        7957        E7 A5 97        

ECF1        795A        E7 A5 9A        

ECEE        795B        E7 A5 9B        

ECEF        795C        E7 A5 9C        

D7A3        795D        E7 A5 9D        ף

C9F1        795E        E7 A5 9E        

CBEE        795F        E7 A5 9F        

ECF4        7960        E7 A5 A0        

ECF2        7962        E7 A5 A2        

CFE9        7965        E7 A5 A5        

ECF6        7967        E7 A5 A7        

C6B1        7968        E7 A5 A8        Ʊ

BCC0        796D        E7 A5 AD        

ECF5        796F        E7 A5 AF        

B5BB        7977        E7 A5 B7        

BBF6        7978        E7 A5 B8        

ECF7        797A        E7 A5 BA        

D9F7        7980        E7 A6 80        

BDFB        7981        E7 A6 81        

C2BB        7984        E7 A6 84        »

ECF8        7985        E7 A6 85        

ECF9        798A        E7 A6 8A        

B8A3        798F        E7 A6 8F        

ECFA        799A        E7 A6 9A        

ECFB        79A7        E7 A6 A7        

ECFC        79B3        E7 A6 B3        

D3ED        79B9        E7 A6 B9        

D8AE        79BA        E7 A6 BA        خ

C0EB        79BB        E7 A6 BB        

C7DD        79BD        E7 A6 BD        

BACC        79BE        E7 A6 BE        

D0E3        79C0        E7 A7 80        

CBBD        79C1        E7 A7 81        ˽

CDBA        79C3        E7 A7 83        ͺ

B8D1        79C6        E7 A7 86        

B1FC        79C9        E7 A7 89        

C7EF        79CB        E7 A7 8B        

D6D6        79CD        E7 A7 8D        

BFC6        79D1        E7 A7 91        

C3EB        79D2        E7 A7 92        

EFF5        79D5        E7 A7 95        

C3D8        79D8        E7 A7 98        

D7E2        79DF        E7 A7 9F        

EFF7        79E3        E7 A7 A3        

B3D3        79E4        E7 A7 A4        

C7D8        79E6        E7 A7 A6        

D1ED        79E7        E7 A7 A7        

D6C8        79E9        E7 A7 A9        

EFF8        79EB        E7 A7 AB        

EFF6        79ED        E7 A7 AD        

BBFD        79EF        E7 A7 AF        

B3C6        79F0        E7 A7 B0        

BDD5        79F8        E7 A7 B8        

D2C6        79FB        E7 A7 BB        

BBE0        79FD        E7 A7 BD        

CFA1        7A00        E7 A8 80        ϡ

EFFC        7A02        E7 A8 82        

EFFB        7A03        E7 A8 83        

EFF9        7A06        E7 A8 86        

B3CC        7A0B        E7 A8 8B        

C9D4        7A0D        E7 A8 8D        

CBB0        7A0E        E7 A8 8E        ˰

EFFE        7A14        E7 A8 94        

B0DE        7A17        E7 A8 97        

D6C9        7A1A        E7 A8 9A        

EFFD        7A1E        E7 A8 9E        

B3ED        7A20        E7 A8 A0        

F6D5        7A23        E7 A8 A3        

CEC8        7A33        E7 A8 B3        

F0A2        7A37        E7 A8 B7        

F0A1        7A39        E7 A8 B9        

B5BE        7A3B        E7 A8 BB        

BCDA        7A3C        E7 A8 BC        

BBFC        7A3D        E7 A8 BD        

B8E5        7A3F        E7 A8 BF        

C4C2        7A46        E7 A9 86        

F0A3        7A51        E7 A9 91        

CBEB        7A57        E7 A9 97        

F0A6        7A70        E7 A9 B0        

D1A8        7A74        E7 A9 B4        Ѩ

BEBF        7A76        E7 A9 B6        

C7EE        7A77        E7 A9 B7        

F1B6        7A78        E7 A9 B8        

F1B7        7A79        E7 A9 B9        

BFD5        7A7A        E7 A9 BA        

B4A9        7A7F        E7 A9 BF        

F1B8        7A80        E7 AA 80        

CDBB        7A81        E7 AA 81        ͻ

C7D4        7A83        E7 AA 83        

D5AD        7A84        E7 AA 84        խ

F1B9        7A86        E7 AA 86        

F1BA        7A88        E7 AA 88        

C7CF        7A8D        E7 AA 8D        

D2A4        7A91        E7 AA 91        Ҥ

D6CF        7A92        E7 AA 92        

F1BB        7A95        E7 AA 95        

BDD1        7A96        E7 AA 96        

B4B0        7A97        E7 AA 97        

BEBD        7A98        E7 AA 98        

B4DC        7A9C        E7 AA 9C        

CED1        7A9D        E7 AA 9D        

BFDF        7A9F        E7 AA 9F        

F1BD        7AA0        E7 AA A0        

BFFA        7AA5        E7 AA A5        

F1BC        7AA6        E7 AA A6        

F1BF        7AA8        E7 AA A8        

F1BE        7AAC        E7 AA AC        

F1C0        7AAD        E7 AA AD        

F1C1        7AB3        E7 AA B3        

C1FE        7ABF        E7 AA BF        

C1A2        7ACB        E7 AB 8B        

CAFA        7AD6        E7 AB 96        

D5BE        7AD9        E7 AB 99        վ

BEBA        7ADE        E7 AB 9E        

BEB9        7ADF        E7 AB 9F        

D5C2        7AE0        E7 AB A0        

BFA2        7AE3        E7 AB A3        

CDAF        7AE5        E7 AB A5        ͯ

F1B5        7AE6        E7 AB A6        

BDDF        7AED        E7 AB AD        

B6CB        7AEF        E7 AB AF        

D6F1        7AF9        E7 AB B9        

F3C3        7AFA        E7 AB BA        

F3C4        7AFD        E7 AB BD        

B8CD        7AFF        E7 AB BF        

F3C6        7B03        E7 AC 83        

F3C7        7B04        E7 AC 84        

B0CA        7B06        E7 AC 86        

F3C5        7B08        E7 AC 88        

F3C9        7B0A        E7 AC 8A        

CBF1        7B0B        E7 AC 8B        

F3CB        7B0F        E7 AC 8F        

D0A6        7B11        E7 AC 91        Ц

B1CA        7B14        E7 AC 94        

F3C8        7B15        E7 AC 95        

F3CF        7B19        E7 AC 99        

B5D1        7B1B        E7 AC 9B        

F3D7        7B1E        E7 AC 9E        

F3D2        7B20        E7 AC A0        

F3D4        7B24        E7 AC A4        

F3D3        7B25        E7 AC A5        

B7FB        7B26        E7 AC A6        

B1BF        7B28        E7 AC A8        

F3CE        7B2A        E7 AC AA        

F3CA        7B2B        E7 AC AB        

B5DA        7B2C        E7 AC AC        

F3D0        7B2E        E7 AC AE        

F3D1        7B31        E7 AC B1        

F3D5        7B33        E7 AC B3        

F3CD        7B38        E7 AC B8        

BCE3        7B3A        E7 AC BA        

C1FD        7B3C        E7 AC BC        

F3D6        7B3E        E7 AC BE        

F3DA        7B45        E7 AD 85        

F3CC        7B47        E7 AD 87        

B5C8        7B49        E7 AD 89        

BDEE        7B4B        E7 AD 8B        

F3DC        7B4C        E7 AD 8C        

B7A4        7B4F        E7 AD 8F        

BFF0        7B50        E7 AD 90        

D6FE        7B51        E7 AD 91        

CDB2        7B52        E7 AD 92        Ͳ

B4F0        7B54        E7 AD 94        

B2DF        7B56        E7 AD 96        

F3D8        7B58        E7 AD 98        

F3D9        7B5A        E7 AD 9A        

C9B8        7B5B        E7 AD 9B        ɸ

F3DD        7B5D        E7 AD 9D        

F3DE        7B60        E7 AD A0        

F3E1        7B62        E7 AD A2        

F3DF        7B6E        E7 AD AE        

F3E3        7B71        E7 AD B1        

F3E2        7B72        E7 AD B2        

F3DB        7B75        E7 AD B5        

BFEA        7B77        E7 AD B7        

B3EF        7B79        E7 AD B9        

F3E0        7B7B        E7 AD BB        

C7A9        7B7E        E7 AD BE        ǩ

BCF2        7B80        E7 AE 80        

F3EB        7B85        E7 AE 85        

B9BF        7B8D        E7 AE 8D        

F3E4        7B90        E7 AE 90        

B2AD        7B94        E7 AE 94        

BBFE        7B95        E7 AE 95        

CBE3        7B97        E7 AE 97        

F3ED        7B9C        E7 AE 9C        

F3E9        7B9D        E7 AE 9D        

B9DC        7BA1        E7 AE A1        

F3EE        7BA2        E7 AE A2        

F3E5        7BA6        E7 AE A6        

F3E6        7BA7        E7 AE A7        

F3EA        7BA8        E7 AE A8        

C2E1        7BA9        E7 AE A9        

F3EC        7BAA        E7 AE AA        

F3EF        7BAB        E7 AE AB        

F3E8        7BAC        E7 AE AC        

BCFD        7BAD        E7 AE AD        

CFE4        7BB1        E7 AE B1        

F3F0        7BB4        E7 AE B4        

F3E7        7BB8        E7 AE B8        

F3F2        7BC1        E7 AF 81        

D7AD        7BC6        E7 AF 86        ׭

C6AA        7BC7        E7 AF 87        ƪ

F3F3        7BCC        E7 AF 8C        

F3F1        7BD1        E7 AF 91        

C2A8        7BD3        E7 AF 93        ¨

B8DD        7BD9        E7 AF 99        

F3F5        7BDA        E7 AF 9A        

F3F4        7BDD        E7 AF 9D        

B4DB        7BE1        E7 AF A1        

F3F6        7BE5        E7 AF A5        

F3F7        7BE6        E7 AF A6        

F3F8        7BEA        E7 AF AA        

C0BA        7BEE        E7 AF AE        

C0E9        7BF1        E7 AF B1        

C5F1        7BF7        E7 AF B7        

F3FB        7BFC        E7 AF BC        

F3FA        7BFE        E7 AF BE        

B4D8        7C07        E7 B0 87        

F3FE        7C0B        E7 B0 8B        

F3F9        7C0C        E7 B0 8C        

F3FC        7C0F        E7 B0 8F        

F3FD        7C16        E7 B0 96        

F4A1        7C1F        E7 B0 9F        

F4A3        7C26        E7 B0 A6        

BBC9        7C27        E7 B0 A7        

F4A2        7C2A        E7 B0 AA        

F4A4        7C38        E7 B0 B8        

B2BE        7C3F        E7 B0 BF        

F4A6        7C40        E7 B1 80        

F4A5        7C41        E7 B1 81        

BCAE        7C4D        E7 B1 8D        

C3D7        7C73        E7 B1 B3        

D9E1        7C74        E7 B1 B4        

C0E0        7C7B        E7 B1 BB        

F4CC        7C7C        E7 B1 BC        

D7D1        7C7D        E7 B1 BD        

B7DB        7C89        E7 B2 89        

F4CE        7C91        E7 B2 91        

C1A3        7C92        E7 B2 92        

C6C9        7C95        E7 B2 95        

B4D6        7C97        E7 B2 97        

D5B3        7C98        E7 B2 98        ճ

F4D0        7C9C        E7 B2 9C        

F4CF        7C9D        E7 B2 9D        

F4D1        7C9E        E7 B2 9E        

CBDA        7C9F        E7 B2 9F        

F4D2        7CA2        E7 B2 A2        

D4C1        7CA4        E7 B2 A4        

D6E0        7CA5        E7 B2 A5        

B7E0        7CAA        E7 B2 AA        

C1B8        7CAE        E7 B2 AE        

C1BB        7CB1        E7 B2 B1        

F4D3        7CB2        E7 B2 B2        

BEAC        7CB3        E7 B2 B3        

B4E2        7CB9        E7 B2 B9        

F4D4        7CBC        E7 B2 BC        

F4D5        7CBD        E7 B2 BD        

BEAB        7CBE        E7 B2 BE        

F4D6        7CC1        E7 B3 81        

F4DB        7CC5        E7 B3 85        

F4D7        7CC7        E7 B3 87        

F4DA        7CC8        E7 B3 88        

BAFD        7CCA        E7 B3 8A        

F4D8        7CCC        E7 B3 8C        

F4D9        7CCD        E7 B3 8D        

B8E2        7CD5        E7 B3 95        

CCC7        7CD6        E7 B3 96        

F4DC        7CD7        E7 B3 97        

B2DA        7CD9        E7 B3 99        

C3D3        7CDC        E7 B3 9C        

D4E3        7CDF        E7 B3 9F        

BFB7        7CE0        E7 B3 A0        

F4DD        7CE8        E7 B3 A8        

C5B4        7CEF        E7 B3 AF        Ŵ

F4E9        7CF8        E7 B3 B8        

CFB5        7CFB        E7 B3 BB        ϵ

CEC9        7D0A        E7 B4 8A        

CBD8        7D20        E7 B4 A0        

CBF7        7D22        E7 B4 A2        

BDF4        7D27        E7 B4 A7        

D7CF        7D2B        E7 B4 AB        

C0DB        7D2F        E7 B4 AF        

D0F5        7D6E        E7 B5 AE        

F4EA        7D77        E7 B5 B7        

F4EB        7DA6        E7 B6 A6        

F4EC        7DAE        E7 B6 AE        

F7E3        7E3B        E7 B8 BB        

B7B1        7E41        E7 B9 81        

F4ED        7E47        E7 B9 87        

D7EB        7E82        E7 BA 82        

F4EE        7E9B        E7 BA 9B        

E6F9        7E9F        E7 BA 9F        

BEC0        7EA0        E7 BA A0        

E6FA        7EA1        E7 BA A1        

BAEC        7EA2        E7 BA A2        

E6FB        7EA3        E7 BA A3        

CFCB        7EA4        E7 BA A4        

E6FC        7EA5        E7 BA A5        

D4BC        7EA6        E7 BA A6        Լ

BCB6        7EA7        E7 BA A7        

E6FD        7EA8        E7 BA A8        

E6FE        7EA9        E7 BA A9        

BCCD        7EAA        E7 BA AA        

C8D2        7EAB        E7 BA AB        

CEB3        7EAC        E7 BA AC        γ

E7A1        7EAD        E7 BA AD        

B4BF        7EAF        E7 BA AF        

E7A2        7EB0        E7 BA B0        

C9B4        7EB1        E7 BA B1        ɴ

B8D9        7EB2        E7 BA B2        

C4C9        7EB3        E7 BA B3        

D7DD        7EB5        E7 BA B5        

C2DA        7EB6        E7 BA B6        

B7D7        7EB7        E7 BA B7        

D6BD        7EB8        E7 BA B8        ֽ

CEC6        7EB9        E7 BA B9        

B7C4        7EBA        E7 BA BA        

C5A6        7EBD        E7 BA BD        Ŧ

E7A3        7EBE        E7 BA BE        

CFDF        7EBF        E7 BA BF        

E7A4        7EC0        E7 BB 80        

E7A5        7EC1        E7 BB 81        

E7A6        7EC2        E7 BB 82        

C1B7        7EC3        E7 BB 83        

D7E9        7EC4        E7 BB 84        

C9F0        7EC5        E7 BB 85        

CFB8        7EC6        E7 BB 86        ϸ

D6AF        7EC7        E7 BB 87        ֯

D6D5        7EC8        E7 BB 88        

E7A7        7EC9        E7 BB 89        

B0ED        7ECA        E7 BB 8A        

E7A8        7ECB        E7 BB 8B        

E7A9        7ECC        E7 BB 8C        

C9DC        7ECD        E7 BB 8D        

D2EF        7ECE        E7 BB 8E        

BEAD        7ECF        E7 BB 8F        

E7AA        7ED0        E7 BB 90        

B0F3        7ED1        E7 BB 91        

C8DE        7ED2        E7 BB 92        

BDE1        7ED3        E7 BB 93        

E7AB        7ED4        E7 BB 94        

C8C6        7ED5        E7 BB 95        

E7AC        7ED7        E7 BB 97        

BBE6        7ED8        E7 BB 98        

B8F8        7ED9        E7 BB 99        

D1A4        7EDA        E7 BB 9A        Ѥ

E7AD        7EDB        E7 BB 9B        

C2E7        7EDC        E7 BB 9C        

BEF8        7EDD        E7 BB 9D        

BDCA        7EDE        E7 BB 9E        

CDB3        7EDF        E7 BB 9F        ͳ

E7AE        7EE0        E7 BB A0        

E7AF        7EE1        E7 BB A1        

BEEE        7EE2        E7 BB A2        

D0E5        7EE3        E7 BB A3        

CBE7        7EE5        E7 BB A5        

CCD0        7EE6        E7 BB A6        

BCCC        7EE7        E7 BB A7        

E7B0        7EE8        E7 BB A8        

BCA8        7EE9        E7 BB A9        

D0F7        7EEA        E7 BB AA        

E7B1        7EEB        E7 BB AB        

D0F8        7EED        E7 BB AD        

E7B2        7EEE        E7 BB AE        

E7B3        7EEF        E7 BB AF        

B4C2        7EF0        E7 BB B0        

E7B4        7EF1        E7 BB B1        

E7B5        7EF2        E7 BB B2        

C9FE        7EF3        E7 BB B3        

CEAC        7EF4        E7 BB B4        ά

C3E0        7EF5        E7 BB B5        

E7B7        7EF6        E7 BB B6        

B1C1        7EF7        E7 BB B7        

B3F1        7EF8        E7 BB B8        

E7B8        7EFA        E7 BB BA        

E7B9        7EFB        E7 BB BB        

D7DB        7EFC        E7 BB BC        

D5C0        7EFD        E7 BB BD        

E7BA        7EFE        E7 BB BE        

C2CC        7EFF        E7 BB BF        

D7BA        7F00        E7 BC 80        ׺

E7BB        7F01        E7 BC 81        

E7BC        7F02        E7 BC 82        

E7BD        7F03        E7 BC 83        

BCEA        7F04        E7 BC 84        

C3E5        7F05        E7 BC 85        

C0C2        7F06        E7 BC 86        

E7BE        7F07        E7 BC 87        

E7BF        7F08        E7 BC 88        

BCA9        7F09        E7 BC 89        

E7C0        7F0B        E7 BC 8B        

E7C1        7F0C        E7 BC 8C        

E7B6        7F0D        E7 BC 8D        

B6D0        7F0E        E7 BC 8E        

E7C2        7F0F        E7 BC 8F        

E7C3        7F11        E7 BC 91        

E7C4        7F12        E7 BC 92        

BBBA        7F13        E7 BC 93        

B5DE        7F14        E7 BC 94        

C2C6        7F15        E7 BC 95        

B1E0        7F16        E7 BC 96        

E7C5        7F17        E7 BC 97        

D4B5        7F18        E7 BC 98        Ե

E7C6        7F19        E7 BC 99        

B8BF        7F1A        E7 BC 9A        

E7C8        7F1B        E7 BC 9B        

E7C7        7F1C        E7 BC 9C        

B7EC        7F1D        E7 BC 9D        

E7C9        7F1F        E7 BC 9F        

B2F8        7F20        E7 BC A0        

E7CA        7F21        E7 BC A1        

E7CB        7F22        E7 BC A2        

E7CC        7F23        E7 BC A3        

E7CD        7F24        E7 BC A4        

E7CE        7F25        E7 BC A5        

E7CF        7F26        E7 BC A6        

E7D0        7F27        E7 BC A7        

D3A7        7F28        E7 BC A8        ӧ

CBF5        7F29        E7 BC A9        

E7D1        7F2A        E7 BC AA        

E7D2        7F2B        E7 BC AB        

E7D3        7F2C        E7 BC AC        

E7D4        7F2D        E7 BC AD        

C9C9        7F2E        E7 BC AE        

E7D5        7F2F        E7 BC AF        

E7D6        7F30        E7 BC B0        

E7D7        7F31        E7 BC B1        

E7D8        7F32        E7 BC B2        

E7D9        7F33        E7 BC B3        

BDC9        7F34        E7 BC B4        

E7DA        7F35        E7 BC B5        

F3BE        7F36        E7 BC B6        

B8D7        7F38        E7 BC B8        

C8B1        7F3A        E7 BC BA        ȱ

F3BF        7F42        E7 BD 82        

F3C0        7F44        E7 BD 84        

F3C1        7F45        E7 BD 85        

B9DE        7F50        E7 BD 90        

CDF8        7F51        E7 BD 91        

D8E8        7F54        E7 BD 94        

BAB1        7F55        E7 BD 95        

C2DE        7F57        E7 BD 97        

EEB7        7F58        E7 BD 98        

B7A3        7F5A        E7 BD 9A        

EEB9        7F5F        E7 BD 9F        

EEB8        7F61        E7 BD A1        

B0D5        7F62        E7 BD A2        

EEBB        7F68        E7 BD A8        

D5D6        7F69        E7 BD A9        

D7EF        7F6A        E7 BD AA        

D6C3        7F6E        E7 BD AE        

EEBD        7F71        E7 BD B1        

CAF0        7F72        E7 BD B2        

EEBC        7F74        E7 BD B4        

EEBE        7F79        E7 BD B9        

EEC0        7F7E        E7 BD BE        

EEBF        7F81        E7 BE 81        

D1F2        7F8A        E7 BE 8A        

C7BC        7F8C        E7 BE 8C        Ǽ

C3C0        7F8E        E7 BE 8E        

B8E1        7F94        E7 BE 94        

C1E7        7F9A        E7 BE 9A        

F4C6        7F9D        E7 BE 9D        

D0DF        7F9E        E7 BE 9E        

F4C7        7F9F        E7 BE 9F        

CFDB        7FA1        E7 BE A1        

C8BA        7FA4        E7 BE A4        Ⱥ

F4C8        7FA7        E7 BE A7        

F4C9        7FAF        E7 BE AF        

F4CA        7FB0        E7 BE B0        

F4CB        7FB2        E7 BE B2        

D9FA        7FB8        E7 BE B8        

B8FE        7FB9        E7 BE B9        

E5F1        7FBC        E7 BE BC        

D3F0        7FBD        E7 BE BD        

F4E0        7FBF        E7 BE BF        

CECC        7FC1        E7 BF 81        

B3E1        7FC5        E7 BF 85        

F1B4        7FCA        E7 BF 8A        

D2EE        7FCC        E7 BF 8C        

F4E1        7FCE        E7 BF 8E        

CFE8        7FD4        E7 BF 94        

F4E2        7FD5        E7 BF 95        

C7CC        7FD8        E7 BF 98        

B5D4        7FDF        E7 BF 9F        

B4E4        7FE0        E7 BF A0        

F4E4        7FE1        E7 BF A1        

F4E3        7FE5        E7 BF A5        

F4E5        7FE6        E7 BF A6        

F4E6        7FE9        E7 BF A9        

F4E7        7FEE        E7 BF AE        

BAB2        7FF0        E7 BF B0        

B0BF        7FF1        E7 BF B1        

F4E8        7FF3        E7 BF B3        

B7AD        7FFB        E7 BF BB        

D2ED        7FFC        E7 BF BC        

D2AB        8000        E8 80 80        ҫ

C0CF        8001        E8 80 81        

BFBC        8003        E8 80 83        

EBA3        8004        E8 80 84        

D5DF        8005        E8 80 85        

EAC8        8006        E8 80 86        

F1F3        800B        E8 80 8B        

B6F8        800C        E8 80 8C        

CBA3        800D        E8 80 8D        ˣ

C4CD        8010        E8 80 90        

F1E7        8012        E8 80 92        

F1E8        8014        E8 80 94        

B8FB        8015        E8 80 95        

F1E9        8016        E8 80 96        

BAC4        8017        E8 80 97        

D4C5        8018        E8 80 98        

B0D2        8019        E8 80 99        

F1EA        801C        E8 80 9C        

F1EB        8020        E8 80 A0        

F1EC        8022        E8 80 A2        

F1ED        8025        E8 80 A5        

F1EE        8026        E8 80 A6        

F1EF        8027        E8 80 A7        

F1F1        8028        E8 80 A8        

F1F0        8029        E8 80 A9        

C5D5        802A        E8 80 AA        

F1F2        8031        E8 80 B1        

B6FA        8033        E8 80 B3        

F1F4        8035        E8 80 B5        

D2AE        8036        E8 80 B6        Ү

DEC7        8037        E8 80 B7        

CBCA        8038        E8 80 B8        

B3DC        803B        E8 80 BB        

B5A2        803D        E8 80 BD        

B9A2        803F        E8 80 BF        

C4F4        8042        E8 81 82        

F1F5        8043        E8 81 83        

F1F6        8046        E8 81 86        

C1C4        804A        E8 81 8A        

C1FB        804B        E8 81 8B        

D6B0        804C        E8 81 8C        ְ

F1F7        804D        E8 81 8D        

F1F8        8052        E8 81 92        

C1AA        8054        E8 81 94        

C6B8        8058        E8 81 98        Ƹ

BEDB        805A        E8 81 9A        

F1F9        8069        E8 81 A9        

B4CF        806A        E8 81 AA        

F1FA        8071        E8 81 B1        

EDB2        807F        E8 81 BF        

EDB1        8080        E8 82 80        

CBE0        8083        E8 82 83        

D2DE        8084        E8 82 84        

CBC1        8086        E8 82 86        

D5D8        8087        E8 82 87        

C8E2        8089        E8 82 89        

C0DF        808B        E8 82 8B        

BCA1        808C        E8 82 8C        

EBC1        8093        E8 82 93        

D0A4        8096        E8 82 96        Ф

D6E2        8098        E8 82 98        

B6C7        809A        E8 82 9A        

B8D8        809B        E8 82 9B        

EBC0        809C        E8 82 9C        

B8CE        809D        E8 82 9D        

EBBF        809F        E8 82 9F        

B3A6        80A0        E8 82 A0        

B9C9        80A1        E8 82 A1        

D6AB        80A2        E8 82 A2        ֫

B7F4        80A4        E8 82 A4        

B7CA        80A5        E8 82 A5        

BCE7        80A9        E8 82 A9        

B7BE        80AA        E8 82 AA        

EBC6        80AB        E8 82 AB        

EBC7        80AD        E8 82 AD        

B0B9        80AE        E8 82 AE        

BFCF        80AF        E8 82 AF        

EBC5        80B1        E8 82 B1        

D3FD        80B2        E8 82 B2        

EBC8        80B4        E8 82 B4        

EBC9        80B7        E8 82 B7        

B7CE        80BA        E8 82 BA        

EBC2        80BC        E8 82 BC        

EBC4        80BD        E8 82 BD        

C9F6        80BE        E8 82 BE        

D6D7        80BF        E8 82 BF        

D5CD        80C0        E8 83 80        

D0B2        80C1        E8 83 81        в

EBCF        80C2        E8 83 82        

CEB8        80C3        E8 83 83        θ

EBD0        80C4        E8 83 84        

B5A8        80C6        E8 83 86        

B1B3        80CC        E8 83 8C        

EBD2        80CD        E8 83 8D        

CCA5        80CE        E8 83 8E        ̥

C5D6        80D6        E8 83 96        

EBD3        80D7        E8 83 97        

EBD1        80D9        E8 83 99        

C5DF        80DA        E8 83 9A        

EBCE        80DB        E8 83 9B        

CAA4        80DC        E8 83 9C        ʤ

EBD5        80DD        E8 83 9D        

B0FB        80DE        E8 83 9E        

BAFA        80E1        E8 83 A1        

D8B7        80E4        E8 83 A4        ط

F1E3        80E5        E8 83 A5        

EBCA        80E7        E8 83 A7        

EBCB        80E8        E8 83 A8        

EBCC        80E9        E8 83 A9        

EBCD        80EA        E8 83 AA        

EBD6        80EB        E8 83 AB        

E6C0        80EC        E8 83 AC        

EBD9        80ED        E8 83 AD        

BFE8        80EF        E8 83 AF        

D2C8        80F0        E8 83 B0        

EBD7        80F1        E8 83 B1        

EBDC        80F2        E8 83 B2        

B8EC        80F3        E8 83 B3        

EBD8        80F4        E8 83 B4        

BDBA        80F6        E8 83 B6        

D0D8        80F8        E8 83 B8        

B0B7        80FA        E8 83 BA        

EBDD        80FC        E8 83 BC        

C4DC        80FD        E8 83 BD        

D6AC        8102        E8 84 82        ֬

B4E0        8106        E8 84 86        

C2F6        8109        E8 84 89        

BCB9        810A        E8 84 8A        

EBDA        810D        E8 84 8D        

EBDB        810E        E8 84 8E        

D4E0        810F        E8 84 8F        

C6EA        8110        E8 84 90        

C4D4        8111        E8 84 91        

EBDF        8112        E8 84 92        

C5A7        8113        E8 84 93        ŧ

D9F5        8114        E8 84 94        

B2B1        8116        E8 84 96        

EBE4        8118        E8 84 98        

BDC5        811A        E8 84 9A        

EBE2        811E        E8 84 9E        

EBE3        812C        E8 84 AC        

B8AC        812F        E8 84 AF        

CDD1        8131        E8 84 B1        

EBE5        8132        E8 84 B2        

EBE1        8136        E8 84 B6        

C1B3        8138        E8 84 B8        

C6A2        813E        E8 84 BE        Ƣ

CCF3        8146        E8 85 86        

EBE6        8148        E8 85 88        

C0B0        814A        E8 85 8A        

D2B8        814B        E8 85 8B        Ҹ

EBE7        814C        E8 85 8C        

B8AF        8150        E8 85 90        

B8AD        8151        E8 85 91        

EBE8        8153        E8 85 93        

C7BB        8154        E8 85 94        ǻ

CDF3        8155        E8 85 95        

EBEA        8159        E8 85 99        

EBEB        815A        E8 85 9A        

EBED        8160        E8 85 A0        

D0C8        8165        E8 85 A5        

EBF2        8167        E8 85 A7        

EBEE        8169        E8 85 A9        

EBF1        816D        E8 85 AD        

C8F9        816E        E8 85 AE        

D1FC        8170        E8 85 B0        

EBEC        8171        E8 85 B1        

EBE9        8174        E8 85 B4        

B8B9        8179        E8 85 B9        

CFD9        817A        E8 85 BA        

C4E5        817B        E8 85 BB        

EBEF        817C        E8 85 BC        

EBF0        817D        E8 85 BD        

CCDA        817E        E8 85 BE        

CDC8        817F        E8 85 BF        

B0F2        8180        E8 86 80        

EBF6        8182        E8 86 82        

EBF5        8188        E8 86 88        

B2B2        818A        E8 86 8A        

B8E0        818F        E8 86 8F        

EBF7        8191        E8 86 91        

B1EC        8198        E8 86 98        

CCC5        819B        E8 86 9B        

C4A4        819C        E8 86 9C        Ĥ

CFA5        819D        E8 86 9D        ϥ

EBF9        81A3        E8 86 A3        

ECA2        81A6        E8 86 A6        

C5F2        81A8        E8 86 A8        

EBFA        81AA        E8 86 AA        

C9C5        81B3        E8 86 B3        

E2DF        81BA        E8 86 BA        

EBFE        81BB        E8 86 BB        

CDCE        81C0        E8 87 80        

ECA1        81C1        E8 87 81        

B1DB        81C2        E8 87 82        

D3B7        81C3        E8 87 83        ӷ

D2DC        81C6        E8 87 86        

EBFD        81CA        E8 87 8A        

EBFB        81CC        E8 87 8C        

B3BC        81E3        E8 87 A3        

EAB0        81E7        E8 87 A7        

D7D4        81EA        E8 87 AA        

F4AB        81EC        E8 87 AC        

B3F4        81ED        E8 87 AD        

D6C1        81F3        E8 87 B3        

D6C2        81F4        E8 87 B4        

D5E9        81FB        E8 87 BB        

BECA        81FC        E8 87 BC        

F4A7        81FE        E8 87 BE        

D2A8        8200        E8 88 80        Ҩ

F4A8        8201        E8 88 81        

F4A9        8202        E8 88 82        

F4AA        8204        E8 88 84        

BECB        8205        E8 88 85        

D3DF        8206        E8 88 86        

C9E0        820C        E8 88 8C        

C9E1        820D        E8 88 8D        

F3C2        8210        E8 88 90        

CAE6        8212        E8 88 92        

CCF2        8214        E8 88 94        

E2B6        821B        E8 88 9B        

CBB4        821C        E8 88 9C        ˴

CEE8        821E        E8 88 9E        

D6DB        821F        E8 88 9F        

F4AD        8221        E8 88 A1        

F4AE        8222        E8 88 A2        

F4AF        8223        E8 88 A3        

F4B2        8228        E8 88 A8        

BABD        822A        E8 88 AA        

F4B3        822B        E8 88 AB        

B0E3        822C        E8 88 AC        

F4B0        822D        E8 88 AD        

F4B1        822F        E8 88 AF        

BDA2        8230        E8 88 B0        

B2D5        8231        E8 88 B1        

F4B6        8233        E8 88 B3        

F4B7        8234        E8 88 B4        

B6E6        8235        E8 88 B5        

B2B0        8236        E8 88 B6        

CFCF        8237        E8 88 B7        

F4B4        8238        E8 88 B8        

B4AC        8239        E8 88 B9        

F4B5        823B        E8 88 BB        

F4B8        823E        E8 88 BE        

F4B9        8244        E8 89 84        

CDA7        8247        E8 89 87        ͧ

F4BA        8249        E8 89 89        

F4BB        824B        E8 89 8B        

F4BC        824F        E8 89 8F        

CBD2        8258        E8 89 98        

F4BD        825A        E8 89 9A        

F4BE        825F        E8 89 9F        

F4BF        8268        E8 89 A8        

F4DE        826E        E8 89 AE        

C1BC        826F        E8 89 AF        

BCE8        8270        E8 89 B0        

C9AB        8272        E8 89 B2        ɫ

D1DE        8273        E8 89 B3        

E5F5        8274        E8 89 B4        

DCB3        8279        E8 89 B9        ܳ

D2D5        827A        E8 89 BA        

DCB4        827D        E8 89 BD        ܴ

B0AC        827E        E8 89 BE        

DCB5        827F        E8 89 BF        ܵ

BDDA        8282        E8 8A 82        

DCB9        8284        E8 8A 84        ܹ

D8C2        8288        E8 8A 88        

DCB7        828A        E8 8A 8A        ܷ

D3F3        828B        E8 8A 8B        

C9D6        828D        E8 8A 8D        

DCBA        828E        E8 8A 8E        ܺ

DCB6        828F        E8 8A 8F        ܶ

DCBB        8291        E8 8A 91        ܻ

C3A2        8292        E8 8A 92        â

DCBC        8297        E8 8A 97        ܼ

DCC5        8298        E8 8A 98        

DCBD        8299        E8 8A 99        ܽ

CEDF        829C        E8 8A 9C        

D6A5        829D        E8 8A 9D        ֥

DCCF        829F        E8 8A 9F        

DCCD        82A1        E8 8A A1        

DCD2        82A4        E8 8A A4        

BDE6        82A5        E8 8A A5        

C2AB        82A6        E8 8A A6        «

DCB8        82A8        E8 8A A8        ܸ

DCCB        82A9        E8 8A A9        

DCCE        82AA        E8 8A AA        

DCBE        82AB        E8 8A AB        ܾ

B7D2        82AC        E8 8A AC        

B0C5        82AD        E8 8A AD        

DCC7        82AE        E8 8A AE        

D0BE        82AF        E8 8A AF        о

DCC1        82B0        E8 8A B0        

BBA8        82B1        E8 8A B1        

B7BC        82B3        E8 8A B3        

DCCC        82B4        E8 8A B4        

DCC6        82B7        E8 8A B7        

DCBF        82B8        E8 8A B8        ܿ

C7DB        82B9        E8 8A B9        

D1BF        82BD        E8 8A BD        ѿ

DCC0        82BE        E8 8A BE        

DCCA        82C1        E8 8B 81        

DCD0        82C4        E8 8B 84        

CEAD        82C7        E8 8B 87        έ

DCC2        82C8        E8 8B 88        

DCC3        82CA        E8 8B 8A        

DCC8        82CB        E8 8B 8B        

DCC9        82CC        E8 8B 8C        

B2D4        82CD        E8 8B 8D        

DCD1        82CE        E8 8B 8E        

CBD5        82CF        E8 8B 8F        

D4B7        82D1        E8 8B 91        Է

DCDB        82D2        E8 8B 92        

DCDF        82D3        E8 8B 93        

CCA6        82D4        E8 8B 94        ̦

DCE6        82D5        E8 8B 95        

C3E7        82D7        E8 8B 97        

DCDC        82D8        E8 8B 98        

BFC1        82DB        E8 8B 9B        

DCD9        82DC        E8 8B 9C        

B0FA        82DE        E8 8B 9E        

B9B6        82DF        E8 8B 9F        

DCE5        82E0        E8 8B A0        

DCD3        82E1        E8 8B A1        

DCC4        82E3        E8 8B A3        

DCD6        82E4        E8 8B A4        

C8F4        82E5        E8 8B A5        

BFE0        82E6        E8 8B A6        

C9BB        82EB        E8 8B AB        ɻ

B1BD        82EF        E8 8B AF        

D3A2        82F1        E8 8B B1        Ӣ

DCDA        82F4        E8 8B B4        

DCD5        82F7        E8 8B B7        

C6BB        82F9        E8 8B B9        ƻ

DCDE        82FB        E8 8B BB        

D7C2        8301        E8 8C 81        

C3AF        8302        E8 8C 82        ï

B7B6        8303        E8 8C 83        

C7D1        8304        E8 8C 84        

C3A9        8305        E8 8C 85        é

DCE2        8306        E8 8C 86        

DCD8        8307        E8 8C 87        

DCEB        8308        E8 8C 88        

DCD4        8309        E8 8C 89        

DCDD        830C        E8 8C 8C        

BEA5        830E        E8 8C 8E        

DCD7        830F        E8 8C 8F        

DCE0        8311        E8 8C 91        

DCE3        8314        E8 8C 94        

DCE4        8315        E8 8C 95        

DCF8        8317        E8 8C 97        

DCE1        831A        E8 8C 9A        

DDA2        831B        E8 8C 9B        ݢ

DCE7        831C        E8 8C 9C        

BCEB        8327        E8 8C A7        

B4C4        8328        E8 8C A8        

C3A3        832B        E8 8C AB        ã

B2E7        832C        E8 8C AC        

DCFA        832D        E8 8C AD        

DCF2        832F        E8 8C AF        

DCEF        8331        E8 8C B1        

DCFC        8333        E8 8C B3        

DCEE        8334        E8 8C B4        

D2F0        8335        E8 8C B5        

B2E8        8336        E8 8C B6        

C8D7        8338        E8 8C B8        

C8E3        8339        E8 8C B9        

DCFB        833A        E8 8C BA        

DCED        833C        E8 8C BC        

DCF7        8340        E8 8D 80        

DCF5        8343        E8 8D 83        

BEA3        8346        E8 8D 86        

DCF4        8347        E8 8D 87        

B2DD        8349        E8 8D 89        

DCF3        834F        E8 8D 8F        

BCF6        8350        E8 8D 90        

DCE8        8351        E8 8D 91        

BBC4        8352        E8 8D 92        

C0F3        8354        E8 8D 94        

BCD4        835A        E8 8D 9A        

DCE9        835B        E8 8D 9B        

DCEA        835C        E8 8D 9C        

DCF1        835E        E8 8D 9E        

DCF6        835F        E8 8D 9F        

DCF9        8360        E8 8D A0        

B5B4        8361        E8 8D A1        

C8D9        8363        E8 8D A3        

BBE7        8364        E8 8D A4        

DCFE        8365        E8 8D A5        

DCFD        8366        E8 8D A6        

D3AB        8367        E8 8D A7        ӫ

DDA1        8368        E8 8D A8        ݡ

DDA3        8369        E8 8D A9        ݣ

DDA5        836A        E8 8D AA        ݥ

D2F1        836B        E8 8D AB        

DDA4        836C        E8 8D AC        ݤ

DDA6        836D        E8 8D AD        ݦ

DDA7        836E        E8 8D AE        ݧ

D2A9        836F        E8 8D AF        ҩ

BAC9        8377        E8 8D B7        

DDA9        8378        E8 8D B8        ݩ

DDB6        837B        E8 8D BB        ݶ

DDB1        837C        E8 8D BC        ݱ

DDB4        837D        E8 8D BD        ݴ

DDB0        8385        E8 8E 85        ݰ

C6CE        8386        E8 8E 86        

C0F2        8389        E8 8E 89        

C9AF        838E        E8 8E 8E        ɯ

DCEC        8392        E8 8E 92        

DDAE        8393        E8 8E 93        ݮ

DDB7        8398        E8 8E 98        ݷ

DCF0        839B        E8 8E 9B        

DDAF        839C        E8 8E 9C        ݯ

DDB8        839E        E8 8E 9E        ݸ

DDAC        83A0        E8 8E A0        ݬ

DDB9        83A8        E8 8E A8        ݹ

DDB3        83A9        E8 8E A9        ݳ

DDAD        83AA        E8 8E AA        ݭ

C4AA        83AB        E8 8E AB        Ī

DDA8        83B0        E8 8E B0        ݨ

C0B3        83B1        E8 8E B1        

C1AB        83B2        E8 8E B2        

DDAA        83B3        E8 8E B3        ݪ

DDAB        83B4        E8 8E B4        ݫ

DDB2        83B6        E8 8E B6        ݲ

BBF1        83B7        E8 8E B7        

DDB5        83B8        E8 8E B8        ݵ

D3A8        83B9        E8 8E B9        Ө

DDBA        83BA        E8 8E BA        ݺ

DDBB        83BC        E8 8E BC        ݻ

C3A7        83BD        E8 8E BD        ç

DDD2        83C0        E8 8F 80        

DDBC        83C1        E8 8F 81        ݼ

DDD1        83C5        E8 8F 85        

B9BD        83C7        E8 8F 87        

BED5        83CA        E8 8F 8A        

BEFA        83CC        E8 8F 8C        

BACA        83CF        E8 8F 8F        

DDCA        83D4        E8 8F 94        

DDC5        83D6        E8 8F 96        

DDBF        83D8        E8 8F 98        ݿ

B2CB        83DC        E8 8F 9C        

DDC3        83DD        E8 8F 9D        

DDCB        83DF        E8 8F 9F        

B2A4        83E0        E8 8F A0        

DDD5        83E1        E8 8F A1        

DDBE        83E5        E8 8F A5        ݾ

C6D0        83E9        E8 8F A9        

DDD0        83EA        E8 8F AA        

DDD4        83F0        E8 8F B0        

C1E2        83F1        E8 8F B1        

B7C6        83F2        E8 8F B2        

DDCE        83F8        E8 8F B8        

DDCF        83F9        E8 8F B9        

DDC4        83FD        E8 8F BD        

DDBD        8401        E8 90 81        ݽ

DDCD        8403        E8 90 83        

CCD1        8404        E8 90 84        

DDC9        8406        E8 90 86        

DDC2        840B        E8 90 8B        

C3C8        840C        E8 90 8C        

C6BC        840D        E8 90 8D        Ƽ

CEAE        840E        E8 90 8E        ή

DDCC        840F        E8 90 8F        

DDC8        8411        E8 90 91        

DDC1        8418        E8 90 98        

DDC6        841C        E8 90 9C        

C2DC        841D        E8 90 9D        

D3A9        8424        E8 90 A4        ө

D3AA        8425        E8 90 A5        Ӫ

DDD3        8426        E8 90 A6        

CFF4        8427        E8 90 A7        

C8F8        8428        E8 90 A8        

DDE6        8431        E8 90 B1        

DDC7        8438        E8 90 B8        

DDE0        843C        E8 90 BC        

C2E4        843D        E8 90 BD        

DDE1        8446        E8 91 86        

DDD7        8451        E8 91 91        

D6F8        8457        E8 91 97        

DDD9        8459        E8 91 99        

DDD8        845A        E8 91 9A        

B8F0        845B        E8 91 9B        

DDD6        845C        E8 91 9C        

C6CF        8461        E8 91 A1        

B6AD        8463        E8 91 A3        

DDE2        8469        E8 91 A9        

BAF9        846B        E8 91 AB        

D4E1        846C        E8 91 AC        

DDE7        846D        E8 91 AD        

B4D0        8471        E8 91 B1        

DDDA        8473        E8 91 B3        

BFFB        8475        E8 91 B5        

DDE3        8476        E8 91 B6        

DDDF        8478        E8 91 B8        

DDDD        847A        E8 91 BA        

B5D9        8482        E8 92 82        

DDDB        8487        E8 92 87        

DDDC        8488        E8 92 88        

DDDE        8489        E8 92 89        

BDAF        848B        E8 92 8B        

DDE4        848C        E8 92 8C        

DDE5        848E        E8 92 8E        

DDF5        8497        E8 92 97        

C3C9        8499        E8 92 99        

CBE2        849C        E8 92 9C        

DDF2        84A1        E8 92 A1        

D8E1        84AF        E8 92 AF        

C6D1        84B2        E8 92 B2        

DDF4        84B4        E8 92 B4        

D5F4        84B8        E8 92 B8        

DDF3        84B9        E8 92 B9        

DDF0        84BA        E8 92 BA        

DDEC        84BD        E8 92 BD        

DDEF        84BF        E8 92 BF        

DDE8        84C1        E8 93 81        

D0EE        84C4        E8 93 84        

C8D8        84C9        E8 93 89        

DDEE        84CA        E8 93 8A        

DDE9        84CD        E8 93 8D        

DDEA        84D0        E8 93 90        

CBF2        84D1        E8 93 91        

DDED        84D3        E8 93 93        

B1CD        84D6        E8 93 96        

C0B6        84DD        E8 93 9D        

BCBB        84DF        E8 93 9F        

DDF1        84E0        E8 93 A0        

DDF7        84E3        E8 93 A3        

DDF6        84E5        E8 93 A5        

DDEB        84E6        E8 93 A6        

C5EE        84EC        E8 93 AC        

DDFB        84F0        E8 93 B0        

DEA4        84FC        E8 93 BC        ޤ

DEA3        84FF        E8 93 BF        ޣ

DDF8        850C        E8 94 8C        

C3EF        8511        E8 94 91        

C2FB        8513        E8 94 93        

D5E1        8517        E8 94 97        

CEB5        851A        E8 94 9A        ε

DDFD        851F        E8 94 9F        

B2CC        8521        E8 94 A1        

C4E8        852B        E8 94 AB        

CADF        852C        E8 94 AC        

C7BE        8537        E8 94 B7        Ǿ

DDFA        8538        E8 94 B8        

DDFC        8539        E8 94 B9        

DDFE        853A        E8 94 BA        

DEA2        853B        E8 94 BB        ޢ

B0AA        853C        E8 94 BC        

B1CE        853D        E8 94 BD        

DEAC        8543        E8 95 83        ެ

DEA6        8548        E8 95 88        ަ

BDB6        8549        E8 95 89        

C8EF        854A        E8 95 8A        

DEA1        8556        E8 95 96        ޡ

DEA5        8559        E8 95 99        ޥ

DEA9        855E        E8 95 9E        ީ

DEA8        8564        E8 95 A4        ި

DEA7        8568        E8 95 A8        ާ

DEAD        8572        E8 95 B2        ޭ

D4CC        8574        E8 95 B4        

DEB3        8579        E8 95 B9        ޳

DEAA        857A        E8 95 BA        ު

DEAE        857B        E8 95 BB        ޮ

C0D9        857E        E8 95 BE        

B1A1        8584        E8 96 84        

DEB6        8585        E8 96 85        ޶

DEB1        8587        E8 96 87        ޱ

DEB2        858F        E8 96 8F        ޲

D1A6        859B        E8 96 9B        Ѧ

DEB5        859C        E8 96 9C        ޵

DEAF        85A4        E8 96 A4        ޯ

DEB0        85A8        E8 96 A8        ް

D0BD        85AA        E8 96 AA        н

DEB4        85AE        E8 96 AE        ޴

CAED        85AF        E8 96 AF        

DEB9        85B0        E8 96 B0        ޹

DEB8        85B7        E8 96 B7        ޸

DEB7        85B9        E8 96 B9        ޷

DEBB        85C1        E8 97 81        ޻

BDE5        85C9        E8 97 89        

B2D8        85CF        E8 97 8F        

C3EA        85D0        E8 97 90        

DEBA        85D3        E8 97 93        ޺

C5BA        85D5        E8 97 95        ź

DEBC        85DC        E8 97 9C        ޼

CCD9        85E4        E8 97 A4        

B7AA        85E9        E8 97 A9        

D4E5        85FB        E8 97 BB        

DEBD        85FF        E8 97 BF        ޽

DEBF        8605        E8 98 85        ޿

C4A2        8611        E8 98 91        Ģ

DEC1        8616        E8 98 96        

DEBE        8627        E8 98 A7        ޾

DEC0        8629        E8 98 A9        

D5BA        8638        E8 98 B8        պ

DEC2        863C        E8 98 BC        

F2AE        864D        E8 99 8D        

BBA2        864E        E8 99 8E        

C2B2        864F        E8 99 8F        ²

C5B0        8650        E8 99 90        Ű

C2C7        8651        E8 99 91        

F2AF        8654        E8 99 94        

D0E9        865A        E8 99 9A        

D3DD        865E        E8 99 9E        

EBBD        8662        E8 99 A2        

B3E6        866B        E8 99 AB        

F2B0        866C        E8 99 AC        

F2B1        866E        E8 99 AE        

CAAD        8671        E8 99 B1        ʭ

BAE7        8679        E8 99 B9        

F2B3        867A        E8 99 BA        

F2B5        867B        E8 99 BB        

F2B4        867C        E8 99 BC        

CBE4        867D        E8 99 BD        

CFBA        867E        E8 99 BE        Ϻ

F2B2        867F        E8 99 BF        

CAB4        8680        E8 9A 80        ʴ

D2CF        8681        E8 9A 81        

C2EC        8682        E8 9A 82        

CEC3        868A        E8 9A 8A        

F2B8        868B        E8 9A 8B        

B0F6        868C        E8 9A 8C        

F2B7        868D        E8 9A 8D        

F2BE        8693        E8 9A 93        

B2CF        8695        E8 9A 95        

D1C1        869C        E8 9A 9C        

F2BA        869D        E8 9A 9D        

F2BC        86A3        E8 9A A3        

D4E9        86A4        E8 9A A4        

F2BB        86A7        E8 9A A7        

F2B6        86A8        E8 9A A8        

F2BF        86A9        E8 9A A9        

F2BD        86AA        E8 9A AA        

F2B9        86AC        E8 9A AC        

F2C7        86AF        E8 9A AF        

F2C4        86B0        E8 9A B0        

F2C6        86B1        E8 9A B1        

F2CA        86B4        E8 9A B4        

F2C2        86B5        E8 9A B5        

F2C0        86B6        E8 9A B6        

F2C5        86BA        E8 9A BA        

D6FB        86C0        E8 9B 80        

F2C1        86C4        E8 9B 84        

C7F9        86C6        E8 9B 86        

C9DF        86C7        E8 9B 87        

F2C8        86C9        E8 9B 89        

B9C6        86CA        E8 9B 8A        

B5B0        86CB        E8 9B 8B        

F2C3        86CE        E8 9B 8E        

F2C9        86CF        E8 9B 8F        

F2D0        86D0        E8 9B 90        

F2D6        86D1        E8 9B 91        

BBD7        86D4        E8 9B 94        

F2D5        86D8        E8 9B 98        

CDDC        86D9        E8 9B 99        

D6EB        86DB        E8 9B 9B        

F2D2        86DE        E8 9B 9E        

F2D4        86DF        E8 9B 9F        

B8F2        86E4        E8 9B A4        

F2CB        86E9        E8 9B A9        

F2CE        86ED        E8 9B AD        

C2F9        86EE        E8 9B AE        

D5DD        86F0        E8 9B B0        

F2CC        86F1        E8 9B B1        

F2CD        86F2        E8 9B B2        

F2CF        86F3        E8 9B B3        

F2D3        86F4        E8 9B B4        

F2D9        86F8        E8 9B B8        

D3BC        86F9        E8 9B B9        Ӽ

B6EA        86FE        E8 9B BE        

CAF1        8700        E8 9C 80        

B7E4        8702        E8 9C 82        

F2D7        8703        E8 9C 83        

F2D8        8707        E8 9C 87        

F2DA        8708        E8 9C 88        

F2DD        8709        E8 9C 89        

F2DB        870A        E8 9C 8A        

F2DC        870D        E8 9C 8D        

D1D1        8712        E8 9C 92        

F2D1        8713        E8 9C 93        

CDC9        8715        E8 9C 95        

CECF        8717        E8 9C 97        

D6A9        8718        E8 9C 98        ֩

F2E3        871A        E8 9C 9A        

C3DB        871C        E8 9C 9C        

F2E0        871E        E8 9C 9E        

C0AF        8721        E8 9C A1        

F2EC        8722        E8 9C A2        

F2DE        8723        E8 9C A3        

F2E1        8725        E8 9C A5        

F2E8        8729        E8 9C A9        

F2E2        872E        E8 9C AE        

F2E7        8731        E8 9C B1        

F2E6        8734        E8 9C B4        

F2E9        8737        E8 9C B7        

F2DF        873B        E8 9C BB        

F2E4        873E        E8 9C BE        

F2EA        873F        E8 9C BF        

D3AC        8747        E8 9D 87        Ӭ

F2E5        8748        E8 9D 88        

B2F5        8749        E8 9D 89        

F2F2        874C        E8 9D 8C        

D0AB        874E        E8 9D 8E        Ы

F2F5        8753        E8 9D 93        

BBC8        8757        E8 9D 97        

F2F9        8759        E8 9D 99        

F2F0        8760        E8 9D A0        

F2F6        8763        E8 9D A3        

F2F8        8764        E8 9D A4        

F2FA        8765        E8 9D A5        

F2F3        876E        E8 9D AE        

F2F1        8770        E8 9D B0        

BAFB        8774        E8 9D B4        

B5FB        8776        E8 9D B6        

F2EF        877B        E8 9D BB        

F2F7        877C        E8 9D BC        

F2ED        877D        E8 9D BD        

F2EE        877E        E8 9D BE        

F2EB        8782        E8 9E 82        

F3A6        8783        E8 9E 83        

F3A3        8785        E8 9E 85        

F3A2        8788        E8 9E 88        

F2F4        878B        E8 9E 8B        

C8DA        878D        E8 9E 8D        

F2FB        8793        E8 9E 93        

F3A5        8797        E8 9E 97        

C3F8        879F        E8 9E 9F        

F2FD        87A8        E8 9E A8        

F3A7        87AB        E8 9E AB        

F3A9        87AC        E8 9E AC        

F3A4        87AD        E8 9E AD        

F2FC        87AF        E8 9E AF        

F3AB        87B3        E8 9E B3        

F3AA        87B5        E8 9E B5        

C2DD        87BA        E8 9E BA        

F3AE        87BD        E8 9E BD        

F3B0        87C0        E8 9F 80        

F3A1        87C6        E8 9F 86        

F3B1        87CA        E8 9F 8A        

F3AC        87CB        E8 9F 8B        

F3AF        87D1        E8 9F 91        

F2FE        87D2        E8 9F 92        

F3AD        87D3        E8 9F 93        

F3B2        87DB        E8 9F 9B        

F3B4        87E0        E8 9F A0        

F3A8        87E5        E8 9F A5        

F3B3        87EA        E8 9F AA        

F3B5        87EE        E8 9F AE        

D0B7        87F9        E8 9F B9        з

F3B8        87FE        E8 9F BE        

D9F9        8803        E8 A0 83        

F3B9        880A        E8 A0 8A        

F3B7        8813        E8 A0 93        

C8E4        8815        E8 A0 95        

F3B6        8816        E8 A0 96        

F3BA        881B        E8 A0 9B        

F3BB        8821        E8 A0 A1        

B4C0        8822        E8 A0 A2        

EEC3        8832        E8 A0 B2        

F3BC        8839        E8 A0 B9        

F3BD        883C        E8 A0 BC        

D1AA        8840        E8 A1 80        Ѫ

F4AC        8844        E8 A1 84        

D0C6        8845        E8 A1 85        

D0D0        884C        E8 A1 8C        

D1DC        884D        E8 A1 8D        

CFCE        8854        E8 A1 94        

BDD6        8857        E8 A1 97        

D1C3        8859        E8 A1 99        

BAE2        8861        E8 A1 A1        

E1E9        8862        E8 A1 A2        

D2C2        8863        E8 A1 A3        

F1C2        8864        E8 A1 A4        

B2B9        8865        E8 A1 A5        

B1ED        8868        E8 A1 A8        

F1C3        8869        E8 A1 A9        

C9C0        886B        E8 A1 AB        

B3C4        886C        E8 A1 AC        

D9F2        886E        E8 A1 AE        

CBA5        8870        E8 A1 B0        ˥

F1C4        8872        E8 A1 B2        

D6D4        8877        E8 A1 B7        

F1C5        887D        E8 A1 BD        

F4C0        887E        E8 A1 BE        

F1C6        887F        E8 A1 BF        

D4AC        8881        E8 A2 81        Ԭ

F1C7        8882        E8 A2 82        

B0C0        8884        E8 A2 84        

F4C1        8885        E8 A2 85        

F4C2        8888        E8 A2 88        

B4FC        888B        E8 A2 8B        

C5DB        888D        E8 A2 8D        

CCBB        8892        E8 A2 92        ̻

D0E4        8896        E8 A2 96        

CDE0        889C        E8 A2 9C        

F1C8        88A2        E8 A2 A2        

D9F3        88A4        E8 A2 A4        

B1BB        88AB        E8 A2 AB        

CFAE        88AD        E8 A2 AD        Ϯ

B8A4        88B1        E8 A2 B1        

F1CA        88B7        E8 A2 B7        

F1CB        88BC        E8 A2 BC        

B2C3        88C1        E8 A3 81        

C1D1        88C2        E8 A3 82        

D7B0        88C5        E8 A3 85        װ

F1C9        88C6        E8 A3 86        

F1CC        88C9        E8 A3 89        

F1CE        88CE        E8 A3 8E        

D9F6        88D2        E8 A3 92        

D2E1        88D4        E8 A3 94        

D4A3        88D5        E8 A3 95        ԣ

F4C3        88D8        E8 A3 98        

C8B9        88D9        E8 A3 99        ȹ

F4C4        88DF        E8 A3 9F        

F1CD        88E2        E8 A3 A2        

F1CF        88E3        E8 A3 A3        

BFE3        88E4        E8 A3 A4        

F1D0        88E5        E8 A3 A5        

F1D4        88E8        E8 A3 A8        

F1D6        88F0        E8 A3 B0        

F1D1        88F1        E8 A3 B1        

C9D1        88F3        E8 A3 B3        

C5E1        88F4        E8 A3 B4        

C2E3        88F8        E8 A3 B8        

B9FC        88F9        E8 A3 B9        

F1D3        88FC        E8 A3 BC        

F1D5        88FE        E8 A3 BE        

B9D3        8902        E8 A4 82        

F1DB        890A        E8 A4 8A        

BAD6        8910        E8 A4 90        

B0FD        8912        E8 A4 92        

F1D9        8913        E8 A4 93        

F1D8        8919        E8 A4 99        

F1D2        891A        E8 A4 9A        

F1DA        891B        E8 A4 9B        

F1D7        8921        E8 A4 A1        

C8EC        8925        E8 A4 A5        

CDCA        892A        E8 A4 AA        

F1DD        892B        E8 A4 AB        

E5BD        8930        E8 A4 B0        

F1DC        8934        E8 A4 B4        

F1DE        8936        E8 A4 B6        

F1DF        8941        E8 A5 81        

CFE5        8944        E8 A5 84        

F4C5        895E        E8 A5 9E        

BDF3        895F        E8 A5 9F        

F1E0        8966        E8 A5 A6        

F1E1        897B        E8 A5 BB        

CEF7        897F        E8 A5 BF        

D2AA        8981        E8 A6 81        Ҫ

F1FB        8983        E8 A6 83        

B8B2        8986        E8 A6 86        

BCFB        89C1        E8 A7 81        

B9DB        89C2        E8 A7 82        

B9E6        89C4        E8 A7 84        

C3D9        89C5        E8 A7 85        

CAD3        89C6        E8 A7 86        

EAE8        89C7        E8 A7 87        

C0C0        89C8        E8 A7 88        

BEF5        89C9        E8 A7 89        

EAE9        89CA        E8 A7 8A        

EAEA        89CB        E8 A7 8B        

EAEB        89CC        E8 A7 8C        

EAEC        89CE        E8 A7 8E        

EAED        89CF        E8 A7 8F        

EAEE        89D0        E8 A7 90        

EAEF        89D1        E8 A7 91        

BDC7        89D2        E8 A7 92        

F5FB        89D6        E8 A7 96        

F5FD        89DA        E8 A7 9A        

F5FE        89DC        E8 A7 9C        

F5FC        89DE        E8 A7 9E        

BDE2        89E3        E8 A7 A3        

F6A1        89E5        E8 A7 A5        

B4A5        89E6        E8 A7 A6        

F6A2        89EB        E8 A7 AB        

F6A3        89EF        E8 A7 AF        

ECB2        89F3        E8 A7 B3        

D1D4        8A00        E8 A8 80        

D9EA        8A07        E8 A8 87        

F6A4        8A3E        E8 A8 BE        

EEBA        8A48        E8 A9 88        

D5B2        8A79        E8 A9 B9        ղ

D3FE        8A89        E8 AA 89        

CCDC        8A8A        E8 AA 8A        

CAC4        8A93        E8 AA 93        

E5C0        8B07        E8 AC 87        

F6A5        8B26        E8 AC A6        

BEAF        8B66        E8 AD A6        

C6A9        8B6C        E8 AD AC        Ʃ

DAA5        8BA0        E8 AE A0        ڥ

BCC6        8BA1        E8 AE A1        

B6A9        8BA2        E8 AE A2        

B8BC        8BA3        E8 AE A3        

C8CF        8BA4        E8 AE A4        

BCA5        8BA5        E8 AE A5        

DAA6        8BA6        E8 AE A6        ڦ

DAA7        8BA7        E8 AE A7        ڧ

CCD6        8BA8        E8 AE A8        

C8C3        8BA9        E8 AE A9        

DAA8        8BAA        E8 AE AA        ڨ

C6FD        8BAB        E8 AE AB        

D1B5        8BAD        E8 AE AD        ѵ

D2E9        8BAE        E8 AE AE        

D1B6        8BAF        E8 AE AF        Ѷ

BCC7        8BB0        E8 AE B0        

BDB2        8BB2        E8 AE B2        

BBE4        8BB3        E8 AE B3        

DAA9        8BB4        E8 AE B4        ک

DAAA        8BB5        E8 AE B5        ڪ

D1C8        8BB6        E8 AE B6        

DAAB        8BB7        E8 AE B7        ګ

D0ED        8BB8        E8 AE B8        

B6EF        8BB9        E8 AE B9        

C2DB        8BBA        E8 AE BA        

CBCF        8BBC        E8 AE BC        

B7ED        8BBD        E8 AE BD        

C9E8        8BBE        E8 AE BE        

B7C3        8BBF        E8 AE BF        

BEF7        8BC0        E8 AF 80        

D6A4        8BC1        E8 AF 81        ֤

DAAC        8BC2        E8 AF 82        ڬ

DAAD        8BC3        E8 AF 83        ڭ

C6C0        8BC4        E8 AF 84        

D7E7        8BC5        E8 AF 85        

CAB6        8BC6        E8 AF 86        ʶ

D5A9        8BC8        E8 AF 88        թ

CBDF        8BC9        E8 AF 89        

D5EF        8BCA        E8 AF 8A        

DAAE        8BCB        E8 AF 8B        ڮ

D6DF        8BCC        E8 AF 8C        

B4CA        8BCD        E8 AF 8D        

DAB0        8BCE        E8 AF 8E        ڰ

DAAF        8BCF        E8 AF 8F        گ

D2EB        8BD1        E8 AF 91        

DAB1        8BD2        E8 AF 92        ڱ

DAB2        8BD3        E8 AF 93        ڲ

DAB3        8BD4        E8 AF 94        ڳ

CAD4        8BD5        E8 AF 95        

DAB4        8BD6        E8 AF 96        ڴ

CAAB        8BD7        E8 AF 97        ʫ

DAB5        8BD8        E8 AF 98        ڵ

DAB6        8BD9        E8 AF 99        ڶ

B3CF        8BDA        E8 AF 9A        

D6EF        8BDB        E8 AF 9B        

DAB7        8BDC        E8 AF 9C        ڷ

BBB0        8BDD        E8 AF 9D        

B5AE        8BDE        E8 AF 9E        

DAB8        8BDF        E8 AF 9F        ڸ

DAB9        8BE0        E8 AF A0        ڹ

B9EE        8BE1        E8 AF A1        

D1AF        8BE2        E8 AF A2        ѯ

D2E8        8BE3        E8 AF A3        

DABA        8BE4        E8 AF A4        ں

B8C3        8BE5        E8 AF A5        

CFEA        8BE6        E8 AF A6        

B2EF        8BE7        E8 AF A7        

DABB        8BE8        E8 AF A8        ڻ

DABC        8BE9        E8 AF A9        ڼ

BDEB        8BEB        E8 AF AB        

CEDC        8BEC        E8 AF AC        

D3EF        8BED        E8 AF AD        

DABD        8BEE        E8 AF AE        ڽ

CEF3        8BEF        E8 AF AF        

DABE        8BF0        E8 AF B0        ھ

D3D5        8BF1        E8 AF B1        

BBE5        8BF2        E8 AF B2        

DABF        8BF3        E8 AF B3        ڿ

CBB5        8BF4        E8 AF B4        ˵

CBD0        8BF5        E8 AF B5        

DAC0        8BF6        E8 AF B6        

C7EB        8BF7        E8 AF B7        

D6EE        8BF8        E8 AF B8        

DAC1        8BF9        E8 AF B9        

C5B5        8BFA        E8 AF BA        ŵ

B6C1        8BFB        E8 AF BB        

DAC2        8BFC        E8 AF BC        

B7CC        8BFD        E8 AF BD        

BFCE        8BFE        E8 AF BE        

DAC3        8BFF        E8 AF BF        

DAC4        8C00        E8 B0 80        

CBAD        8C01        E8 B0 81        ˭

DAC5        8C02        E8 B0 82        

B5F7        8C03        E8 B0 83        

DAC6        8C04        E8 B0 84        

C1C2        8C05        E8 B0 85        

D7BB        8C06        E8 B0 86        ׻

DAC7        8C07        E8 B0 87        

CCB8        8C08        E8 B0 88        ̸

D2EA        8C0A        E8 B0 8A        

C4B1        8C0B        E8 B0 8B        ı

DAC8        8C0C        E8 B0 8C        

B5FD        8C0D        E8 B0 8D        

BBD1        8C0E        E8 B0 8E        

DAC9        8C0F        E8 B0 8F        

D0B3        8C10        E8 B0 90        г

DACA        8C11        E8 B0 91        

DACB        8C12        E8 B0 92        

CEBD        8C13        E8 B0 93        ν

DACC        8C14        E8 B0 94        

DACD        8C15        E8 B0 95        

DACE        8C16        E8 B0 96        

B2F7        8C17        E8 B0 97        

DAD1        8C18        E8 B0 98        

DACF        8C19        E8 B0 99        

D1E8        8C1A        E8 B0 9A        

DAD0        8C1B        E8 B0 9B        

C3D5        8C1C        E8 B0 9C        

DAD2        8C1D        E8 B0 9D        

DAD3        8C1F        E8 B0 9F        

DAD4        8C20        E8 B0 A0        

DAD5        8C21        E8 B0 A1        

D0BB        8C22        E8 B0 A2        л

D2A5        8C23        E8 B0 A3        ҥ

B0F9        8C24        E8 B0 A4        

DAD6        8C25        E8 B0 A5        

C7AB        8C26        E8 B0 A6        ǫ

DAD7        8C27        E8 B0 A7        

BDF7        8C28        E8 B0 A8        

C3A1        8C29        E8 B0 A9        á

DAD8        8C2A        E8 B0 AA        

DAD9        8C2B        E8 B0 AB        

C3FD        8C2C        E8 B0 AC        

CCB7        8C2D        E8 B0 AD        ̷

DADA        8C2E        E8 B0 AE        

DADB        8C2F        E8 B0 AF        

C0BE        8C30        E8 B0 B0        

C6D7        8C31        E8 B0 B1        

DADC        8C32        E8 B0 B2        

DADD        8C33        E8 B0 B3        

C7B4        8C34        E8 B0 B4        Ǵ

DADE        8C35        E8 B0 B5        

DADF        8C36        E8 B0 B6        

B9C8        8C37        E8 B0 B7        

BBED        8C41        E8 B1 81        

B6B9        8C46        E8 B1 86        

F4F8        8C47        E8 B1 87        

F4F9        8C49        E8 B1 89        

CDE3        8C4C        E8 B1 8C        

F5B9        8C55        E8 B1 95        

EBE0        8C5A        E8 B1 9A        

CFF3        8C61        E8 B1 A1        

BBBF        8C62        E8 B1 A2        

BAC0        8C6A        E8 B1 AA        

D4A5        8C6B        E8 B1 AB        ԥ

E1D9        8C73        E8 B1 B3        

F5F4        8C78        E8 B1 B8        

B1AA        8C79        E8 B1 B9        

B2F2        8C7A        E8 B1 BA        

F5F5        8C82        E8 B2 82        

F5F7        8C85        E8 B2 85        

BAD1        8C89        E8 B2 89        

F5F6        8C8A        E8 B2 8A        

C3B2        8C8C        E8 B2 8C        ò

F5F9        8C94        E8 B2 94        

F5F8        8C98        E8 B2 98        

B1B4        8D1D        E8 B4 9D        

D5EA        8D1E        E8 B4 9E        

B8BA        8D1F        E8 B4 9F        

B9B1        8D21        E8 B4 A1        

B2C6        8D22        E8 B4 A2        

D4F0        8D23        E8 B4 A3        

CFCD        8D24        E8 B4 A4        

B0DC        8D25        E8 B4 A5        

D5CB        8D26        E8 B4 A6        

BBF5        8D27        E8 B4 A7        

D6CA        8D28        E8 B4 A8        

B7B7        8D29        E8 B4 A9        

CCB0        8D2A        E8 B4 AA        ̰

C6B6        8D2B        E8 B4 AB        ƶ

B1E1        8D2C        E8 B4 AC        

B9BA        8D2D        E8 B4 AD        

D6FC        8D2E        E8 B4 AE        

B9E1        8D2F        E8 B4 AF        

B7A1        8D30        E8 B4 B0        

BCFA        8D31        E8 B4 B1        

EADA        8D32        E8 B4 B2        

EADB        8D33        E8 B4 B3        

CCF9        8D34        E8 B4 B4        

B9F3        8D35        E8 B4 B5        

EADC        8D36        E8 B4 B6        

B4FB        8D37        E8 B4 B7        

C3B3        8D38        E8 B4 B8        ó

B7D1        8D39        E8 B4 B9        

BAD8        8D3A        E8 B4 BA        

EADD        8D3B        E8 B4 BB        

D4F4        8D3C        E8 B4 BC        

EADE        8D3D        E8 B4 BD        

BCD6        8D3E        E8 B4 BE        

BBDF        8D3F        E8 B4 BF        

EADF        8D40        E8 B5 80        

C1DE        8D41        E8 B5 81        

C2B8        8D42        E8 B5 82        ¸

D4DF        8D43        E8 B5 83        

D7CA        8D44        E8 B5 84        

EAE0        8D45        E8 B5 85        

EAE1        8D46        E8 B5 86        

EAE4        8D47        E8 B5 87        

EAE2        8D48        E8 B5 88        

EAE3        8D49        E8 B5 89        

C9DE        8D4A        E8 B5 8A        

B8B3        8D4B        E8 B5 8B        

B6C4        8D4C        E8 B5 8C        

EAE5        8D4D        E8 B5 8D        

CAEA        8D4E        E8 B5 8E        

C9CD        8D4F        E8 B5 8F        

B4CD        8D50        E8 B5 90        

E2D9        8D53        E8 B5 93        

C5E2        8D54        E8 B5 94        

EAE6        8D55        E8 B5 95        

C0B5        8D56        E8 B5 96        

D7B8        8D58        E8 B5 98        ׸

EAE7        8D59        E8 B5 99        

D7AC        8D5A        E8 B5 9A        ׬

C8FC        8D5B        E8 B5 9B        

D8D3        8D5C        E8 B5 9C        

D8CD        8D5D        E8 B5 9D        

D4DE        8D5E        E8 B5 9E        

D4F9        8D60        E8 B5 A0        

C9C4        8D61        E8 B5 A1        

D3AE        8D62        E8 B5 A2        Ӯ

B8D3        8D63        E8 B5 A3        

B3E0        8D64        E8 B5 A4        

C9E2        8D66        E8 B5 A6        

F4F6        8D67        E8 B5 A7        

BAD5        8D6B        E8 B5 AB        

F4F7        8D6D        E8 B5 AD        

D7DF        8D70        E8 B5 B0        

F4F1        8D73        E8 B5 B3        

B8B0        8D74        E8 B5 B4        

D5D4        8D75        E8 B5 B5        

B8CF        8D76        E8 B5 B6        

C6F0        8D77        E8 B5 B7        

B3C3        8D81        E8 B6 81        

F4F2        8D84        E8 B6 84        

B3AC        8D85        E8 B6 85        

D4BD        8D8A        E8 B6 8A        Խ

C7F7        8D8B        E8 B6 8B        

F4F4        8D91        E8 B6 91        

F4F3        8D94        E8 B6 94        

CCCB        8D9F        E8 B6 9F        

C8A4        8DA3        E8 B6 A3        Ȥ

F4F5        8DB1        E8 B6 B1        

D7E3        8DB3        E8 B6 B3        

C5BF        8DB4        E8 B6 B4        ſ

F5C0        8DB5        E8 B6 B5        

F5BB        8DB8        E8 B6 B8        

F5C3        8DBA        E8 B6 BA        

F5C2        8DBC        E8 B6 BC        

D6BA        8DBE        E8 B6 BE        ֺ

F5C1        8DBF        E8 B6 BF        

D4BE        8DC3        E8 B7 83        Ծ

F5C4        8DC4        E8 B7 84        

F5CC        8DC6        E8 B7 86        

B0CF        8DCB        E8 B7 8B        

B5F8        8DCC        E8 B7 8C        

F5C9        8DCE        E8 B7 8E        

F5CA        8DCF        E8 B7 8F        

C5DC        8DD1        E8 B7 91        

F5C5        8DD6        E8 B7 96        

F5C6        8DD7        E8 B7 97        

F5C7        8DDA        E8 B7 9A        

F5CB        8DDB        E8 B7 9B        

BEE0        8DDD        E8 B7 9D        

F5C8        8DDE        E8 B7 9E        

B8FA        8DDF        E8 B7 9F        

F5D0        8DE3        E8 B7 A3        

F5D3        8DE4        E8 B7 A4        

BFE7        8DE8        E8 B7 A8        

B9F2        8DEA        E8 B7 AA        

F5BC        8DEB        E8 B7 AB        

F5CD        8DEC        E8 B7 AC        

C2B7        8DEF        E8 B7 AF        ·

CCF8        8DF3        E8 B7 B3        

BCF9        8DF5        E8 B7 B5        

F5CE        8DF7        E8 B7 B7        

F5CF        8DF8        E8 B7 B8        

F5D1        8DF9        E8 B7 B9        

B6E5        8DFA        E8 B7 BA        

F5D2        8DFB        E8 B7 BB        

F5D5        8DFD        E8 B7 BD        

F5BD        8E05        E8 B8 85        

F5D4        8E09        E8 B8 89        

D3BB        8E0A        E8 B8 8A        ӻ

B3EC        8E0C        E8 B8 8C        

CCA4        8E0F        E8 B8 8F        ̤

F5D6        8E14        E8 B8 94        

F5D7        8E1D        E8 B8 9D        

BEE1        8E1E        E8 B8 9E        

F5D8        8E1F        E8 B8 9F        

CCDF        8E22        E8 B8 A2        

F5DB        8E23        E8 B8 A3        

B2C8        8E29        E8 B8 A9        

D7D9        8E2A        E8 B8 AA        

F5D9        8E2C        E8 B8 AC        

F5DA        8E2E        E8 B8 AE        

F5DC        8E2F        E8 B8 AF        

F5E2        8E31        E8 B8 B1        

F5E0        8E35        E8 B8 B5        

F5DF        8E39        E8 B8 B9        

F5DD        8E3A        E8 B8 BA        

F5E1        8E3D        E8 B8 BD        

F5DE        8E40        E8 B9 80        

F5E4        8E41        E8 B9 81        

F5E5        8E42        E8 B9 82        

CCE3        8E44        E8 B9 84        

E5BF        8E47        E8 B9 87        

B5B8        8E48        E8 B9 88        

F5E3        8E49        E8 B9 89        

F5E8        8E4A        E8 B9 8A        

CCA3        8E4B        E8 B9 8B        ̣

F5E6        8E51        E8 B9 91        

F5E7        8E52        E8 B9 92        

F5BE        8E59        E8 B9 99        

B1C4        8E66        E8 B9 A6        

F5BF        8E69        E8 B9 A9        

B5C5        8E6C        E8 B9 AC        

B2E4        8E6D        E8 B9 AD        

F5EC        8E6F        E8 B9 AF        

F5E9        8E70        E8 B9 B0        

B6D7        8E72        E8 B9 B2        

F5ED        8E74        E8 B9 B4        

F5EA        8E76        E8 B9 B6        

F5EB        8E7C        E8 B9 BC        

B4DA        8E7F        E8 B9 BF        

D4EA        8E81        E8 BA 81        

F5EE        8E85        E8 BA 85        

B3F9        8E87        E8 BA 87        

F5EF        8E8F        E8 BA 8F        

F5F1        8E90        E8 BA 90        

F5F0        8E94        E8 BA 94        

F5F2        8E9C        E8 BA 9C        

F5F3        8E9E        E8 BA 9E        

C9ED        8EAB        E8 BA AB        

B9AA        8EAC        E8 BA AC        

C7FB        8EAF        E8 BA AF        

B6E3        8EB2        E8 BA B2        

CCC9        8EBA        E8 BA BA        

EAA6        8ECE        E8 BB 8E        

B3B5        8F66        E8 BD A6        

D4FE        8F67        E8 BD A7        

B9EC        8F68        E8 BD A8        

D0F9        8F69        E8 BD A9        

E9ED        8F6B        E8 BD AB        

D7AA        8F6C        E8 BD AC        ת

E9EE        8F6D        E8 BD AD        

C2D6        8F6E        E8 BD AE        

C8ED        8F6F        E8 BD AF        

BAE4        8F70        E8 BD B0        

E9EF        8F71        E8 BD B1        

E9F0        8F72        E8 BD B2        

E9F1        8F73        E8 BD B3        

D6E1        8F74        E8 BD B4        

E9F2        8F75        E8 BD B5        

E9F3        8F76        E8 BD B6        

E9F5        8F77        E8 BD B7        

E9F4        8F78        E8 BD B8        

E9F6        8F79        E8 BD B9        

E9F7        8F7A        E8 BD BA        

C7E1        8F7B        E8 BD BB        

E9F8        8F7C        E8 BD BC        

D4D8        8F7D        E8 BD BD        

E9F9        8F7E        E8 BD BE        

BDCE        8F7F        E8 BD BF        

E9FA        8F81        E8 BE 81        

E9FB        8F82        E8 BE 82        

BDCF        8F83        E8 BE 83        

E9FC        8F84        E8 BE 84        

B8A8        8F85        E8 BE 85        

C1BE        8F86        E8 BE 86        

E9FD        8F87        E8 BE 87        

B1B2        8F88        E8 BE 88        

BBD4        8F89        E8 BE 89        

B9F5        8F8A        E8 BE 8A        

E9FE        8F8B        E8 BE 8B        

EAA1        8F8D        E8 BE 8D        

EAA2        8F8E        E8 BE 8E        

EAA3        8F8F        E8 BE 8F        

B7F8        8F90        E8 BE 90        

BCAD        8F91        E8 BE 91        

CAE4        8F93        E8 BE 93        

E0CE        8F94        E8 BE 94        

D4AF        8F95        E8 BE 95        ԯ

CFBD        8F96        E8 BE 96        Ͻ

D5B7        8F97        E8 BE 97        շ

EAA4        8F98        E8 BE 98        

D5DE        8F99        E8 BE 99        

EAA5        8F9A        E8 BE 9A        

D0C1        8F9B        E8 BE 9B        

B9BC        8F9C        E8 BE 9C        

B4C7        8F9E        E8 BE 9E        

B1D9        8F9F        E8 BE 9F        

C0B1        8FA3        E8 BE A3        

B1E6        8FA8        E8 BE A8        

B1E7        8FA9        E8 BE A9        

B1E8        8FAB        E8 BE AB        

B3BD        8FB0        E8 BE B0        

C8E8        8FB1        E8 BE B1        

E5C1        8FB6        E8 BE B6        

B1DF        8FB9        E8 BE B9        

C1C9        8FBD        E8 BE BD        

B4EF        8FBE        E8 BE BE        

C7A8        8FC1        E8 BF 81        Ǩ

D3D8        8FC2        E8 BF 82        

C6F9        8FC4        E8 BF 84        

D1B8        8FC5        E8 BF 85        Ѹ

B9FD        8FC7        E8 BF 87        

C2F5        8FC8        E8 BF 88        

D3AD        8FCE        E8 BF 8E        ӭ

D4CB        8FD0        E8 BF 90        

BDFC        8FD1        E8 BF 91        

E5C2        8FD3        E8 BF 93        

B7B5        8FD4        E8 BF 94        

E5C3        8FD5        E8 BF 95        

BBB9        8FD8        E8 BF 98        

D5E2        8FD9        E8 BF 99        

BDF8        8FDB        E8 BF 9B        

D4B6        8FDC        E8 BF 9C        Զ

CEA5        8FDD        E8 BF 9D        Υ

C1AC        8FDE        E8 BF 9E        

B3D9        8FDF        E8 BF 9F        

CCF6        8FE2        E8 BF A2        

E5C6        8FE4        E8 BF A4        

E5C4        8FE5        E8 BF A5        

E5C8        8FE6        E8 BF A6        

E5CA        8FE8        E8 BF A8        

E5C7        8FE9        E8 BF A9        

B5CF        8FEA        E8 BF AA        

C6C8        8FEB        E8 BF AB        

B5FC        8FED        E8 BF AD        

E5C5        8FEE        E8 BF AE        

CAF6        8FF0        E8 BF B0        

E5C9        8FF3        E8 BF B3        

C3D4        8FF7        E8 BF B7        

B1C5        8FF8        E8 BF B8        

BCA3        8FF9        E8 BF B9        

D7B7        8FFD        E8 BF BD        ׷

CDCB        9000        E9 80 80        

CBCD        9001        E9 80 81        

CACA        9002        E9 80 82        

CCD3        9003        E9 80 83        

E5CC        9004        E9 80 84        

E5CB        9005        E9 80 85        

C4E6        9006        E9 80 86        

D1A1        9009        E9 80 89        ѡ

D1B7        900A        E9 80 8A        ѷ

E5CD        900B        E9 80 8B        

E5D0        900D        E9 80 8D        

CDB8        900F        E9 80 8F        ͸

D6F0        9010        E9 80 90        

E5CF        9011        E9 80 91        

B5DD        9012        E9 80 92        

CDBE        9014        E9 80 94        ;

E5D1        9016        E9 80 96        

B6BA        9017        E9 80 97        

CDA8        901A        E9 80 9A        ͨ

B9E4        901B        E9 80 9B        

CAC5        901D        E9 80 9D        

B3D1        901E        E9 80 9E        

CBD9        901F        E9 80 9F        

D4EC        9020        E9 80 A0        

E5D2        9021        E9 80 A1        

B7EA        9022        E9 80 A2        

E5CE        9026        E9 80 A6        

E5D5        902D        E9 80 AD        

B4FE        902E        E9 80 AE        

E5D6        902F        E9 80 AF        

E5D3        9035        E9 80 B5        

E5D4        9036        E9 80 B6        

D2DD        9038        E9 80 B8        

C2DF        903B        E9 80 BB        

B1C6        903C        E9 80 BC        

D3E2        903E        E9 80 BE        

B6DD        9041        E9 81 81        

CBEC        9042        E9 81 82        

E5D7        9044        E9 81 84        

D3F6        9047        E9 81 87        

B1E9        904D        E9 81 8D        

B6F4        904F        E9 81 8F        

E5DA        9050        E9 81 90        

E5D8        9051        E9 81 91        

E5D9        9052        E9 81 92        

B5C0        9053        E9 81 93        

D2C5        9057        E9 81 97        

E5DC        9058        E9 81 98        

E5DE        905B        E9 81 9B        

E5DD        9062        E9 81 A2        

C7B2        9063        E9 81 A3        Dz

D2A3        9065        E9 81 A5        ң

E5DB        9068        E9 81 A8        

D4E2        906D        E9 81 AD        

D5DA        906E        E9 81 AE        

E5E0        9074        E9 81 B4        

D7F1        9075        E9 81 B5        

E5E1        907D        E9 81 BD        

B1DC        907F        E9 81 BF        

D1FB        9080        E9 82 80        

E5E2        9082        E9 82 82        

E5E4        9083        E9 82 83        

E5E3        9088        E9 82 88        

E5E5        908B        E9 82 8B        

D2D8        9091        E9 82 91        

B5CB        9093        E9 82 93        

E7DF        9095        E9 82 95        

DAF5        9097        E9 82 97        

DAF8        9099        E9 82 99        

DAF6        909B        E9 82 9B        

DAF7        909D        E9 82 9D        

DAFA        90A1        E9 82 A1        

D0CF        90A2        E9 82 A2        

C4C7        90A3        E9 82 A3        

B0EE        90A6        E9 82 A6        

D0B0        90AA        E9 82 AA        а

DAF9        90AC        E9 82 AC        

D3CA        90AE        E9 82 AE        

BAAA        90AF        E9 82 AF        

DBA2        90B0        E9 82 B0        ۢ

C7F1        90B1        E9 82 B1        

DAFC        90B3        E9 82 B3        

DAFB        90B4        E9 82 B4        

C9DB        90B5        E9 82 B5        

DAFD        90B6        E9 82 B6        

DBA1        90B8        E9 82 B8        ۡ

D7DE        90B9        E9 82 B9        

DAFE        90BA        E9 82 BA        

C1DA        90BB        E9 82 BB        

DBA5        90BE        E9 82 BE        ۥ

D3F4        90C1        E9 83 81        

DBA7        90C4        E9 83 84        ۧ

DBA4        90C5        E9 83 85        ۤ

DBA8        90C7        E9 83 87        ۨ

BDBC        90CA        E9 83 8A        

C0C9        90CE        E9 83 8E        

DBA3        90CF        E9 83 8F        ۣ

DBA6        90D0        E9 83 90        ۦ

D6A3        90D1        E9 83 91        ֣

DBA9        90D3        E9 83 93        ۩

DBAD        90D7        E9 83 97        ۭ

DBAE        90DB        E9 83 9B        ۮ

DBAC        90DC        E9 83 9C        ۬

BAC2        90DD        E9 83 9D        

BFA4        90E1        E9 83 A1        

DBAB        90E2        E9 83 A2        ۫

DBAA        90E6        E9 83 A6        ۪

D4C7        90E7        E9 83 A7        

B2BF        90E8        E9 83 A8        

DBAF        90EB        E9 83 AB        ۯ

B9F9        90ED        E9 83 AD        

DBB0        90EF        E9 83 AF        ۰

B3BB        90F4        E9 83 B4        

B5A6        90F8        E9 83 B8        

B6BC        90FD        E9 83 BD        

DBB1        90FE        E9 83 BE        ۱

B6F5        9102        E9 84 82        

DBB2        9104        E9 84 84        ۲

B1C9        9119        E9 84 99        

DBB4        911E        E9 84 9E        ۴

DBB3        9122        E9 84 A2        ۳

DBB5        9123        E9 84 A3        ۵

DBB7        912F        E9 84 AF        ۷

DBB6        9131        E9 84 B1        ۶

DBB8        9139        E9 84 B9        ۸

DBB9        9143        E9 85 83        ۹

DBBA        9146        E9 85 86        ۺ

D3CF        9149        E9 85 89        

F4FA        914A        E9 85 8A        

C7F5        914B        E9 85 8B        

D7C3        914C        E9 85 8C        

C5E4        914D        E9 85 8D        

F4FC        914E        E9 85 8E        

F4FD        914F        E9 85 8F        

F4FB        9150        E9 85 90        

BEC6        9152        E9 85 92        

D0EF        9157        E9 85 97        

B7D3        915A        E9 85 9A        

D4CD        915D        E9 85 9D        

CCAA        915E        E9 85 9E        ̪

F5A2        9161        E9 85 A1        

F5A1        9162        E9 85 A2        

BAA8        9163        E9 85 A3        

F4FE        9164        E9 85 A4        

CBD6        9165        E9 85 A5        

F5A4        9169        E9 85 A9        

C0D2        916A        E9 85 AA        

B3EA        916C        E9 85 AC        

CDAA        916E        E9 85 AE        ͪ

F5A5        916F        E9 85 AF        

F5A3        9170        E9 85 B0        

BDB4        9171        E9 85 B1        

F5A8        9172        E9 85 B2        

F5A9        9174        E9 85 B4        

BDCD        9175        E9 85 B5        

C3B8        9176        E9 85 B6        ø

BFE1        9177        E9 85 B7        

CBE1        9178        E9 85 B8        

F5AA        9179        E9 85 B9        

F5A6        917D        E9 85 BD        

F5A7        917E        E9 85 BE        

C4F0        917F        E9 85 BF        

F5AC        9185        E9 86 85        

B4BC        9187        E9 86 87        

D7ED        9189        E9 86 89        

B4D7        918B        E9 86 8B        

F5AB        918C        E9 86 8C        

F5AE        918D        E9 86 8D        

F5AD        9190        E9 86 90        

F5AF        9191        E9 86 91        

D0D1        9192        E9 86 92        

C3D1        919A        E9 86 9A        

C8A9        919B        E9 86 9B        ȩ

F5B0        91A2        E9 86 A2        

F5B1        91A3        E9 86 A3        

F5B2        91AA        E9 86 AA        

F5B3        91AD        E9 86 AD        

F5B4        91AE        E9 86 AE        

F5B5        91AF        E9 86 AF        

F5B7        91B4        E9 86 B4        

F5B6        91B5        E9 86 B5        

F5B8        91BA        E9 86 BA        

B2C9        91C7        E9 87 87        

D3D4        91C9        E9 87 89        

CACD        91CA        E9 87 8A        

C0EF        91CC        E9 87 8C        

D6D8        91CD        E9 87 8D        

D2B0        91CE        E9 87 8E        Ұ

C1BF        91CF        E9 87 8F        

BDF0        91D1        E9 87 91        

B8AA        91DC        E9 87 9C        

BCF8        9274        E9 89 B4        

F6C6        928E        E9 8A 8E        

F6C7        92AE        E9 8A AE        

F6C8        92C8        E9 8B 88        

F6C9        933E        E9 8C BE        

F6CA        936A        E9 8D AA        

F6CC        938F        E9 8E 8F        

F6CB        93CA        E9 8F 8A        

F7E9        93D6        E9 8F 96        

F6CD        943E        E9 90 BE        

F6CE        946B        E9 91 AB        

EEC4        9485        E9 92 85        

EEC5        9486        E9 92 86        

EEC6        9487        E9 92 87        

D5EB        9488        E9 92 88        

B6A4        9489        E9 92 89        

EEC8        948A        E9 92 8A        

EEC7        948B        E9 92 8B        

EEC9        948C        E9 92 8C        

EECA        948D        E9 92 8D        

C7A5        948E        E9 92 8E        ǥ

EECB        948F        E9 92 8F        

EECC        9490        E9 92 90        

B7B0        9492        E9 92 92        

B5F6        9493        E9 92 93        

EECD        9494        E9 92 94        

EECF        9495        E9 92 95        

EECE        9497        E9 92 97        

B8C6        9499        E9 92 99        

EED0        949A        E9 92 9A        

EED1        949B        E9 92 9B        

EED2        949C        E9 92 9C        

B6DB        949D        E9 92 9D        

B3AE        949E        E9 92 9E        

D6D3        949F        E9 92 9F        

C4C6        94A0        E9 92 A0        

B1B5        94A1        E9 92 A1        

B8D6        94A2        E9 92 A2        

EED3        94A3        E9 92 A3        

EED4        94A4        E9 92 A4        

D4BF        94A5        E9 92 A5        Կ

C7D5        94A6        E9 92 A6        

BEFB        94A7        E9 92 A7        

CED9        94A8        E9 92 A8        

B9B3        94A9        E9 92 A9        

EED6        94AA        E9 92 AA        

EED5        94AB        E9 92 AB        

EED8        94AC        E9 92 AC        

EED7        94AD        E9 92 AD        

C5A5        94AE        E9 92 AE        ť

EED9        94AF        E9 92 AF        

EEDA        94B0        E9 92 B0        

C7AE        94B1        E9 92 B1        Ǯ

EEDB        94B2        E9 92 B2        

C7AF        94B3        E9 92 B3        ǯ

EEDC        94B4        E9 92 B4        

B2A7        94B5        E9 92 B5        

EEDD        94B6        E9 92 B6        

EEDE        94B7        E9 92 B7        

EEDF        94B8        E9 92 B8        

EEE0        94B9        E9 92 B9        

EEE1        94BA        E9 92 BA        

D7EA        94BB        E9 92 BB        

EEE2        94BC        E9 92 BC        

EEE3        94BD        E9 92 BD        

BCD8        94BE        E9 92 BE        

EEE4        94BF        E9 92 BF        

D3CB        94C0        E9 93 80        

CCFA        94C1        E9 93 81        

B2AC        94C2        E9 93 82        

C1E5        94C3        E9 93 83        

EEE5        94C4        E9 93 84        

C7A6        94C5        E9 93 85        Ǧ

C3AD        94C6        E9 93 86        í

EEE6        94C8        E9 93 88        

EEE7        94C9        E9 93 89        

EEE8        94CA        E9 93 8A        

EEE9        94CB        E9 93 8B        

EEEA        94CC        E9 93 8C        

EEEB        94CD        E9 93 8D        

EEEC        94CE        E9 93 8E        

EEED        94D0        E9 93 90        

EEEE        94D1        E9 93 91        

EEEF        94D2        E9 93 92        

EEF0        94D5        E9 93 95        

EEF1        94D6        E9 93 96        

EEF2        94D7        E9 93 97        

EEF4        94D8        E9 93 98        

EEF3        94D9        E9 93 99        

EEF5        94DB        E9 93 9B        

CDAD        94DC        E9 93 9C        ͭ

C2C1        94DD        E9 93 9D        

EEF6        94DE        E9 93 9E        

EEF7        94DF        E9 93 9F        

EEF8        94E0        E9 93 A0        

D5A1        94E1        E9 93 A1        ա

EEF9        94E2        E9 93 A2        

CFB3        94E3        E9 93 A3        ϳ

EEFA        94E4        E9 93 A4        

EEFB        94E5        E9 93 A5        

EEFC        94E7        E9 93 A7        

EEFD        94E8        E9 93 A8        

EFA1        94E9        E9 93 A9        

EEFE        94EA        E9 93 AA        

EFA2        94EB        E9 93 AB        

B8F5        94EC        E9 93 AC        

C3FA        94ED        E9 93 AD        

EFA3        94EE        E9 93 AE        

EFA4        94EF        E9 93 AF        

BDC2        94F0        E9 93 B0        

D2BF        94F1        E9 93 B1        ҿ

B2F9        94F2        E9 93 B2        

EFA5        94F3        E9 93 B3        

EFA6        94F4        E9 93 B4        

EFA7        94F5        E9 93 B5        

D2F8        94F6        E9 93 B6        

EFA8        94F7        E9 93 B7        

D6FD        94F8        E9 93 B8        

EFA9        94F9        E9 93 B9        

C6CC        94FA        E9 93 BA        

EFAA        94FC        E9 93 BC        

EFAB        94FD        E9 93 BD        

C1B4        94FE        E9 93 BE        

EFAC        94FF        E9 93 BF        

CFFA        9500        E9 94 80        

CBF8        9501        E9 94 81        

EFAE        9502        E9 94 82        

EFAD        9503        E9 94 83        

B3FA        9504        E9 94 84        

B9F8        9505        E9 94 85        

EFAF        9506        E9 94 86        

EFB0        9507        E9 94 87        

D0E2        9508        E9 94 88        

EFB1        9509        E9 94 89        

EFB2        950A        E9 94 8A        

B7E6        950B        E9 94 8B        

D0BF        950C        E9 94 8C        п

EFB3        950D        E9 94 8D        

EFB4        950E        E9 94 8E        

EFB5        950F        E9 94 8F        

C8F1        9510        E9 94 90        

CCE0        9511        E9 94 91        

EFB6        9512        E9 94 92        

EFB7        9513        E9 94 93        

EFB8        9514        E9 94 94        

EFB9        9515        E9 94 95        

EFBA        9516        E9 94 96        

D5E0        9517        E9 94 97        

EFBB        9518        E9 94 98        

B4ED        9519        E9 94 99        

C3AA        951A        E9 94 9A        ê

EFBC        951B        E9 94 9B        

EFBD        951D        E9 94 9D        

EFBE        951E        E9 94 9E        

EFBF        951F        E9 94 9F        

CEFD        9521        E9 94 A1        

EFC0        9522        E9 94 A2        

C2E0        9523        E9 94 A3        

B4B8        9524        E9 94 A4        

D7B6        9525        E9 94 A5        ׶

BDF5        9526        E9 94 A6        

CFC7        9528        E9 94 A8        

EFC3        9529        E9 94 A9        

EFC1        952A        E9 94 AA        

EFC2        952B        E9 94 AB        

EFC4        952C        E9 94 AC        

B6A7        952D        E9 94 AD        

BCFC        952E        E9 94 AE        

BEE2        952F        E9 94 AF        

C3CC        9530        E9 94 B0        

EFC5        9531        E9 94 B1        

EFC6        9532        E9 94 B2        

EFC7        9534        E9 94 B4        

EFCF        9535        E9 94 B5        

EFC8        9536        E9 94 B6        

EFC9        9537        E9 94 B7        

EFCA        9538        E9 94 B8        

C7C2        9539        E9 94 B9        

EFF1        953A        E9 94 BA        

B6CD        953B        E9 94 BB        

EFCB        953C        E9 94 BC        

EFCC        953E        E9 94 BE        

EFCD        953F        E9 94 BF        

B6C6        9540        E9 95 80        

C3BE        9541        E9 95 81        þ

EFCE        9542        E9 95 82        

EFD0        9544        E9 95 84        

EFD1        9545        E9 95 85        

EFD2        9546        E9 95 86        

D5F2        9547        E9 95 87        

EFD3        9549        E9 95 89        

C4F7        954A        E9 95 8A        

EFD4        954C        E9 95 8C        

C4F8        954D        E9 95 8D        

EFD5        954E        E9 95 8E        

EFD6        954F        E9 95 8F        

B8E4        9550        E9 95 90        

B0F7        9551        E9 95 91        

EFD7        9552        E9 95 92        

EFD8        9553        E9 95 93        

EFD9        9554        E9 95 94        

EFDA        9556        E9 95 96        

EFDB        9557        E9 95 97        

EFDC        9558        E9 95 98        

EFDD        9559        E9 95 99        

EFDE        955B        E9 95 9B        

BEB5        955C        E9 95 9C        

EFE1        955D        E9 95 9D        

EFDF        955E        E9 95 9E        

EFE0        955F        E9 95 9F        

EFE2        9561        E9 95 A1        

EFE3        9562        E9 95 A2        

C1CD        9563        E9 95 A3        

EFE4        9564        E9 95 A4        

EFE5        9565        E9 95 A5        

EFE6        9566        E9 95 A6        

EFE7        9567        E9 95 A7        

EFE8        9568        E9 95 A8        

EFE9        9569        E9 95 A9        

EFEA        956A        E9 95 AA        

EFEB        956B        E9 95 AB        

EFEC        956C        E9 95 AC        

C0D8        956D        E9 95 AD        

EFED        956F        E9 95 AF        

C1AD        9570        E9 95 B0        

EFEE        9571        E9 95 B1        

EFEF        9572        E9 95 B2        

EFF0        9573        E9 95 B3        

CFE2        9576        E9 95 B6        

B3A4        957F        E9 95 BF        

C3C5        95E8        E9 97 A8        

E3C5        95E9        E9 97 A9        

C9C1        95EA        E9 97 AA        

E3C6        95EB        E9 97 AB        

B1D5        95ED        E9 97 AD        

CECA        95EE        E9 97 AE        

B4B3        95EF        E9 97 AF        

C8F2        95F0        E9 97 B0        

E3C7        95F1        E9 97 B1        

CFD0        95F2        E9 97 B2        

E3C8        95F3        E9 97 B3        

BCE4        95F4        E9 97 B4        

E3C9        95F5        E9 97 B5        

E3CA        95F6        E9 97 B6        

C3C6        95F7        E9 97 B7        

D5A2        95F8        E9 97 B8        բ

C4D6        95F9        E9 97 B9        

B9EB        95FA        E9 97 BA        

CEC5        95FB        E9 97 BB        

E3CB        95FC        E9 97 BC        

C3F6        95FD        E9 97 BD        

E3CC        95FE        E9 97 BE        

B7A7        9600        E9 98 80        

B8F3        9601        E9 98 81        

BAD2        9602        E9 98 82        

E3CD        9603        E9 98 83        

E3CE        9604        E9 98 84        

D4C4        9605        E9 98 85        

E3CF        9606        E9 98 86        

E3D0        9608        E9 98 88        

D1CB        9609        E9 98 89        

E3D1        960A        E9 98 8A        

E3D2        960B        E9 98 8B        

E3D3        960C        E9 98 8C        

E3D4        960D        E9 98 8D        

D1D6        960E        E9 98 8E        

E3D5        960F        E9 98 8F        

B2FB        9610        E9 98 90        

C0BB        9611        E9 98 91        

E3D6        9612        E9 98 92        

C0AB        9614        E9 98 94        

E3D7        9615        E9 98 95        

E3D8        9616        E9 98 96        

E3D9        9617        E9 98 97        

E3DA        9619        E9 98 99        

E3DB        961A        E9 98 9A        

B8B7        961C        E9 98 9C        

DAE2        961D        E9 98 9D        

B6D3        961F        E9 98 9F        

DAE4        9621        E9 98 A1        

DAE3        9622        E9 98 A2        

DAE6        962A        E9 98 AA        

C8EE        962E        E9 98 AE        

DAE5        9631        E9 98 B1        

B7C0        9632        E9 98 B2        

D1F4        9633        E9 98 B3        

D2F5        9634        E9 98 B4        

D5F3        9635        E9 98 B5        

BDD7        9636        E9 98 B6        

D7E8        963B        E9 98 BB        

DAE8        963C        E9 98 BC        

DAE7        963D        E9 98 BD        

B0A2        963F        E9 98 BF        

CDD3        9640        E9 99 80        

DAE9        9642        E9 99 82        

B8BD        9644        E9 99 84        

BCCA        9645        E9 99 85        

C2BD        9646        E9 99 86        ½

C2A4        9647        E9 99 87        ¤

B3C2        9648        E9 99 88        

DAEA        9649        E9 99 89        

C2AA        964B        E9 99 8B        ª

C4B0        964C        E9 99 8C        İ

BDB5        964D        E9 99 8D        

CFDE        9650        E9 99 90        

DAEB        9654        E9 99 94        

C9C2        9655        E9 99 95        

B1DD        965B        E9 99 9B        

DAEC        965F        E9 99 9F        

B6B8        9661        E9 99 A1        

D4BA        9662        E9 99 A2        Ժ

B3FD        9664        E9 99 A4        

DAED        9667        E9 99 A7        

D4C9        9668        E9 99 A8        

CFD5        9669        E9 99 A9        

C5E3        966A        E9 99 AA        

DAEE        966C        E9 99 AC        

DAEF        9672        E9 99 B2        

DAF0        9674        E9 99 B4        

C1EA        9675        E9 99 B5        

CCD5        9676        E9 99 B6        

CFDD        9677        E9 99 B7        

D3E7        9685        E9 9A 85        

C2A1        9686        E9 9A 86        ¡

DAF1        9688        E9 9A 88        

CBE5        968B        E9 9A 8B        

DAF2        968D        E9 9A 8D        

CBE6        968F        E9 9A 8F        

D2FE        9690        E9 9A 90        

B8F4        9694        E9 9A 94        

DAF3        9697        E9 9A 97        

B0AF        9698        E9 9A 98        

CFB6        9699        E9 9A 99        ϶

D5CF        969C        E9 9A 9C        

CBED        96A7        E9 9A A7        

DAF4        96B0        E9 9A B0        

E3C4        96B3        E9 9A B3        

C1A5        96B6        E9 9A B6        

F6BF        96B9        E9 9A B9        

F6C0        96BC        E9 9A BC        

F6C1        96BD        E9 9A BD        

C4D1        96BE        E9 9A BE        

C8B8        96C0        E9 9B 80        ȸ

D1E3        96C1        E9 9B 81        

D0DB        96C4        E9 9B 84        

D1C5        96C5        E9 9B 85        

BCAF        96C6        E9 9B 86        

B9CD        96C7        E9 9B 87        

EFF4        96C9        E9 9B 89        

B4C6        96CC        E9 9B 8C        

D3BA        96CD        E9 9B 8D        Ӻ

F6C2        96CE        E9 9B 8E        

B3FB        96CF        E9 9B 8F        

F6C3        96D2        E9 9B 92        

B5F1        96D5        E9 9B 95        

F6C5        96E0        E9 9B A0        

D3EA        96E8        E9 9B A8        

F6A7        96E9        E9 9B A9        

D1A9        96EA        E9 9B AA        ѩ

F6A9        96EF        E9 9B AF        

F6A8        96F3        E9 9B B3        

C1E3        96F6        E9 9B B6        

C0D7        96F7        E9 9B B7        

B1A2        96F9        E9 9B B9        

CEED        96FE        E9 9B BE        

D0E8        9700        E9 9C 80        

F6AB        9701        E9 9C 81        

CFF6        9704        E9 9C 84        

F6AA        9706        E9 9C 86        

D5F0        9707        E9 9C 87        

F6AC        9708        E9 9C 88        

C3B9        9709        E9 9C 89        ù

BBF4        970D        E9 9C 8D        

F6AE        970E        E9 9C 8E        

F6AD        970F        E9 9C 8F        

C4DE        9713        E9 9C 93        

C1D8        9716        E9 9C 96        

CBAA        971C        E9 9C 9C        ˪

CFBC        971E        E9 9C 9E        ϼ

F6AF        972A        E9 9C AA        

F6B0        972D        E9 9C AD        

F6B1        9730        E9 9C B0        

C2B6        9732        E9 9C B2        ¶

B0D4        9738        E9 9C B8        

C5F9        9739        E9 9C B9        

F6B2        973E        E9 9C BE        

C7E0        9752        E9 9D 92        

F6A6        9753        E9 9D 93        

BEB8        9756        E9 9D 96        

BEB2        9759        E9 9D 99        

B5E5        975B        E9 9D 9B        

B7C7        975E        E9 9D 9E        

BFBF        9760        E9 9D A0        

C3D2        9761        E9 9D A1        

C3E6        9762        E9 9D A2        

D8CC        9765        E9 9D A5        

B8EF        9769        E9 9D A9        

BDF9        9773        E9 9D B3        

D1A5        9774        E9 9D B4        ѥ

B0D0        9776        E9 9D B6        

F7B0        977C        E9 9D BC        

F7B1        9785        E9 9E 85        

D0AC        978B        E9 9E 8B        Ь

B0B0        978D        E9 9E 8D        

F7B2        9791        E9 9E 91        

F7B3        9792        E9 9E 92        

F7B4        9794        E9 9E 94        

C7CA        9798        E9 9E 98        

BECF        97A0        E9 9E A0        

F7B7        97A3        E9 9E A3        

F7B6        97AB        E9 9E AB        

B1DE        97AD        E9 9E AD        

F7B5        97AF        E9 9E AF        

F7B8        97B2        E9 9E B2        

F7B9        97B4        E9 9E B4        

CEA4        97E6        E9 9F A6        Τ

C8CD        97E7        E9 9F A7        

BAAB        97E9        E9 9F A9        

E8B8        97EA        E9 9F AA        

E8B9        97EB        E9 9F AB        

E8BA        97EC        E9 9F AC        

BEC2        97ED        E9 9F AD        

D2F4        97F3        E9 9F B3        

D4CF        97F5        E9 9F B5        

C9D8        97F6        E9 9F B6        

D2B3        9875        E9 A1 B5        ҳ

B6A5        9876        E9 A1 B6        

C7EA        9877        E9 A1 B7        

F1FC        9878        E9 A1 B8        

CFEE        9879        E9 A1 B9        

CBB3        987A        E9 A1 BA        ˳

D0EB        987B        E9 A1 BB        

E7EF        987C        E9 A1 BC        

CDE7        987D        E9 A1 BD        

B9CB        987E        E9 A1 BE        

B6D9        987F        E9 A1 BF        

F1FD        9880        E9 A2 80        

B0E4        9881        E9 A2 81        

CBCC        9882        E9 A2 82        

F1FE        9883        E9 A2 83        

D4A4        9884        E9 A2 84        Ԥ

C2AD        9885        E9 A2 85        ­

C1EC        9886        E9 A2 86        

C6C4        9887        E9 A2 87        

BEB1        9888        E9 A2 88        

F2A1        9889        E9 A2 89        

BCD5        988A        E9 A2 8A        

F2A2        988C        E9 A2 8C        

F2A3        988D        E9 A2 8D        

F2A4        988F        E9 A2 8F        

D2C3        9890        E9 A2 90        

C6B5        9891        E9 A2 91        Ƶ

CDC7        9893        E9 A2 93        

F2A5        9894        E9 A2 94        

D3B1        9896        E9 A2 96        ӱ

BFC5        9897        E9 A2 97        

CCE2        9898        E9 A2 98        

F2A6        989A        E9 A2 9A        

F2A7        989B        E9 A2 9B        

D1D5        989C        E9 A2 9C        

B6EE        989D        E9 A2 9D        

F2A8        989E        E9 A2 9E        

F2A9        989F        E9 A2 9F        

B5DF        98A0        E9 A2 A0        

F2AA        98A1        E9 A2 A1        

F2AB        98A2        E9 A2 A2        

B2FC        98A4        E9 A2 A4        

F2AC        98A5        E9 A2 A5        

F2AD        98A6        E9 A2 A6        

C8A7        98A7        E9 A2 A7        ȧ

B7E7        98CE        E9 A3 8E        

ECA9        98D1        E9 A3 91        

ECAA        98D2        E9 A3 92        

ECAB        98D3        E9 A3 93        

ECAC        98D5        E9 A3 95        

C6AE        98D8        E9 A3 98        Ʈ

ECAD        98D9        E9 A3 99        

ECAE        98DA        E9 A3 9A        

B7C9        98DE        E9 A3 9E        

CAB3        98DF        E9 A3 9F        ʳ

E2B8        98E7        E9 A3 A7        

F7CF        98E8        E9 A3 A8        

F7D0        990D        E9 A4 8D        

B2CD        9910        E9 A4 90        

F7D1        992E        E9 A4 AE        

F7D3        9954        E9 A5 94        

F7D2        9955        E9 A5 95        

E2BB        9963        E9 A5 A3        

BCA2        9965        E9 A5 A5        

E2BC        9967        E9 A5 A7        

E2BD        9968        E9 A5 A8        

E2BE        9969        E9 A5 A9        

E2BF        996A        E9 A5 AA        

E2C0        996B        E9 A5 AB        

E2C1        996C        E9 A5 AC        

B7B9        996D        E9 A5 AD        

D2FB        996E        E9 A5 AE        

BDA4        996F        E9 A5 AF        

CACE        9970        E9 A5 B0        

B1A5        9971        E9 A5 B1        

CBC7        9972        E9 A5 B2        

E2C2        9974        E9 A5 B4        

B6FC        9975        E9 A5 B5        

C8C4        9976        E9 A5 B6        

E2C3        9977        E9 A5 B7        

BDC8        997A        E9 A5 BA        

B1FD        997C        E9 A5 BC        

E2C4        997D        E9 A5 BD        

B6F6        997F        E9 A5 BF        

E2C5        9980        E9 A6 80        

C4D9        9981        E9 A6 81        

E2C6        9984        E9 A6 84        

CFDA        9985        E9 A6 85        

B9DD        9986        E9 A6 86        

E2C7        9987        E9 A6 87        

C0A1        9988        E9 A6 88        

E2C8        998A        E9 A6 8A        

B2F6        998B        E9 A6 8B        

E2C9        998D        E9 A6 8D        

C1F3        998F        E9 A6 8F        

E2CA        9990        E9 A6 90        

E2CB        9991        E9 A6 91        

C2F8        9992        E9 A6 92        

E2CC        9993        E9 A6 93        

E2CD        9994        E9 A6 94        

E2CE        9995        E9 A6 95        

CAD7        9996        E9 A6 96        

D8B8        9997        E9 A6 97        ظ

D9E5        9998        E9 A6 98        

CFE3        9999        E9 A6 99        

F0A5        99A5        E9 A6 A5        

DCB0        99A8        E9 A6 A8        ܰ

C2ED        9A6C        E9 A9 AC        

D4A6        9A6D        E9 A9 AD        Ԧ

CDD4        9A6E        E9 A9 AE        

D1B1        9A6F        E9 A9 AF        ѱ

B3DB        9A70        E9 A9 B0        

C7FD        9A71        E9 A9 B1        

B2B5        9A73        E9 A9 B3        

C2BF        9A74        E9 A9 B4        ¿

E6E0        9A75        E9 A9 B5        

CABB        9A76        E9 A9 B6        ʻ

E6E1        9A77        E9 A9 B7        

E6E2        9A78        E9 A9 B8        

BED4        9A79        E9 A9 B9        

E6E3        9A7A        E9 A9 BA        

D7A4        9A7B        E9 A9 BB        פ

CDD5        9A7C        E9 A9 BC        

E6E5        9A7D        E9 A9 BD        

BCDD        9A7E        E9 A9 BE        

E6E4        9A7F        E9 A9 BF        

E6E6        9A80        E9 AA 80        

E6E7        9A81        E9 AA 81        

C2EE        9A82        E9 AA 82        

BDBE        9A84        E9 AA 84        

E6E8        9A85        E9 AA 85        

C2E6        9A86        E9 AA 86        

BAA7        9A87        E9 AA 87        

E6E9        9A88        E9 AA 88        

E6EA        9A8A        E9 AA 8A        

B3D2        9A8B        E9 AA 8B        

D1E9        9A8C        E9 AA 8C        

BFA5        9A8F        E9 AA 8F        

E6EB        9A90        E9 AA 90        

C6EF        9A91        E9 AA 91        

E6EC        9A92        E9 AA 92        

E6ED        9A93        E9 AA 93        

E6EE        9A96        E9 AA 96        

C6AD        9A97        E9 AA 97        ƭ

E6EF        9A98        E9 AA 98        

C9A7        9A9A        E9 AA 9A        ɧ

E6F0        9A9B        E9 AA 9B        

E6F1        9A9C        E9 AA 9C        

E6F2        9A9D        E9 AA 9D        

E5B9        9A9E        E9 AA 9E        

E6F3        9A9F        E9 AA 9F        

E6F4        9AA0        E9 AA A0        

C2E2        9AA1        E9 AA A1        

E6F5        9AA2        E9 AA A2        

E6F6        9AA3        E9 AA A3        

D6E8        9AA4        E9 AA A4        

E6F7        9AA5        E9 AA A5        

E6F8        9AA7        E9 AA A7        

B9C7        9AA8        E9 AA A8        

F7BB        9AB0        E9 AA B0        

F7BA        9AB1        E9 AA B1        

F7BE        9AB6        E9 AA B6        

F7BC        9AB7        E9 AA B7        

BAA1        9AB8        E9 AA B8        

F7BF        9ABA        E9 AA BA        

F7C0        9ABC        E9 AA BC        

F7C2        9AC0        E9 AB 80        

F7C1        9AC1        E9 AB 81        

F7C4        9AC2        E9 AB 82        

F7C3        9AC5        E9 AB 85        

F7C5        9ACB        E9 AB 8B        

F7C6        9ACC        E9 AB 8C        

F7C7        9AD1        E9 AB 91        

CBE8        9AD3        E9 AB 93        

B8DF        9AD8        E9 AB 98        

F7D4        9ADF        E9 AB 9F        

F7D5        9AE1        E9 AB A1        

F7D6        9AE6        E9 AB A6        

F7D8        9AEB        E9 AB AB        

F7DA        9AED        E9 AB AD        

F7D7        9AEF        E9 AB AF        

F7DB        9AF9        E9 AB B9        

F7D9        9AFB        E9 AB BB        

D7D7        9B03        E9 AC 83        

F7DC        9B08        E9 AC 88        

F7DD        9B0F        E9 AC 8F        

F7DE        9B13        E9 AC 93        

F7DF        9B1F        E9 AC 9F        

F7E0        9B23        E9 AC A3        

DBCB        9B2F        E9 AC AF        

D8AA        9B32        E9 AC B2        ت

E5F7        9B3B        E9 AC BB        

B9ED        9B3C        E9 AC BC        

BFFD        9B41        E9 AD 81        

BBEA        9B42        E9 AD 82        

F7C9        9B43        E9 AD 83        

C6C7        9B44        E9 AD 84        

F7C8        9B45        E9 AD 85        

F7CA        9B47        E9 AD 87        

F7CC        9B48        E9 AD 88        

F7CB        9B49        E9 AD 89        

F7CD        9B4D        E9 AD 8D        

CEBA        9B4F        E9 AD 8F        κ

F7CE        9B51        E9 AD 91        

C4A7        9B54        E9 AD 94        ħ

D3E3        9C7C        E9 B1 BC        

F6CF        9C7F        E9 B1 BF        

C2B3        9C81        E9 B2 81        ³

F6D0        9C82        E9 B2 82        

F6D1        9C85        E9 B2 85        

F6D2        9C86        E9 B2 86        

F6D3        9C87        E9 B2 87        

F6D4        9C88        E9 B2 88        

F6D6        9C8B        E9 B2 8B        

B1AB        9C8D        E9 B2 8D        

F6D7        9C8E        E9 B2 8E        

F6D8        9C90        E9 B2 90        

F6D9        9C91        E9 B2 91        

F6DA        9C92        E9 B2 92        

F6DB        9C94        E9 B2 94        

F6DC        9C95        E9 B2 95        

F6DD        9C9A        E9 B2 9A        

F6DE        9C9B        E9 B2 9B        

CFCA        9C9C        E9 B2 9C        

F6DF        9C9E        E9 B2 9E        

F6E0        9C9F        E9 B2 9F        

F6E1        9CA0        E9 B2 A0        

F6E2        9CA1        E9 B2 A1        

F6E3        9CA2        E9 B2 A2        

F6E4        9CA3        E9 B2 A3        

C0F0        9CA4        E9 B2 A4        

F6E5        9CA5        E9 B2 A5        

F6E6        9CA6        E9 B2 A6        

F6E7        9CA7        E9 B2 A7        

F6E8        9CA8        E9 B2 A8        

F6E9        9CA9        E9 B2 A9        

F6EA        9CAB        E9 B2 AB        

F6EB        9CAD        E9 B2 AD        

F6EC        9CAE        E9 B2 AE        

F6ED        9CB0        E9 B2 B0        

F6EE        9CB1        E9 B2 B1        

F6EF        9CB2        E9 B2 B2        

F6F0        9CB3        E9 B2 B3        

F6F1        9CB4        E9 B2 B4        

F6F2        9CB5        E9 B2 B5        

F6F3        9CB6        E9 B2 B6        

F6F4        9CB7        E9 B2 B7        

BEA8        9CB8        E9 B2 B8        

F6F5        9CBA        E9 B2 BA        

F6F6        9CBB        E9 B2 BB        

F6F7        9CBC        E9 B2 BC        

F6F8        9CBD        E9 B2 BD        

C8FA        9CC3        E9 B3 83        

F6F9        9CC4        E9 B3 84        

F6FA        9CC5        E9 B3 85        

F6FB        9CC6        E9 B3 86        

F6FC        9CC7        E9 B3 87        

F6FD        9CCA        E9 B3 8A        

F6FE        9CCB        E9 B3 8B        

F7A1        9CCC        E9 B3 8C        

F7A2        9CCD        E9 B3 8D        

F7A3        9CCE        E9 B3 8E        

F7A4        9CCF        E9 B3 8F        

F7A5        9CD0        E9 B3 90        

F7A6        9CD3        E9 B3 93        

F7A7        9CD4        E9 B3 94        

F7A8        9CD5        E9 B3 95        

B1EE        9CD6        E9 B3 96        

F7A9        9CD7        E9 B3 97        

F7AA        9CD8        E9 B3 98        

F7AB        9CD9        E9 B3 99        

F7AC        9CDC        E9 B3 9C        

F7AD        9CDD        E9 B3 9D        

C1DB        9CDE        E9 B3 9E        

F7AE        9CDF        E9 B3 9F        

F7AF        9CE2        E9 B3 A2        

C4F1        9E1F        E9 B8 9F        

F0AF        9E20        E9 B8 A0        

BCA6        9E21        E9 B8 A1        

F0B0        9E22        E9 B8 A2        

C3F9        9E23        E9 B8 A3        

C5B8        9E25        E9 B8 A5        Ÿ

D1BB        9E26        E9 B8 A6        ѻ

F0B1        9E28        E9 B8 A8        

F0B2        9E29        E9 B8 A9        

F0B3        9E2A        E9 B8 AA        

F0B4        9E2B        E9 B8 AB        

F0B5        9E2C        E9 B8 AC        

D1BC        9E2D        E9 B8 AD        Ѽ

D1EC        9E2F        E9 B8 AF        

F0B7        9E31        E9 B8 B1        

F0B6        9E32        E9 B8 B2        

D4A7        9E33        E9 B8 B3        ԧ

CDD2        9E35        E9 B8 B5        

F0B8        9E36        E9 B8 B6        

F0BA        9E37        E9 B8 B7        

F0B9        9E38        E9 B8 B8        

F0BB        9E39        E9 B8 B9        

F0BC        9E3A        E9 B8 BA        

B8EB        9E3D        E9 B8 BD        

F0BD        9E3E        E9 B8 BE        

BAE8        9E3F        E9 B8 BF        

F0BE        9E41        E9 B9 81        

F0BF        9E42        E9 B9 82        

BEE9        9E43        E9 B9 83        

F0C0        9E44        E9 B9 84        

B6EC        9E45        E9 B9 85        

F0C1        9E46        E9 B9 86        

F0C2        9E47        E9 B9 87        

F0C3        9E48        E9 B9 88        

F0C4        9E49        E9 B9 89        

C8B5        9E4A        E9 B9 8A        ȵ

F0C5        9E4B        E9 B9 8B        

F0C6        9E4C        E9 B9 8C        

F0C7        9E4E        E9 B9 8E        

C5F4        9E4F        E9 B9 8F        

F0C8        9E51        E9 B9 91        

F0C9        9E55        E9 B9 95        

F0CA        9E57        E9 B9 97        

F7BD        9E58        E9 B9 98        

F0CB        9E5A        E9 B9 9A        

F0CC        9E5B        E9 B9 9B        

F0CD        9E5C        E9 B9 9C        

F0CE        9E5E        E9 B9 9E        

F0CF        9E63        E9 B9 A3        

BAD7        9E64        E9 B9 A4        

F0D0        9E66        E9 B9 A6        

F0D1        9E67        E9 B9 A7        

F0D2        9E68        E9 B9 A8        

F0D3        9E69        E9 B9 A9        

F0D4        9E6A        E9 B9 AA        

F0D5        9E6B        E9 B9 AB        

F0D6        9E6C        E9 B9 AC        

F0D8        9E6D        E9 B9 AD        

D3A5        9E70        E9 B9 B0        ӥ

F0D7        9E71        E9 B9 B1        

F0D9        9E73        E9 B9 B3        

F5BA        9E7E        E9 B9 BE        

C2B9        9E7F        E9 B9 BF        ¹

F7E4        9E82        E9 BA 82        

F7E5        9E87        E9 BA 87        

F7E6        9E88        E9 BA 88        

F7E7        9E8B        E9 BA 8B        

F7E8        9E92        E9 BA 92        

C2B4        9E93        E9 BA 93        ´

F7EA        9E9D        E9 BA 9D        

F7EB        9E9F        E9 BA 9F        

C2F3        9EA6        E9 BA A6        

F4F0        9EB4        E9 BA B4        

F4EF        9EB8        E9 BA B8        

C2E9        9EBB        E9 BA BB        

F7E1        9EBD        E9 BA BD        

F7E2        9EBE        E9 BA BE        

BBC6        9EC4        E9 BB 84        

D9E4        9EC9        E9 BB 89        

CAF2        9ECD        E9 BB 8D        

C0E8        9ECE        E9 BB 8E        

F0A4        9ECF        E9 BB 8F        

BADA        9ED1        E9 BB 91        

C7AD        9ED4        E9 BB 94        ǭ

C4AC        9ED8        E9 BB 98        Ĭ

F7EC        9EDB        E9 BB 9B        

F7ED        9EDC        E9 BB 9C        

F7EE        9EDD        E9 BB 9D        

F7F0        9EDF        E9 BB 9F        

F7EF        9EE0        E9 BB A0        

F7F1        9EE2        E9 BB A2        

F7F4        9EE5        E9 BB A5        

F7F3        9EE7        E9 BB A7        

F7F2        9EE9        E9 BB A9        

F7F5        9EEA        E9 BB AA        

F7F6        9EEF        E9 BB AF        

EDE9        9EF9        E9 BB B9        

EDEA        9EFB        E9 BB BB        

EDEB        9EFC        E9 BB BC        

F6BC        9EFE        E9 BB BE        

F6BD        9F0B        E9 BC 8B        

F6BE        9F0D        E9 BC 8D        

B6A6        9F0E        E9 BC 8E        

D8BE        9F10        E9 BC 90        ؾ

B9C4        9F13        E9 BC 93        

D8BB        9F17        E9 BC 97        ػ

DCB1        9F19        E9 BC 99        ܱ

CAF3        9F20        E9 BC A0        

F7F7        9F22        E9 BC A2        

F7F8        9F2C        E9 BC AC        

F7F9        9F2F        E9 BC AF        

F7FB        9F37        E9 BC B7        

F7FA        9F39        E9 BC B9        

B1C7        9F3B        E9 BC BB        

F7FC        9F3D        E9 BC BD        

F7FD        9F3E        E9 BC BE        

F7FE        9F44        E9 BD 84        

C6EB        9F50        E9 BD 90        

ECB4        9F51        E9 BD 91        

B3DD        9F7F        E9 BD BF        

F6B3        9F80        E9 BE 80        

F6B4        9F83        E9 BE 83        

C1E4        9F84        E9 BE 84        

F6B5        9F85        E9 BE 85        

F6B6        9F86        E9 BE 86        

F6B7        9F87        E9 BE 87        

F6B8        9F88        E9 BE 88        

F6B9        9F89        E9 BE 89        

F6BA        9F8A        E9 BE 8A        

C8A3        9F8B        E9 BE 8B        ȣ

F6BB        9F8C        E9 BE 8C        

C1FA        9F99        E9 BE 99        

B9A8        9F9A        E9 BE 9A        

EDE8        9F9B        E9 BE 9B        

B9EA        9F9F        E9 BE 9F        

D9DF        9FA0        E9 BE A0        

ŵͼ
RPGv0.32pİʽƽ ߱߾+ҿٸ+ˢƷ+ˢĩ+BOSSٻ
RPGv0.32p
ħеĵͼ:RPGv0.32pİ ٷսƽ̨
Ԫ1.3ƽ Ӣ+Ӣ++HKEű+ˢƷ
Ԫ1.3
ͼƣԪ1.3 ͼͣ ͼߣɫ
ն1.6.2 TOPƽ ȫӢ+䱦+ʥ⽣+ƺ++ˢƷ
ն1.6.2 TOP
ͼƣն1.62ʽ ͼͣ ͼ